ПОКРОВА

Що розказував нам батько, не забудь до скону, 

Про Покрову, Матір Божу, про святу ікону.

Сарацини1 підступили під мури Царграда, 

Хоч відважно бились греки не дали їм ради.

 

І коли вже воювали за рубіж останній, 

На всеношній2 святий Андрій, а з ним Спіфаній

(Його учень) раптом бачать прямо перед ними 

У повітрі Матір Божу з багатьма святими.

 

І коли вже сил у греків зовсім не ставало, 

Розпростерла Мати Божа біле покривало,

Омофор3 свій, над їх станом, благаючи стиха 

Про спасіння того граду від біди та лиха.

 

Підбадьорені святими словами молитви, 

Вийшли греки з небезпеки, не програли битви.

Й нам в родині Мати Божа додавала сили. 

Богоматері ікону ми дуже любили.

 

Ще й тепер прохаєм часто, зустрівшися з горем: 

Покрий же нас, Божа Мати, своїм омофором.

Серед нашого народу надія не згине, 

Поки молишся за грішних, свята Берегине.

 

1. Сарацини — давня назва мусульманських народів. 

2. Всеношна — церковна служба, що правиться всю ніч.

3. Омофор — вбрання, подібне до широкого довгого рушника, що його накладають єпископові на плечі під час відправ.

 

Тема: поетична розповідь про виникнення свята Покрови та шанобливе ставлення українців до Мати Божої – святої Берегині.

Головна думка: «серед нашого народу надія не згине, поки молишся за грішних, свята Берегине». 

 

Художні засоби.

Сталий епітет: святу ікону.

Епітети: відважно бились, біле покривало, святими словами, свята Берегине, благаючи стиха.

Уособлення: сил не ставало, надія не згине.

Метафора: «до скону», «рубіж останній», «вийшли з небезпеки», «Мати Божа додавала сили», «зустрівшися з горем».

Перелічення: «Про Покрову, Матір Божу, про святу ікону».

 

Кількість строф: п’ять.

Рими: скону – ікону, Царграда – ради, останній – Співаній, ними – святими, ставало – покривало, стиха – лиха, молитви – битви, сили – любили, горем – омофором, згине – Берегине.

 

14 жовтня відзначаємо свято Покрови на честь описаної події, що відбулась 903 року під стінами грецького міста Константинополя, коли Мати Божа захистила містян від арабів-завойовників.

    

14 жовтня свято Покрови