Інші правила дивись тут...

3 клас

Суфікси іменників:
–АК–(–ЯК–), –АЛЬ–, –АЛЬНИК–, –АЛЬНІСТЬ–, –АН–, –АНИН–(–ЯНИН–),
         –АНН–(–ЯНН–), –АР–(–ЯР–), –ИР–, –ОР–, 
         –АТ–(–ЯТ–), –АТК–(–ЯТК–), –АТОЧК–(–ЯТОЧК–), –АЧ–(–ЯЧ–)
–ЕВ–, –ЕН–(–ЄН–), –ЕНН–, –ЕНК–(–ЄНК–), –ЕНЬ–, –ЕНЬК–(–ЄНЬК–), –ЕНЯТ–,
         –ЕЦЬ–(–ЄЦЬ–), –ЕЧК–(–ЄЧК–), –ЕЧОК–(–ЄЧОК–),   
–ИВ–, –ИЗМ–, –ИК–, –ИЛЬНИК–(–ІЛЬНИК–), –ИН–, –ИНК–, –ИНН–, –ИР–, –ИЧ–,
            –ИСТ–(–ІСТ–,–ЇСТ–), –ИСЬК–(–ЇСЬК–)–ИХ(а)–,
             –ИЧОК–, –ИЧК–, –ИЩ–(–ЇЩ–), –ИЦ–,
–ІВК–(–ЇВК–), –ІВН–(–ЇВН–), –ІВНИК– (–ІВНИЦ–)–ІЗМ–(–ЇЗМ–), –ІЙ–, –ІК–(–ЇК–), –ІНН–,
            –ІСТЬ–, –ІР–(–ЇР–), –ИСЬК–,      
–К–,  
 –НИК–,   
–ОВИЧ–, –ОВК–, –ОВИК–, –ОК–, –ОНЬК–, –ОМАХ–, –ОЧК–, 
–АТЕЛЬ–, –ИТЕЛЬ–
–ЧИК–(–ЩИК–)
 
4 клас 

суфікс –АЙ– / –ЯЙ–

- віддінок зневаги (носай, гультай, гультяй, ходжай);

суфікс –АК–/ –ЯК–

- особи за діяльністю, професією, родом занять (рибак, співак);

- особи чоловічої статі за національністю, походженням (подоляк, поляк);

- насаджень за породою рослин, причому тільки –як- (дубняк, сосняк, березняк);

- істоти чоловічої статі (гусак, дітвак);

- одиничні предмети чоловічого роду, недуги (літак, різак, вітряк, стояк, чиряк, жиляк);

- згрубілості (писака, гуляка, вояка);

позначення осіб за різними якісними ознаками, прикметністю (дивак, бідняк, голяк, біляк);

- збірні назви та абстрактні поняття чоловічого роду (молодняк);

суфікс –А́Л–/ –А́ЛЬ– / –Я́Л– / –Я́ЛЬ–

- особи (рідко предмети) за характерною ознакою (праля, коваль, ткаля);

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (постачальник, уболівальник);

суфікс –АЛЬНИК– / –ІЛЬНИК– / –ИЛЬНИК–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (постачальник, уболівальник, танцівник, кріпильник, шанувальник);

суфікс –АЛЬНІСТЬ– / –ЯЛЬНІСТЬ–

- поняття, причому після приголосного –альність-, після голосного –яльність- (відповідальність, геніяльність);

суфікс –А́Н– / –А́НЬ– / –ЯН– /

- особи (рідко предмети) за характерною ознакою (вусань, здоровань);

- особи за національністю, походженням (вінничани, молдавани);

- віддієслівні іменники чинності або наслідку, утворені від дієслів на -ати (казати – ка́зань, ламати – ла́мань);

суфікс –АНИН– / –ЯНИН–

- особи чоловічої статі за родом діяльності, національністю, походженням, причому після приголосного –ець-, після голосного –єць- (лучанин, вінничанин, харків'янин);

суфікс –АНК–

- географічні назви належності (оранка, піщанка, ковзанка);

- назви одиничних предметів (землянка);

суфікс –АНН(я)

- віддієслівні іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосними основи а- (гукати – гукання, зростати – зростання);

суфікс іншомовний –АНТ–/ –ЕНТ–

- на позначення особи за діяльністю, родом занять (аспірант, дебютант, студент);

суфікс –АР– / –ЯР–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (воротар, шахтар, маляр, скляр);

суфікс –АСЬ–

- пестливе забарвлення (Юрась, Антось);

суфікс –АТЕЛЬ– / –ИТЕЛЬ–

особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (вихователь, мислитель);

суфікс –АТК(о)/–ЯТК(о), –АТОЧК(о)/ –ЯТОЧК(о)

– зменшене для дітей, підлітків (дитинчатко, дитинчаточко, немовлятко, немовляточко, хлоп’яточко, маленятко, кришеняточко, дитяточко);   

– у назвах тварин, птахів, риб, комах виражають зменшеність, здрібнілість, позитивне ставлення людини до іншої істоти (горобенятко, кошенятко, козеняточко).

суфікс –АХ– / –ЯХ–

- згрубіле забарвлення (бідаха, діваха, пряха);

суфікс –АЧ– / –ЯЧ–

- віддієслівні іменники (ткач, копач, викладач, втікач);

- аналогія до суфікса -ань- (бородань – бородач, носань – носач);

позначення осіб за різними якісними ознаками (бородач, вусач);

- одиничні предмети чоловічого роду (відсікач, вимикач, винищувач);

суфікс –АШ–

- у рідковживаних словах (синаш, Лукаш, гармаш, Сиваш);

 

суфікс –Б– / –ОБ–

- віддієслівні іменники (лічба, боротьба, шаноба, хвороба);

 

суфікс –В(а)

- зневажливо-збірні іменники від іменникових коренів (мишва, татарва, грошва);

- віддієслівних іменників (битва, молитва)

 

суфікс –ЕВ(о) –ЕВ(а)

- збірні поняття, що не виражають матеріал, продукт праці (марево);

- особи жіночого роду за походженням (королева);

суфікс –ЕН– / –ЄН–

- живі істоти, відтінок зменшення для дитинчат, причому після приголосного –ен-, після голосного –єн- (вовченя, зайченя, чаєня);

суфікс –ЕНН(я)

- віддієслівні іменники середнього роду, в яких наголос падає на корінь (напружити - напруження, звернутися – звернення);

суфікс –ЕНК(о) / –ЄНК(о)

- прізвища, причому після приголосного –енк-, після голосного –єнк- (Іваненко, Гордієнко);

- загальні назви (безхатченко, безбатченко);

суфікс –ЕНЬ–

- живі істоти чоловічого роду (кра́сень, велетень, учень, півень);

- збірні речі, предмети (січень, кисень, викрутень);

суфікс –ЕНЬК–

- зменшено-пестливий відтінок (рученька, доріженька);

суфікс –ЕНЯТ–

- переважно у назвах молодих тварин (пташенята, горобенята);

суфікс –ЕЦЬ– / –ЄЦЬ–

- особи чоловічої статі за родом діяльності, національністю, походженням, причому після приголосного –ець-, після голосного –єць- (українець, іспанець, італієць, англієць, борець, кравець);

- особи чоловічої статі за родом діяльності, національністю, походженням з двома суфіксами (інтерфіксом і суфіксом): Ялта — ялт/ин/ець, Рівне — рівн/ен/ець, Америка — америк/ан/ець;

- предмет середнього роду, недуга, на ознаку здрібнілості (горобець, синець, багровець, камінець, ремінець);

позначення осіб за різними якісними ознаками (сміливець, мудрець);

суфікс –ЕЧК– / –ЄЧК–

- зменшено-пестливий відтінок, причому після приголосного –ечк-, після голосного –єчк- (діжечка, віконечко, копієчка, яєчко);

суфікс –ЕЧОК– / –ЄЧОК–

- зменшено-пестливий відтінок, причому після приголосного –ечок-, після голосного –єчок- (мішечок, краєчок);

 

суфікс –ИВ(о)

- збірні поняття, що виражають матеріал, продукт праці (вариво, паливо);

суфікс –ИГАН– / –ЮГАН–

- згрубілий відтінок (вітрюган, стариган);

суфікс –ИЗМ– / –ІЗМ– / –ЇЗМ–

- поняття чоловічого роду, причому в іншомовних словах після після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо –изм-, після голосних –їзм-, інакше –ізм- (педантизм, героїзм, модернізм), від українських коренів –изм- (побутовизм);

суфікс –ИЗН(а)

- абстрактні назви від прикметників (кривизна, голубизна);

суфікс –ИК–

- особи за діяльністю, професією, родом занять (передовик);

- зменшено-пестливий відтінок (ротик, пакетик);

- назви одиничних предметів чоловічого роду (кошик, вулик);

- збірні назви та абстрактні поняття чоловічого роду (чагарник);

суфікс іншомовний –ИК– / –ІК– / –ЇК–

- поняття чоловічого роду, причому в іншомовних словах після після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо –ик-, після голосних –їк-, інакше –ік- (медик, прозаїк, механік);

суфікс –ИЛЬНИК– / –ІЛЬНИК–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (мастильник, полільник, подільник);

- назви одиничних предметів (лічильник, холодильник);

суфікс –ИЛ(о)

позначення осіб за різними якісними ознаками (здоровило, чудило);

- назви одиничних предметів середнього роду (зубило, вітрило);

суфікс –ИН–

- особи чоловічої статі за національністю, походженням (киянин, болгарин);

- особи жіночої статі (дівчина, дружина, балерина);

- одиничні предмети жіночого роду (соломина, цибулина);

- предмет як результат або об’єкт дії (розвалина, тріщина);

- рід м’яса, тварин і риб (говядина, осетрина);

- певну територію за областю чи районом (Львівщина, Київщина);

збірні назви та абстрактні поняття жіночого роду (городина, біганина, озимина);

- абстрактні назви від прикметників (глибина, давнина);

суфікс –ИНН(я)

збірні назви та абстрактні поняття середнього роду (гарбузиння, павутиння, кукурудзиння, ластовиння);

суфікс –ИНК–

- зменшено-пестливий відтінок (соломинка, пилинка, дівчинка);

суфікс –ИР– / –ІР– / –ЇР–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять, поняття чоловічого роду, причому після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо –ир-, після голосних –їр-, інакше –ір-  (командир, бригадир, конвоїр, канонір, турнір);

суфікс –ИСТ– / –ІСТ– / –ЇСТ–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять, поняття чоловічого роду, причому в іншомовних словах після після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо –ист-, після голосних –їст-, інакше –іст- (тракторист, фігурист, хокеїст), від українських коренів –ист- (боротьбист);

суфікс –ИСЬК– / –ЇСЬК–

- відтінок згрубілості чи збільшення, причому після приголосного –иськ-, після голосного –їськ- (вовчисько, сусідисько, гноїсько);

суфікс –ИТ– 

- особи чоловічої статі за національністю, походженням (одесит, русич);

суфікс –ИХ(а)

- особи жіночої статі (кравчиха, ткачиха);

суфікс –ИЦ(я)

- особи жіночої статі (учениця, художниця);

- тварини жіночої статі (вовчиця, тигриця);

- одиничні предмети жіночого роду (вулиця, палиця);

суфікс –ИЧ– / –ІЧ–

- чоловічі імена по батькові, причому від імен на –я пишемо –іч-  (Лукич, Якович, Ілліч);

- прізвища, назва молодих людей чоловічого роду за ознакою батька (Петрич, княжич);

- віддієслівні іменники (погонич);

- особи чоловічої статі за національністю, походженням (москвич, русич);

суфікс –ИЧЕНЬК–

- зменшено-пестливий відтінок (верба – вербиченька, вода – водиченька);

суфікс –ИЧК–

- зменшено-пестливий відтінок від іменників на –иц- (вулиця – вуличка, палиця – паличка);

суфікс –ИЧОК–

- зменшено-пестливий відтінок від іменників на –ик- (вогник – вогничок, паяльник – паяльничок);

суфікс –ИЩ– / –ЇЩ–

- відтінок згрубілості чи збільшення, причому після приголосного –ищ-, після голосного –їщ- (вовчище, сусідище, побоїще, вибоїще);

- позначання приміщень (горище, сховище);

 

суфікс –ІВН(а) / –ЇВН(а)

- жіночі імена по батькові, причому від імен на –й пишемо –ївн- (Степанівна, Олексіївна);

- назва молодих людей жіночого роду за ознакою батька (королівна, князівна);

суфікс –ІВК– / –ЇВК–

- предмети жіночого роду, причому після приголосного –івк-, після голосного –ївк- (полівка, маївка, гаївка);

суфікс –ІВНИК–  

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (працівник, кранівник, танцівник, рахівник);

- поняття чоловічого роду (числівник);

суфікс –ІВНИЦ–  

- особи жіночої статі за діяльністю, професією, родом занять (працівниця, кранівниця, танцівниця, рахівниця);

- поняття жіночого роду (рахівниця);

суфікс –ІЙ–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (водій, палій);

суфікс –ІК– / –ЇК–

- особи за діяльністю, професією, родом занять, причому після приголосного –ік-, після голосного –їк- (механік, прозаїк);

суфікс –ІНЬ

- абстрактні назви від прикметників (теплінь, рань, глибочінь);

суфікс –ІНН(я)

- віддієслівні іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосними основи и та і (ходити – ходіння, горіти – горіння);

суфікс –ІСТ–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (баяніст, журналіст);

суфікс –ІСТЬ–

- абстрактні назви від прикметників (гордість, ніжність); 

суфікс –К(а)

- особи жіночої статі (атлет – атлетка, спортсмен – спортсменка);

- особи жіночої статі з двома суфіксами (інтерфіксом і суфіксом): грек — греч/ан/к(а), китаєць — кита/ян/к(а), кременчужець — кременч/ан/к(а);

- дія (чистка, мийка);

- зменшено-пестливий відтінок (калинка, берізка);

- назви одиничних предметів (палка, гілка); 

- віддієслівні іменники жіночого роду (суперечка, нарізка, здогадка); 

суфікс –Л(о)

- назви одиничних предметів середнього роду (шило, мило);

 

суфікс –Н(я)

- позначання приміщень (лікарня, майстерня);

- збірні назви та абстрактні поняття жіночого роду (комашня, брехня);

суфікс –НЕЧ(а)

- абстрактні назви від прикметників (холоднеча, порожнеча);

суфікс –НИК–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (паркетник, городник, ремонтник);

- назви одиничних предметів чоловічого роду (годинник, словник);

 

суфікс –ОВИК–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (передовик, нафтовик, мостовик);

- назви одиничних предметів (маховик);

суфікс –ОВИЧ– –ЕВИЧ– –ЄВИЧ–

- чоловічі імена по батькові (Олегович, Ігорович);

- прізвища, чоловічі імена по родинній належності (Захаркевич, королевич, царевич, Дідушкевич);

суфікс –ОВК–

- предмети жіночого роду (духовка, замальовка);

суфікс –ОК–

- особи за певною дією (свідок, їздок);

- зменшено-пестливий відтінок (візок, горошок, лужок, вершок);

- предмет як знаряддя дії (свисток, замок);

назви одиничних предметів чоловічого роду (струмок, молоток);

суфікс –ОМАХ–

- відтінок згрубілості чи збільшення (костомаха);

суфікс –ОНЬК–

- зменшено-пестливий відтінок (голівонька, зимонька);

суфікс –ОР–  

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (кредитор, диктор);

суфікс –ОТ(а)

- збірні назви та абстрактні поняття жіночого роду (піхота, турбота);

- абстрактні назви від прикметників (теплота, доброта);

суфікс –ОЧК–

- зменшено-пестливий відтінок (трояндочка, лампочка);

суфікс –ОЩ(і)

- абстрактні назви від прикметників (хитрощі, заздрощі);

 

суфікс –СТВ(о) / ЗТВ(о)

- збірні назви та абстрактні поняття середнього роду (суспільство, людство, убозтво);

 

суфікс –УН– / –УНЬ–

- пестливе забарвлення (красуня, мамуня, татуньо, татунь);

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять (бігун, несун);

позначення осіб за різними якісними ознаками (дикун, веселун, цвіркун);

назви одиничних іменників чоловічого роду (колун);

суфікс –УР– 

назви одиничних іменників чоловічого роду (качур, стовбур);

суфікс –УС– / –УСЬ–

- пестливе забарвлення (Катруся, матуся, братусь, дідусь, Петрусь, котусь);

 

суфікс –ЧИК–

- особи за професією, родом занять, діяльністю (ізвозчик, заводчик);

- зменшено-пестливий відтінок (вагончик, рукавчик);

суфікс –ЧАТ–

- відтінок зменшення дитинчат (зайчата, курчата);

суфікс –ЧУК–

- прізвища, назва молодих людей за ознакою батька (Ковальчук, Бондарчук);

 

суфікс –ЩИК–

- особи за діяльністю, професією, родом занять (барабанщик, табельщик, носильщик, обманщик);

 

суфікс –ЯК–

- особи чоловічої статі за діяльністю, професією, родом занять, походженням (земляк, моряк, поляк);

суфікс –ЯН–

- особи за діяльністю, професією, родом занять, походженням, національністю (земляни, селяни, кияни, поляни);

суфікс –ЯНН(я)

- віддієслівні іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосними основи я (гуляти – гуляння, сприяти – сприяння);

суфікс –ЯЧК–

- особи жіночої статі за діяльністю, професією, родом занять, походженням (землячка, морячка, полячка);