Тема: розповідь про матусю-мурашку, котра несла дітям їсти.

Головна думка: «Чекайте, дітки, матуся вже їсти несе!»

Мета: захоплення працьовитістю та кмітливістю мурашки.

Рід літератури: епос. 

Жанр: літературна казка.

Назва: «Та й поклала кладочку».

Автор: Василь Сухомлинський.

 

Текст створено, щоб розповісти про працьовитість мурашки.

Текст належить до художнього стилю мовленняБагато художніх засобів: епітети («пахучі зернятка»), зменшувані суфікси (маленька, дітки, стежечку, матуся), порівняння («зуби такі гострі, як ножі», риторичне запитання («Як же дістатися до тих зерняток?») та оклик («Чекайте, дітки, матуся вже їсти несе!»)

 

Будова тексту

Зачин

Біжить лісовою стежкою маленька мурашка. Біжить вона по їжу, бо вдома дітки голодні чекають.

Основна частина

Коли це стежечку перетнув струмок. А на тому боці пахучі зернята лежать. Як же дістатися до тих зерняток? Бачить мурашка — на березі струмка рос­те висока стеблина. Зрізала мурашка стеблину, бо в неї зуби такі гострі, як ножі. Упала стеблина через струмок. Перелізла мурашка по ній на той берег.

Кінцівка

Ось і зернята пахучі. Чекайте, дітки, матуся вже їсти несе!

План тексту із чотирьох пунктів:

1. Біжить мурашка по їжу.

2. Стежечку перетнув струмок.

3. Кмітливість комашки.

4. Матуся несе діткам їсти.

 

Персонажі: мурашка-мама.

Розповідь ведеться від імені оповідача.

 

Довели, що твір «Та й поклала кладочку» – це текст.

  На мою думку, твір утворює текст.

• У даному висловлюванні речення пов'язані за змістом (темою). Це розповідь про те, як мурашка-мама несла їсти дітям.

• Зазвичай тексти пишуть з певною метою, тому наявна головна думка – «Чекайте, дітки, матуся вже їсти несе!».

• Речення розташовані у певному порядку згідно будови тексту-розповіді (зачин, основна частина, кінцівка), утворюючи завершеність думки.

• Речення пов’язані граматично закінченнями та іншими словами (займенниками, сполучниками, синонімами, повторами, спільнокореневими словами).

• До тексту можна дібрати заголовок, наприклад, його заголовок «Та й поклала кладочку».

    Ось тому речення утворюють текст.

 

Мурашки – друзі природи