ВИКРУТИВСЯ

Учитель у класі питає Миколу:

- Чому ти два дні не приходив у школу?

 

- Та я позавчора ішов через річку, 

крізь лід провалився в холодну водичку. 

Весь день після того лежав і хворів,

а мама аж двох привела лікарів... 

 

- Так то ж позавчора... А де був учора? 

 

- А вчора якраз біля вашого двору, 

до школи йдучи, я із лікарем стрівся. 

Ну, думаю, вчитель наш теж провалився.

 

Тема: поетичний діалог вчителя з хитрим Миколою.

Головна думка: «лукавий як не мудрує, а все ж заплутається в свої тенета».

Художні засоби.

Епітети: холодну водичку.

Зменшуваний суфікс: водичку.

 

Кількість строф: чотири.

Рими: Миколу – школу, річку – водичку, хворів – лікарів, учора – двору, стрівся – провалився.

 

Доведи, що автор вдало підібрав заголовок до вірша (рядками з тексту).