Оповідання — невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу.

Ознаки оповідання:

• прозова мова

• невеликий обсяг

• небагато героїв

• розповідається про одну подію, яка відбулася за короткий проміжок часу.

 

Повість — великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу.

Ознаки повісті:

•  прозова мова;

•  великий обсяг;

•  декілька або багато героїв;

•  розповідь про події протягом три­валого або важливого за подіями проміжку часу.

 

Вірш — невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків.

Ознаки вірша:

•  віршова мова;

•  невеликий обсяг;

•  ліричний герой (або героїня);

•  зазвичай нема сюжету, а відображений душевний стан ліричного героя.

 

П’єса — драматичний твір, звичайно призначений для виставляння на сцені.

Ознаки п’єси:

•  репліки, ремарки;

•  достатній обсяг;

•  дійові персонажі;

•  розповідь про події за певний час. 

П'єсу пишуть для інсце­нізації, тобто для того, щоб можна було робити виставу.

Дійові особи — це герої п’єси. Їхній список подається після назви твору.

Репліки — це слова дійових осіб, тобто про події розповідають самі дійові особи за допомогою реплік.  

Ремарки — це стислий опис зовнішності й емоцій дійових осіб, а також декорацій, які подає автор. Вони надруковані особливим шрифтом, наче писаним від руки.

Декораціями називають усі предмети на сцені, саме вони допомагають відтворити місце дії (болото, ліс, пустелю, печеру, оселю тощо).

П'єса поділяється на окремі частини — сцени або дії, коли з'являються нові герої або треба змінити декорації.

 

Казка — твір з фантастичними елементами, який має повчальну мету.

Ознаки казки:

• казковий зачин;

• казкові імена;

• слова-повтори, дії-повтори;

• магічні числа;

• чарівні предмети, перетворення;

• добро перемагає зло. 

 

Міф — оповідь про виник­нення Всесвіту і людей, про чудеса світу, подвиги богів, царів та героїв.

 

Легенда — це поетична оповідь про історичну подію, дива природи, подвиги незвичайних людей, котра сприймається як достовірна. 

 

Байка…

 

Діаграма Вена порівняння оповідання та повісті:

Оповідання (різне)

Спільне

Повість (різне)

Невеликий твір.

Переважно одна подія.

Мало персонажів.

Діють протягом короткого часу.

Розповідний прозовий твір.

Має сюжет.

Рід літератури: епос.

 

 

Великий твір.

Багато подій.

Багато персонажів.

Діють протягом тривалого часу.

 

Діаграма Вена порівняння оповідання і вірша:

Оповідання (різне)

Спільне

Вірш (різне)

Прозовий твір.

Має сюжет.

Декілька персонажів.

Портрети, описи.

Рід літератури: епос.

Літературний твір.

Жанри невеликих розмірів.

 

Віршований твір

Нема сюжету, емоційний стан.

Ліричний герой.

Художні засоби.

Рід літератури: лірика.

Діаграма Вена порівняння вірша і п’єси:

Вірш (різне)

Спільне

П’єса (різне)

Віршова мова.

Наявні художні засоби.

Відображені переживання ліричного героя.

Зазвичай невеликого обсягу.

Рід літератури: лірика.

Літературний твір.

Форма реплік дійових осіб, твір написаний для виконання на сцені.

Наявні дії, ремарки.

Мають сюжет, дійових персонажів.

Зазвичай більшого обсягу.

Рід літератури: ліро-епос.

Діаграма Вена порівняння оповідання та повісті:

Оповідання (різне)

Спільне

Казка (різне)

Дійсність.

Переважно одна реальна подія.

Мало персонажів.

Діють протягом короткого часу.

Розповідний прозовий твір.

Має сюжет.

Рід літератури: епос.

 

 

Фантастичні елементи.

Нереальні події

Казкові імена персонажів.

Добро перемагає зло.

Порівняли міф, казку, легенду, переказ:

Міф

Казка

Легенда

Переказ

Відрізняються

Міф – вигадана розповідь про виникнення життя, богів (сили, що керують Землею та Всесвітом),  героїв (надзвичайних людей), надприродні  явища та істоти.

Різні народи мали різних міфічних героїв, яким поклонялися. Найдавніша усна творчість.

Казка – розповідь про фантастичні події та персонажі.

Наявні ознаки казки: казковий зачин та кінцівка, слова-повтори, магічні числа, можуть бути чарівні речі або перетворення, присутні тварини можуть бути наділені людськими рисами, добро завжди перемагає зло. Казки побутують в багатьох варіантах.

Легенди — усне народне оповідання про дивовижну подію, що сприймається як достовірна.

Можуть містити казковий зачин.

Закінчуються зазвичай висновком.

Багато легенд мають біблійні сюжети.

Перекази — усні оповіді про конкретні історичні події або особи. Перекази передавалися від очевидців шляхом переповідання.

Мають історико-пізнавальне значення.

Спільне

Розповідається про події фантастично або персонажі можуть бути наділені надзвичайними якостями, є жанрами усної народної творчості.

Діаграма Вена порівняння байки та оповідання.

Байка (різне)

Спільне

Оповідання (різне)

Зазвичай персонажі тварини, на прикладі яких викриваються негативні людські риси.

Можуть бути у прозовій та віршовій формі.

Має повчальний висновок – мораль.

Мають сюжет.

Невеликого обсягу.

Небагато подій та персонажів.

Персонажами зазвичай є люди.

Написане на прозовій мові.

Зазвичай описані реалістичні події.

Порівняння прозової та віршованої мови