РОЗМОВА ХМАРОК

Відпалало сонце жарко.

В надвечір'ї — ніжні хмарки:

хмарка Лев і хмарка Кіт

розмовляють край воріт.

 

Тільки що це? Кіт не слуха.

У кота пропали вуха

Кіт підвівся в повний зріст:

«Де подівся Левів хвіст?»

 

Каже Кіт: «Ходімо в дім!»

Каже Лев йому: «Ходім!»

Лев і Кіт — зайшли у дім

і розтанули, мов дим.

            (Надія Кир’ян)

Тема: поетична зустріч двох дивовижних хмарок – колообіг води у природі.

Головна думка: «хмарка Лев і хмарка Кіт розмовляють край воріт».

Мета: захоплення дивовижною природою.

 

Художні засоби

Епітети:  ніжні хмарки.

Уособлення: хмарка Лев, хмарка Кіт.

Персоніфікація: (хмарки) розмовляють, не слуха, підвівся, каже, зайшли в дім.

Метафора: «відпалало сонце жарко», «підвівся в повний зріст» (встати).

Порівняння: «розтанули, мов дим».

Риторичне запитання: «Тільки що це?», «Де подівся Левів хвіст?».

Риторичні оклики: «Каже Кіт: «Ходімо в дім!»», «Каже Лев йому: «Ходім!»»

Інверсія: «відпалало сонце жарко».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

тіль

ки

що

це

кіт

не

слу

ха

у

ко

та

про

па

ли

ву

ха

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: жарко – хмарки, Кіт – воріт, слуха – вуха, зріст – хвіст, дім – ходім – дим.

 

Зрозуміло, що в короткому вірші поетеса образно описала колообіг води в природі.

У першій строфі, образно описаний процес випаровування води, коли влітку «відпалало сонце жарко», наступив прохолодний вечір, і «в надвечір'ї» крапельки води зібралися в «ніжні хмарки». Хмари зазвичай збираються у різні форми, а творча уява поетеси розгледіла в них «Лева» і «Кота», котрі «розмовляють край воріт».

У наступних строфах образно описаний зворотний процес конденсації води, бо з наближенням ночі понижується температура довкілля, тому «у кота пропали вуха», «де подівся Левів хвіст?». А коли «зайшли у дім», то «розтанули, мов дим», бо залишилися росою на траві.

Природа – це дивовижна відкрита книга, вона відкриває свої таємниці, розвиває творчу уяву.

    

Казка про дощові краплинки