У ЛІСІ

У лісі всміхається кожна сосна:

— Нарешті відлига, нарешті весна!

 

Нам сонечко світить і лагідно гріє,

ніхто, крім весни, так радіти не вміє.

 

І проліски сині дзвенять під ногами:

— Співайте, будь ласка, весняночку з нами!

 

Тема: поетична розповідь про весняний ліс.

Головна думка: «Співайте, будь ласка, весняночку з нами!».

Мета: веснянками заклика́ли весну у ліси, на поля.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «лагідно гріє», «проліски сині».

Уособлення: «всміхається сосна», «сонечко лагідно гріє», «проліски дзвенять під ногами».

Риторичні оклики: «Нарешті відлига, нарешті весна!».

Пестливі слова: «сонечко», «весняночку».

Інверсія: «У лісі всміхається кожна сосна».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: двовірш.  

Віршовий розмір: чотиристопний амфібрахій.

нам

со

не

чко

сві

тить

і

ла

гі

дно

грі

є

ні

хто

крім

вес

ни

так

ра

ді

ти

не

вмі

є

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_U/

 

Римування: суміжне (АА)

Рими: сосна – весна, гріє – вміє, ногами – нами. 

 

Вірш про весняний ліс.

З відлигою у ліс приходить радісна весна. Сонце лагідно пригріває землю своїм промінням. На проталинах сині проліски запрошують разом з ними співати та прославляти весну обрядовими піснями-веснянками.

   

Веснянки