Загрузка...

Інші правила дивись тут...

Дієслова бувають двох видів — доконаного або недоконаного. 

Дієслова доконаного виду

Дієслова недоконаного виду

Означають дію, завершену в минуло­му, або дію з вказівкою на її заверше­ність у майбутньому. Відповідають на питання що зроби­ти? (що зробив? що зроблю? що зро­биться?)

Означають незавершену дію без вка­зівки на її результат у минулому, тепе­рішньому чи в майбутньому. Відповідають на питання що робити? (що робив? що роблю? що буду робити? що робиться? що робитиму?)

списати, списав, спишу, спишеться

писати, писав, пишу, писатиму, пишеться

Видові пари. Дієслова доконаного та недоконаного видів, зазвичай, утворюють видові пари (вони відрізняються лише значенням виду): писати — написати, передавати — передати, виносити — винести, насипати — насипати (здебільшого таку пару утворюють спільнокореневі слова, що розрізняються префіксами або суфіксами, наголосами).

Деякі видові пари дієслів мають різні основи, тобто різне лексичне значення: брати — узяти; ловити — піймати

Деякі дієслова одновидові – не  мають видових пар (лише доконаний вид мають слова: схаменутися, налітатися, насидітися, стрепенутися, розговоритися; лише недоконаний вид мають слова: сподіватися, розмовляти, сподіватися, потребувати, поважати, ворогувати, ходити, мислити).

 

Творення. Форма недоконаного виду дієслів вважається основною, оскільки від неї творимо доконаний вид. Дієслова доконаного виду утворюються від дієслів недоконаного виду за допомогою:

• префіксів: з- (с-, зі-), в-, за-, на-, по-, про-, при-, ви- (казати-сказати, нести-принести);

• випадіння голосних звуків у коренях слів (присилати – прислати, набирати – набрати);

• суфіксів (смикати – смикнути, зігрівати – зігріти);

• чергування звуків (перевозити - перевезти, зачіпати - зачепити, наголошувати - наголосити).

Дієслова недоконаного виду утворюються від дієслів доконаного виду за допомогою:

• суфіксів –а-, -ува-, -ва-: (зігріти – зігрівати, одіти – одівати);

• зміни наголосу (розрізати – розрізати, скликати – скликати ).

• у видових формах дієслів можуть чергуватися голосні звуки (прив[е]зти — прив[о]зити; вит[е]рти — вит[и]рати) або приголосні (заря[д]ити — заря[дж]ати; вико[с]ити — вико[ш]увати).

 

Дієслова недоконаного виду можуть уживатися в формах минулого, теперішнього, майбутнього часу (казав, вирішували, передавала, кажу, вирішуємо, передає, буду казати, казатиму, будемо вирішувати, вирішуватимемо, буде передавати, передаватиме). Дієслова доконаного виду можуть уживатися тільки формах минулого та майбутнього часу (сказав, вирішили, передала скажу, вирішать, передасть).

Зверніть увагу! Категорія виду притаманна для всіх форм дієслів.

 Інші правила дивись тут...

Загрузка...

 • майкл
  wink winked wink winked
  дякую
  13 жовтня 2016 20:17
 • Ольга
  Дякую!
  7 березня 2017 10:14