З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ВЕСНА

Справді, з чого починається весна:

може, з проліска на тихому осонні1,

з пісні жайвора дзвінкої, мов струна,

чи з мурашки, що проснулась на долоні?

Вже з-під снігу виповзає борозна,

і ріка уже звільняється від криги.

З тепловію2 починається весна,

з перших крапель і тривалої відлиги3.

Пропливає угорі гусиний клин,

і над лугом знову чайка квилить4-кряче.

Вогку грудочку кмітливий селянин

розминає в пучках5 довго і терпляче.

1. Осоння — тут: незатінене місце, що добре прогрівається сонцем.

2. Тепловій — теплий вітер.

3. Відлига — раптове потепління взимку або ранньою весною, що викликає танення снігу.

4. Квилить — жалібно кричить (про птахів).

5. Пучки — тут: кінчики пальців рук.

 

Тема: поетичний роздум про початок весни.

Головна думка: «вогку грудочку кмітливий селянин розминає в пучках довго і терпляче».

Мета: весною не посієш – восени не збереш.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «тихому осонні», «кмітливий селянин».

Уособлення: «виповзає борозна», «ріка … звільняється», «пропливає … клин».

Метафора: «пісні … жайвора дзвінкої», «мурашки, що проснулась на долоні», «гуси ний клин», «чайка квилить».

Порівняння: «мов струна».

Інверсія: «Пропливає угорі гусиний клин», «Вже з-під снігу виповзає борозна».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: шестистопний хорей.

вже

з-під

сні

гу

ви

пов

за

є

бо

ро

зна

 

і

рі

ка

у

же

звіль

ня

є

ться

від

кри

ги

з те

пло

ві

ю

по

чи

на

єть

ся

ве

сна

 

з пер

ших

кра

пель

і

три

ва

ло

ї

від

ли

ги

/_U/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: весна – струна, осонні – долоні, борозна – весна, криги – відлиги, клин – селянин, кряче – терпляче.

 

Вірш про початок весни та як вона починається.

Для кожного з нас весна – це перш за все і поява пролісків на проталинах, і повернення з вирію жайвора, і скресання криги на річках, і гусиний ключ у небі, і танення бурульки, і триваліша відлига, і політ чайки над лугами.

А для кмітливого і працьовитого селянина навесні прокидається земля – з під снігу виповзає борозна, прокидається мурашка. Він довго і терпляче розминає грудочку землі, щоб визначити час для посіву. Адже для землероба, коли весною не посієш – восени не збереш.

 

Які зміни в природі свідчать про прихід весни 

Ознаки весни в природі

Міркування, чому люди з нетерпінням чекають весну