Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

«Українська мова 6 клас" Заболотний О. В.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2014 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

ЗМІСТ

§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення., стор.8
§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова, стор. 10
§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог, стор.11
§ 4. Орфограми, стор. 13
§ 5. Текст, стор. 15
§ 6. Типи і стилі мовлення, стор.18.
§ 7. Групи слів за їх походженням, стор.22
§ 8. Активна й пасивна лексика, стор.25
§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова, стор.28
§ 10. Професійні слова й терміни, стор.31
§ 11. Діалектні та просторічні слова, стор.34
§ 12. Фразеологізми, стор.37
§ 13. Джерела української фразеології, стор.41
§ 14. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми, стор.44
§ 15. Узагальнення вивченого з теми, стор.46
§ 16. Змінювання й творення слів, стор.52
§ 17. Основні способи словотворення, стор.55
§ 18. Зміни приголосних при творенні слів, стор.60
§ 19. Складні слова. Правопис складних слів, стор.63
§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів, стор.67
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія, стор.70

ІМЕННИК

§ 22. Загальна характеристика частин мови, стор.76
§ 23. Іменник як частина мови, стор.79
§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах, стор.82
§ 25. Рід іменників, стор.85
§ 26. Число іменників, стор.89
§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників 91
§ 28. Відміни й групи іменників; стор. 93-96
§ 29. Відмінювання іменників І відміни; стор.97-100
§ 30. Відмінювання іменників ІІ відміни; стор.100-103
§ 31. Закінчення іменників ч. р.. в Орудному відмінку однини; стор.103-105
§ 32. Відмінювання іменників ІІІ та IV відмін; стор.105-108
§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини; стор.108-110
§ 34. Незмінювані іменники; стор.110-112
§ 35. Особливості творення іменників; стор.113-115
§ 36. Написання та відмінювання імен по батькові та прізвищ; стор.115-118
§ 37. Написання не з іменниками; стор.118-120
§ 38. Правопис складних іменників; стор.120-122
§ 39. Узагальнення вивченого з теми "ІМЕННИК"; стор.122-125

ПРИКМЕТНИК

§ 40. Прикметник як частина мови, стор. 128-130
§ 41. Групи прикметників за значенням, стор. 131
§ 42. Ступені порівняння якісних прикметників, стор. 134
§ 43. Повні й короткі форми прикметників, стор.138
§ 44. Відмінювання прикметників, стор.140
§ 45. Творення прикметників, стор.144
§ 46. Написання суфіксів прикметників, стор.147
§ 47. Написання не з прикметниками, стор. 149
§ 48. Написання -н- і -нн- у прикметниках, стор. 151
§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс, стор. 154
§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми, стор. 157
§ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник», стор. 159

ЧИСЛІВНИК

§ 52. Числівник як частина мови, стор.164
§ 53. Розряди кількісних числівників, стор.168
§ 54. Відмінювання кількісних числівників, стор. 170
§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників, стор 175
§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників, стор. 177
§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками, стор. 181
§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник», стор.184

ЗАЙМЕННИК

§ 59. Займенник як частина мови, стор190
§ 60. Особові та зворотний займенники, стор.193
§ 61. Питальні й відносні займенники, стор.197
§ 62. Заперечні й неозначені займенники, стор. 201
§ 63. Присвійні займенники, стор.205
§ 64. Вказівні й означальні займенники, стор. 207
§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник», стор. 212

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 66. Лексикологія, стор. 217
§ 67. Словотвір. Орфографія, стор. 218
§ 68. Морфологія. Орфографія , 220

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Мовлення та спілкування, стор. 222

Тема 2. Діалогічне мовлення, стор. 223
Тема 3. Ділові папери. План роботи, стор.225
Тема 4. Ділові папери. Оголошення, стор. 226
Тема 5. Читання мовчки, стор. 228
Тема 6. Складний план тексту, стор.230
Тема 7. Опис приміщення, стор.232
Тема 8. Усний твір-опис приміщення у художньому стилі, стор.234
Тема 9. Письмовий твір-опис приміщення у науковому стилі, стор. 235
Тема 10. Твір-оповідання за жанровою картиною, стор. 237
Тема 11. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму, стор. 238
Тема 12. Переказ художнього тексту з елементами опису природи, стор.240
Тема 13. Письмовий переказ художнього тексту з елементами опису природи, стор. 241
Тема 14. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі, стор. 242
Тема 15. Твір-роздум про вчинки людей, стор. 243
Тема 16. Замітка до газети типу роздуму, стор. 244
Тема 17. Твір-оповідання на основі побаченого, стор.246
Тема 18. Письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням, стор.247

Інші ГДЗ дивись тут...