Буква є.

1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах?

євшан — 6 зв., 5 б. [= • –| – •' –]        [йевшан]

синє — 4 зв., 4 б.    [– •' | =•]             [син'е]

2. Складіть і запишіть слова, рухаючись за стрілочками.

Замерзає, вишиває, кує, зимує, малює

Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням.

білка стрибає

ластівка літає

рибка плаває

3. Прочитайте текст. Випишіть слова з буквою є. Зробіть звукову схему одного з них.

— За..ць проситься посутінкувати, — сказав ведмедик їжачкові.

— Нехай сутінку.. , — сказав їжачок і виніс на ґанок іще одне плетене крісло.

                                             (За Сергієм Козловим).

Заєць – 6 зв., 5 б.      [– •'| = • =]                 [з а й е ц']

Сутінкує – 9 зв., 8 б.  [– •| = •  – | – •' |= •]  [с у т' і н к у й е]  

4. Складіть розповідь за малюнком (усно).

Прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко. Шумить весняна річка. Розцвіли перші квіти. Верба розпустила свої пухнасті котики. Прилетіли птахи. Дятел сів на дуб. Усе радіє.