Загрузка...

Буква є.

1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах?

євшан — 6 зв., 5 б. [= • –| – •' –]        [йевшан]

синє — 4 зв., 4 б.    [– •' | =•]             [син'е]

2. Складіть і запишіть слова, рухаючись за стрілочками.

Замерзає, вишиває, кує, зимує, малює

Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням.

білка стрибає

ластівка літає

рибка плаває

3. Прочитайте текст. Випишіть слова з буквою є. Зробіть звукову схему одного з них.

— За..ць проситься посутінкувати, — сказав ведмедик їжачкові.

— Нехай сутінку.. , — сказав їжачок і виніс на ґанок іще одне плетене крісло.

                                             (За Сергієм Козловим).

Заєць – 6 зв., 5 б.      [– •'| = • =]                 [з а й е ц']

Сутінкує – 9 зв., 8 б.  [– •| = •  – | – •' |= •]  [с у т' і н к у й е]  

4. Складіть розповідь за малюнком (усно).

Прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко. Шумить весняна річка. Розцвіли перші квіти. Верба розпустила свої пухнасті котики. Прилетіли птахи. Дятел сів на дуб. Усе радіє. 

 

Загрузка...