БАБУСЯ І ВНУК

Бабуся внука колисає,

а внук ніяк не засинає.

 

Розповіла вже всі казки,

і віршики, і приказки.

 

Стомилася, та все ж співає, —

а внук ніяк не засинає.

 

Аж враз в кімнаті тихо стало —

мабуть, уже заколисала...

 

Та ні, знов пісенька луна:

якась тонка і голосна.

 

Піду в кімнату подивлюся —

щось наче голос не бабусі.

 

Зайшов — побачив я дива:

бабуся спить, а внук співа!

                 (Бойко Г.)

Тема: гумористична розповідь про заколисування дитини.

Головна думка: «бабуся внука колисає… стомилася, та все ж співає».

Мета: захоплення любов’ю бабусь до своїх онуків і життєрадісністю останніх.

Жанр: (гумористичний) вірш

 

Художні засоби

Епітети: пісенька тонка.

Метафора: пісенька луна.

Перелічення: «розповіла вже всі казки, і віршики, і приказки».

Риторичні оклики: «Зайшов — побачив я дива: бабуся спить, а внук співа!»

Повтори (рефрен): «а внук ніяк не засинає».

 

Кількість строф: сім

Вид строфи: двовірш (дистих)

Віршовий розмір: чотиристопний ямб

зай

шов

по

ба

чив

я

ди

ва

ба

бу

ся

спить

а

внук

спі

ва

U_/ U_/ U_/ U_/

U_/ U_/ U_/ U_/

Римування: суміжне (АА)

Рими: колисає – засинає, казки – приказки, співає – засинає, стало – заколисала…, луна – голосна, подивлюся – бабусі, дива – співа

 

На мою думку, невеликий жартівливий вірш не тільки про наших дорогих бабусь, він також про виховання любові до рідної землі.

Бабуся дуже любить онука і турбується про нього («бабуся внука колисає»). Заколисуючи, вона залюбки передає вікову народну мудрість маленькому нащадкові («казки, і віршики, і приказки…, співає»).

Проте старість бере своє, наступає втома, бабуся заснула («стомилася… аж враз в кімнаті стає тихо»).

І тут починаються справжні «дива: бабуся спить, а внук співа!». Життєрадісний онук не заснув, він по-своєму відтворює почуте.

Вірш «Провалився по коліна»