УСІ ДЕРЕВА В ІНЕЇ

Усі дерева в інеї —

У білому, у синьому.

Ростуть димки над хатами

Стовпцями волохатими.

 

Гілки похитує вітрець,

Снігур сніжок покльовує,

А Морозенко-пустунець

Нам вікна розмальовує.

 

Тема: поетична розповідь про іній.

Головна думка: «Морозенко-пустунець нам вікна розмальовує».

Мета: замилування зимовими біло-синіми візерунками природи.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «інеї – у білому, у синьому», «стовпцями волохатими», «Морозенко-пустунець».

Уособлення: «ростуть димки», «гілки похитує вітрець», «Морозенко … розмальовує».

Інверсія: «Ростуть димки над хатами стовпцями волохатими».

Зменшуваний суфікс: «вітрець», «сніжок», «пустунець».  

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

у

сі

де

ре

ва

в і

не

ї

у

бі

ло

му

у

си

ньо

му

ро

стуть

дим

ки

над

ха

та

ми

стов

ця

ми

во

ло

ха

ти

ми

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/

 

Точні рими: хатами – волохатими, вітрець – пустунець, прокльовує – замальовує.

 

Веселий вірш про зимові розмальовки у природі.  

Завіє холодом Морозенко-пустунець, вкриє інеєм дерева, розмалює шибки чудовими узорами. І не може ліричний герой бути байдужими до такої зимової краси.

 

Із стріх зимові сльози закапали