Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

Якщо два й більше речень поєднані за змістом, — це текст. До тексту можна дібрати заголовок.

 

2 КЛАС.

У тексті речення розміщені в певній послідовності.

Будова тексту: початок (зачин), основна частина і кінцівка.

 

Зачин готує до сприйняття того, про що йтиметься в тексті. В основній частині розкривається зміст тексту (його тема). Кінцівка — це завершення тексту, своєрідний підсумок усього висловленого.

Кожна частина починається з нового рядка — абзацу.

         Ліс — усім друг.

   Ліс нікому не ворог. Ліс — усім друг.

   Для звірів і птахів він — рідний дім і годувальник. Для поля — захисник від вітру. Ліс — друг ріки та її мешканців: риб, раків, жаб. Якщо гине ліс, ріка незабаром міліє, пересихає.

   Рослини лісу очищують повітря. Тому кожне дерево, кожен кущ треба берегти насамперед — від вогню.

Заголовок.  Ліс — усім друг. 

Зачин. Ліс нікому не ворог. Ліс — усім друг.

Основна частина.  Для звірів і птахів він — рідний дім і годувальник. Для поля — захисник від вітру. Ліс — друг ріки та її мешканців: риб, раків, жаб. Якщо гине ліс, ріка незабаром міліє, пересихає.

Кінцівка. Рослини лісу очищують повітря. Тому кожне дерево, кожен кущ треба берегти насамперед — від вогню.

 

Слова у тексті заміняють для того, щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях.

Ліс нікому не ворог. Ліс — усім друг.

Ліс нікому не ворог. Він — усім друг. 

 

3 КЛАС.

У кожному тексті про когось або про щось мовиться. Це його тема

Кожен текст створюється з певною метою.

Головна думка тексту — те, заради чого створено текст (задум його автора), те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає (тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного).

Здебільшого текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку. Заголовок передає те найважливіше, що змальовано на картині або в тексті. Зрозуміти найважливіше допомагають запитання: Про що розповідається? Чого навчає твір?

 

Абзац – це змістова частина тексту (зв’язана за змістом), тобто частина тексту, об'єднана однією мікротемою

Ознаки абзацу:

• кожен абзац починають записувати з нового рядка із від­ступом;

• абзац складається з одного чи більше речень;

• при читанні паузи між абзацами роблять довші, ніж між реченнями.

Мікротема – основний зміст абзацу.

Кожна з мікротем тексту є частиною його загальної теми.

Речення абзацу за своїм змістом нерівнозначні.

Тематичне речення – це речення , яке передає мікротему (основний зміст) абзацу,

Пункт плану тексту – це стисло й чітко сформульована мікротема (заголовок до абзацу). План допомагає висловлювати думки послідовно, не пропускати нічого важливого.

Скласти план тексту — означає визначити в тексті мікротеми, чітко та стисло їх сформулювати (мікротеми тексту — це пункти плану)

 

Основні ознаки тексту:

• пов’язаність речень за змістом (темою);

• наявність головної думки;

• розвиток змісту та головної думки в послідовність речень;

• зв’язок між реченнями за допомогою займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів;

• завершеність думки.

 

Текст-опис.

Зачин

Загальне враження

Дивовижні це були птахи!

Основна частина

Опис окремих ознак

Високі, майже людського росту, на тонких струнких ногах і з гнучки­ми довгими шиями. Дзьоб також довгий і гострий, мов кинджал. На голові біля дзьоба червона пля­ма, помітна здалеку. Пір'я біле, наче сніг, лише кінчики пір'їн — чорні.

Кінцівка

Висновок

Ось вони які, білі журавлі — стерхи. (За В. Флінтом)

  

Текст-міркування.

Зачин

Твердження (думка, яку потрібно довести)

У давні часи люди кочували у пошуках їжі. Згодом навчилися їх вирощувати. Для чого люди вирощують рослини? 

Основна частина

Доведення

Рослини слугують їжею, є кормом для тварин. Дають кисень та очищують повітря від забруднення. Також рослини є будівельним матеріалом, паливом. Деякі мають лікувальні властивості, їх використовують у косметиці. Щоб прикрасити подвір’я та оселі вирощують декоративні дерева чи квіти у вазонах. Також створюють парки у великих містах.  Усього не перелічити. Вирощують не тільки існуючі сорти, селекціонери старанно працюють над виведенням нових.

Кінцівка

Висновок (оцінка, враження тощо)

   Рослини приносять багато користі. Неможливо уявити наше життя без них, тому люди вирощують рослини.

 

4 КЛАС.

Текст-розповідь.

Зачин

Зав'язка

У нашому саду ростуть яблуні, сливи, груші, виноград, смородина, малина.

Основна частина

Розвиток дії, кульмінація

   Якось серед літа, коли на смородині та малині доспіли ягоди, забрів їжачок. Він щось шукав, принюхувався, напевно, думав, чим поживитися. Він не боявся ні мене, ні нашого дворового пса Рябка. Звірятко було впевнене, що його гострі колючки зможуть завжди захистити його. Спочатку я з цікавістю спостерігав за ним. Потім побіг додому, щоб винести маленьке блюдце з молоком. Їжачок почав пити.

Кінцівка

Розв'язка

Тепер він частенько любить приходити у наш сад. Усі підгодовують його.

 

ЯК БУДУЮТЬ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС.

Зачин

Ставлять завдання, як відрізнити подібні між собою предмети (явища).

Основна частина

Перший спосіб

Другий спосіб

Відмінні ознаки предметів (чи явищ) описують одночасно.

Відмінні ознаки предметів (чи явищ) описують послі­довно: спочатку — одного, потім — другого і т.д.

 

5 КЛАС

Текст — це група речень, об'єднаних між собою змістом (забезпечує наявність у ньому теми та головної думки) та граматично (речення розташовані в певній послідовності, поєднані інтонаційно)

Заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку

Інші правила дивись тут...