ПРОВАЛИВСЯ ПО КОЛІНА

— От на лижах я спустився!

Мчав, як тільки міг!

Та упав і провалився

по коліна в сніг...

 

— А чого ж в снігу шапчина

й очі повні сліз?

— Проваливсь я по коліна...

Головою вниз!

                 (Бойко Г.)

Тема: гумористичний діалог про катання на лижах

Головна думка: «От на лижах я спустився!»

Мета: закликати не боятися труднощів

Жанр: (гумористичний) вірш

 

Художні засоби

Риторичні оклики:  От на лижах я спустився! Мчав, як тільки міг! Головою вниз!

Алітерація ([п]): «Та упав і провалився по коліна в сніг...»

 

Кількість строф: дві

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: чотиристопний хорей

от

на

ли

жах

я

спу

стив

ся

мчав

як

тіль

ки

міг

 

 

 

та

у

пав

і

про

ва

лив

ся

по

ко

лі

на

в сніг

 

 

 

_U/_U/_U/_U/

_U/_U/_U

_U/_U/_U/_U/

_U/_U/_U

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: спустився – провалився, міг – сніг, шапчина – коліна, сліз – вниз.

 

Чим кумедна ситуація, у яку потрапив хлопчик?

  Я вважаю, що ситуація, в яку потрапив хлопчик, кумедна своєю буденністю. Хто з нас не падав, коли катався на лижах? А чи не раз набивали ґулю під час зимових ігор? Але попри те усі діти люблять взимку кататися на лижах, санках, ковзанах. Таке ставлення до зимових розваг передається збудженим і життєрадісним  настроєм ліричного героя: «От на лижах я спустився!». І не біда, що «в снігу шапчина й очі повні сліз».

 

Вірш «Консультант»

Вірш «Викрутився»

Вірш «Сашко»