Оповідання — невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу.

Ознаки оповідання:

• прозова мова

• невеликий обсяг

• небагато героїв

• розповідається про одну подію, яка відбулася за короткий проміжок часу.

 

Повість — великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу.

Ознаки повісті:

•  прозова мова;

•  великий обсяг;

•  декілька або багато героїв;

•  розповідь про події протягом три­валого або важливого за подіями проміжку часу.