Інші правила дивись тут...

3 КЛАС.

У слові є основа і закінчення.

ЗАКІНЧЕННЯ – змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова.

Закінчення виділяють прямокутником □. 

Слово метелик має нульове закінчення, його позначають метелик. Воно не вира­жене в мовленні звуком і не позначається буквою. При змінюванні слова на місці нульового з'являється інше закін­чення: метелик[а], метелик[ом], метелик[ові]

Щоб знайти закінчення, треба змінити слово (за допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова) : гор[а], гор[и], гор[ою]

Відмінювання іменників-істот (зверніть увагу на питання):

питання до істот

слово

хто?

метелик[]

нема кого?

метелик[а]

даю кому?

метелик[у], метелик[ові]

бачу кого?

метелик[а]

задоволений ким?

метелик[ом]

на кому? у кому? по кому?

метелик[у]

гей

метелик[у]

Відмінювання іменників-неістот (зверніть увагу на питання):

питання до неістот

слово

що?

квітк[а]

нема чого?

квітк[и]

даю чому?

квітц[і]

бачу що?

квітк[у]

задоволений чим?

квітк[ою]

на чому? у чому? по чому?

квітц[і]

гей

квітк[о]

ОСНОВА – частина слова без закінчення. Основа слова передає його основне значення.

Слова з однаковою основою мають переважно однакове значення (небо, неба, небом).

Слова з однаковим закінченням, але різними осно­вами завжди мають різні значення (сонце, море, поле).

Основу позначають знизу квадратною дужкою. 

Основа слова може складатися з кореня, префікса і суфікса. Корінь є обов'язковою частиною основи! 

Фермер[]. У слові фермер основа фермер-, нульове закінчення (змінимо фермер[а], фермер[ом]), корінь ферм- (підберемо спільнокореневі ферма, фермерський), суфікс –ер.

 

ПРЕФІКС - частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова (схід, захід). Префікс позначаємо так ¬. Не плутай префікс (це частина слова) і прийменник (окреме слово)! 

 

У слові може бути кілька префіксів: що-най-вищий, пере-роз-по-діл.

 

СУФІКС - частина основи, що стоїть після кореня, якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова: школа — школярі, шкільний. Суфікс позначаємо так ^.

Перш ніж позначити суфікс, необхідно:

1. Змінити слово, визначити в ньому закінчення й основу.

2. Дібрати кілька спільнокореневих слів і визначити корінь.

3. Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс. Потім позначити його.

Суфікси іменників.

Суфікси прикметників (дієприкметників).

 

КОРІНЬ - незмінна частина основи. Корінь позначаємо угорі горизонтальною дужкою. 

Слова, які мають спільну частину (корінь), одна­кову за звучанням і значенням, нази­вають спорідненими, або спільнокореневими

У ко­рені «зберігається» лексичне значення, яке об'єднує всі споріднені слова.

 

Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені (тому слова літак, літо — не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням). 

У корені слова можуть змінюватися голосні [о]—[і], [е]—[і] та приголосні звуки [г к х] — [з' ц' с'] — [ж ч ш].

 

Слово корінь — багатозначне. Адже, корінь — орган рослини, без якого вона не зможе жити; також зуб має корінь; на уроках математики вчаться знаходити корінь рівняння; початок чого-небудь, наприклад, кожен людський рід має свої корені — це прадідусі й прабабусі, а на уроках української мови ми дізна­лись, що корінь — це частина слова, яку позначають дужкою.

 Інші правила дивись тут...

 • таня
  smile
  5 травня 2016 17:08
 • Таня
  дякую
  13 квітня 2017 21:04
 • Юля
  Дякую. Дуже допомогли
  7 травня 2017 20:39
 • ДІна
  Спасибо
  4 жовтня 2017 15:25
 • Льоша
  Дякую!
  10 жовтня 2017 20:17
 • Сергій
  Я хотів дізнатися 3 слова на префікс корінь і закінчення! Допоможіть будь ласка за/город/а, по/золот/а, за/вал/и
  19 жовтня 2017 17:25
 • валентина
  як за будовою розібрати слово чаювати? Спільнокореневе чаєм, тоді ча - корінь, юва - суфікс, ти - суфікс неозначеної форми.
  29 листопада 2017 18:54