Оповідання — невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу.

Ознаки оповідання:

• прозова мова

• невеликий обсяг

• небагато героїв

• розповідається про одну подію, яка відбулася за короткий проміжок часу.

 

Повість — великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу.

Ознаки повісті:

•  прозова мова;

•  великий обсяг;

•  декілька або багато героїв;

•  розповідь про події протягом три­валого або важливого за подіями проміжку часу.

 

Вірш — невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків.

Ознаки вірша:

•  віршова мова;

•  невеликий обсяг;

•  ліричний герой (або героїня);

•  зазвичай нема сюжету, а відображений душевний стан ліричного героя.

 

П’єса — драматичний твір, звичайно призначений для виставляння на сцені.

Ознаки п’єси:

•  репліки, ремарки;

•  достатній обсяг;

•  дійові персонажі;

•  розповідь про події за певний час. 

 

Діаграма Вена порівняння оповідання та повісті:

Порівняння вірша і п’єси

Вірш

П’єса

Віршова мова.

Наявні художні засоби.

Відображені переживання ліричного героя.

Зазвичай невеликого обсягу.

Рід літератури: лірика.

Форма реплік дійових осіб, твір написаний для виконання на сцені.

Наявні дії, ремарки.

Мають сюжет, дійових персонажів.

Зазвичай більшого обсягу.

Рід літератури: ліро-епос.