Інші правила дивись тут...

Звук записується за допомогою спеціальних позначень (не літер) у квадратних дужках.

Голосний звук позначається кружечком •. 

Твердий приголосний звук позначають однією рискою – 

М’який приголосний звук позначають двома рисками =

Пом'якшений звук позначають рискою і другою до половини --

Подовження звука позначається двокрапкою : 

 

Наголос передають знаком ' над наголошеним голосним звуком (знак не ставлять у односкладових словах).

Слова розбивають на склади знаком |.

Нагадаємо, шо буква «знак м’якшення» і апостроф не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

 

тюльпан [= •́ = |  •́ ]

 

глибінь  [  • | -- •́ = ]

 

сьогодні [= • |  •́  | = • ]

 

білка [ - •́  |  • ]

 

читання  [— • — • =: •]

 

діти [ = •́ |  • ]

 

міст [  —  ]

 

читання  [— • | — •́ =: •]

 

віддаль [-- •́ | —: • = ]

Інші правила дивись тут...