У КОЖНОГО СВІЙ ТАЛАНТ

Соловейко пісню зорям шле в гаю.

В полі жайвір між хлібів веде свою.

В лісі дрозд виводить соло — чує звір.

Вище всіх орел кружляє серед гір.

 

Швидше всіх птахів літає в небі стриж.

Восени кочує, щебет шле свій чиж.

Різне птаство в краї нашому живе.

Кожен щось своє у світ земний несе.

 

Так і люди — той поет, той музикант,

пекар, тесля. Свій у кожного талант.

 

Тема: поетичне уславлення таланту.

Головна думка: «Свій у кожного талант».

Мета: заклик шукати і розвивати свій талант.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «світ земний».

Персоніфікація: «соловейко пісню шле», «жайвір веде», «дрозд виводить соло», «кочує, шле чиж», «птаство несе».

Повтори: «той».

Перелічення: «музикант, пекар, тесля».

Зменшуваний суфікс: «соловейко».

Інверсія: «Швидше всіх птахів літає в небі стриж», «Восени кочує, щебет шле свій чиж».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: п’ятистопний хорей.

так

і

лю

ди

той

по

ет

той

му

зи

кант

пе

кар

те

сля

свій

у

ко

жно

го

та

лант

/_U/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_U/_

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: гаю – свою, звір – гір, стриж – чиж, живе – несе, музикант – талант.

 

Цікавий вірш про таланти – хист людини.

Щоб зрозуміти, що таке талант, поетеса на прикладі різних птахів показала їхні індивідуальні здібності. Соловей, жайвір, дрозд і чиж – співочі птахи. Проте їхня пісні по-своєму особливі, несхожі між собою. Птахи також літають по-різному – орел високо, стриж швидко, чиж у постійному русі. Птаство є різне, пернаті мають свою особливості, які несуть у світ.

Кожна людина наділена певними здібностями, хистом, обдаруванням. Хтось любить співати або танцювати, писати вірші або музику, інший – майструвати. Завдання кожного віднайти свій талант, щоб надалі розвивати його.

 

У кожної людини є своя співуча пір'їнка