— Ти знаєш, як можна вдосконалити текст, щоб він став кращим?

— Так, можна замінити недоречний заголовок, вилучити невдало вжиті слова...

— А ще?

— Часто повторювані слова обов’язково замінювати відповідними за значеннями: він, цей, той та іншими. Також можна прикрасити текст означеннями, словами в переносному значенні.

— Зрозуміло. Але я дізналась, що тексти є різних типів, мають відповідну будову.

— Значить, речення будувати так, щоб вони відповідали змісту та типові тексту. Для завершеності висловлювання не порушувати його будови.   

— Це основні вимоги?

— Так. А коли їх візьмемо до уваги, тексти писатимемо правильно.