КОНСУЛЬТАНТ 

Весною біля школи

усім знайшлося діло: 

самі ямки копали

і деревця садили. 

 

Один Мишко тинявся

і потирав долоні: 

він був за консультанта

у нашому загоні. 

 

До кожного підходив,

повчав нас без упину: 

— На дно насипте гною,

а зверху треба глину! 

 

Та корінь засипайте

мерщій, Катюшо, Людо, 

— бо яблунька засохне,

бо яблук тут не буде!

 

— Авжеж, не буде яблук! —

промовила Катюша. — 

Бо це, як хочеш знати,

не яблунька, а груша!

Тема: гумористична розповідь про байдикування Мишка та його недоречні повчання.

Головна думка: «бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша!»

Мета: засудження недоречних повчань, заклик менше повчати когось, а більше працювати самому.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Метафора: «знайшлося діло».

Пестливі слова (зменшувальний суфікс): яблунька.

Повтори: «бо яблунька засохне, бо яблук тут не буде! Авжеж, не буде яблук!»

Риторичний оклик: «Авжеж, не буде яблук!».

Фразеологізм: тинятися /без діла/ — байдикувати.

Протиставлення (дно – зверху): «На дно насипте гною, а зверху треба глину», «не яблунька, а груша».

Звертання: «Катюшо, Людо»

Інверсія: «Весною біля школи усім знайшлося діло» 

 

Кількість строф: п’ять. 

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний ямб.

ве

сно

ю

бі

ля

шко

ли

у

сім

знай

шло

ся

ді

ло

са

мі

ко

па

ли

ям

ки

і

де

рев

ця

са

ди

ли

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

 

Рими: діло – садили, долоні – загоні, упину – глину, Людо – буде, Катюша – груша.  

 

Власне продовження гумористичного вірша

Сміх залунав довкола:

щоби того не знати?

Почервонів Мишко наш

і взявся працювати.

 

Автор з гумором назвав вірш «Консультант».  

Консультант – це той, хто дає консультації (пояснення) з питань свого фаху. Спочатку Мишко без упину повчав дітей, як садити дерева, а виявилося, що хлопець не зміг відрізнити яблуні від грушки. Мишко виявився звичайним ледарем, бо не працював разом з усіма, і консультантом його не можна назвати, бо він не володів знаннями справи.

 

Що зображено на ілюстрації до вірша 

Вірш «Відпочити ніколи»

Вірш «Хвастунець»