Інші правила дивись тут...

3 КЛАС.

У слові є основа і закінчення.

ЗАКІНЧЕННЯ – змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово (за допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова) : гора, гори, горою. Закінчення виділяють прямокутником. Закінчення, як і прийменники, служать для зв'язку слів у реченні.

 

ОСНОВА – частина слова без закінчення. Основу зверху позначають квадратною дужкою. Основа слова може складатися з таких частин: префікса (підказка), кореня (казка, казочка, казати) і суфікса (казка, казочка, казк ар)

 

Префікс - частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова (схід, захід). Префікс позначаємо так ¬. Не плутай префікс (це частина слова) і прийменник (окреме слово)! 

 

Суфікс - частина основи, що стоїть після кореня, якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова: школа — школярі, шкільний. Суфікс позначаємо так ˄.

Перш ніж позначити суфікс, необхідно:

1. Змінити слово, визначити в ньому закінчення й основу.

2. Дібрати кілька спільнокореневих слів і визначити корінь.

3. Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс. Потім позначити його.

 

Корінь - незмінна частина основи. Корінь позначаємо так ). Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені (тому слова літак, літо — не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням). 

У корені слова можуть змінюватися голосні [о]— [і], [е]—- [і] та приголосні звуки [г к х] — [з' ц' с'] — [ж ч ш ].

 Інші правила дивись тут...

  • таня
    smile
    5 травня 2016 17:08
  • Таня
    дякую
    13 квітня 2017 21:04
  • Юля
    Дякую. Дуже допомогли
    7 травня 2017 20:39
  • ДІна
    Спасибо
    4 жовтня 2017 15:25
  • Льоша
    Дякую!
    10 жовтня 2017 20:17
  • Сергій
    Я хотів дізнатися 3 слова на префікс корінь і закінчення! Допоможіть будь ласка за/город/а, по/золот/а, за/вал/и
    19 жовтня 2017 17:25
  • валентина
    як за будовою розібрати слово чаювати? Спільнокореневе чаєм, тоді ча - корінь, юва - суфікс, ти - суфікс неозначеної форми.
    29 листопада 2017 18:54