ДИКТАНТ

Диктант. Лунає в класі мова 

співуча, наче джерело. 

Вслухаюсь я у кожне слово, 

щоб не зробити помилок.

 

Пишу. За вчителем слідкую. 

І раптом... Що це? От, дива!

Я з уст його знайомі чую, 

з дитинства звичнії слова. 

Щораз звучить татарське слово. 

Хіба це українська мова?

 

Пливуть, пливуть слова до мене, 

ті, до яких я змалку звик: 

майдан, базар, газ, кава, нене, 

кавун, баштан, тютюн, сірник, 

кушак, джерела, килим тощо... 

Звідкіль їх корені ідуть? 

Бахчисарай? Чи Львівська площа? 

Звучання те сама і суть.

 

А, може, серед українців

(у бабці попитаю я) 

в якомусь дальньому колінці

в моїм роду була рідня?

      (Переклад з кримськотатарської Ольги Тимохіної)

 

Тема: поетична розповідь про взаємне збагачення мов запозиченими словами.

Головна думка: оспівування взаємного збагачення мов запозиченими словами.

Мета: уславлення мови як засобу спілкування.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «мова співуча», «дальньому колінці».

Порівняння: «лунає … мова ..., наче джерело».

Уособлення (персоніфікація): «пливуть, пливуть слова до мене»«корені слів ідуть»

Метафора«в ... колінці в моїм роду була рідня».

Риторичний оклик: «От, дива!».

Риторичне запитання: «Хіба це українська мова?», «Звідкіль їх корені ідуть?», «Бахчисарай? Чи Львівська площа?».

Повтори: «пливуть, пливуть».

Перелічення: «майдан, базар, газ ...»

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): колінці.

 

Кількість строф: чотири.

Віршовий розмір: чотиристопний ямб з пірихієм

ди

ктант

лу

на

є

в кла

сі

мо

ва

спі

ву

ча

на

че

дже

ре

ло

 

вслу

ха

юсь

я

у

ко

жне

сло

во

щоб

не

зро

би

ти

по

ми

лок

 

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/UU/U_/

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/UU/U_/

 

Рими: мова – слово, джерело – помилок, слідкую – чую, дива – слова, слово – мова, мене – нене, звик – сірник, тощо – площа, ідуть – суть, українців – колінці, я – рідня.

 

Чому поет згадує місто Бахчиса­рай і Львівську площу?

У вірші йдеться про запозичені слова татарського походження в українській мові. Бахчисарай – історично татарський край. А українську мову завжди можна було почути саме у Львові.

 

Тлумачення запозичених слів, які згадуються у вірші.

майдан

площа; велике незабудоване місце в селі або місті.

базар

торгівля в спеціально збудованому приміщенні; місце такої торгівлі; переносно: шум.

газ

речовина, здатна поширюватися в доступному просторі.

кава

тропічне дерево; напій з кавових зерен; кавове насіння або порошок з нього.

нене

звертання до матері; вираз здивування або переляку.

кавун

рослина; соковитий плід цієї рослини.

баштан

ділянка поля, на якій вирощують кавуни, дині тощо.

тютюн

трав'яниста рослина.

сірник

тонка паличка з голівкою із легкозаймистої речовини, що загоряється від тертя; коробка з такими паличками.

кушак

пояс з широкого довгого шматка тканини.

джерело

потік підземних вод на поверхні ґрунту; писемна пам'ятка – основа наукового дослідження.

килим

тканий, найчастіше ворсистий, з візерунками виріб для вкривання підлоги, оздоблювання стін.