Буква ї.

1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах?

Їжа — 4 зв., 3 б.    [=•' |– •]        [й і ж а]

поїзд — 6 зв., 5 б.  [– •' | = • – –]   [п о й і з д]

2. Складіть слова, рухаючись за стрілочками. Запишіть їх за зразком.

Зразок: солов'ї — соловей, мої — мій.

Солов'ї — соловей, краї – край, змії – змій, мої – мій, твої – твій, свої – свій.

3. Пригадайте оповідання І. Роздобудько «Місяць у слоїку».

МІСЯЦЬ У СЛОЇКУ (Слоїк — висока посудина зі скла, глини, фаянсу).

У старовинній дерев'яній скрині дівчинка знайшла щоденник хлопчика Мікі (свого дідуся Михайла). І почала читати...

                                                                       «14 серпня ... року 

Уночі я спостерігав за Місяцем. Він таки сідає на моє ліжко! Я зрозумів, що він дуже самотній. Найсумніше Місяцю живеться взимку. Хоча саме взимку ніч — найкрасивіша! Уночі зимові міста й ліси подібні на торти чи тістечка безе, які так і хочеться лизнути. Я згадав, як одного разу не втримався і... лизнув «цукрову» ручку на дверях нашого під'їзду, після чого мого примерзлого язика мама відклеювала від ручки теплою водою.

                                                                         20 серпня... року 

Тепер Місяць живе в мене в слоїку! 

Я накидав туди вовни (довелося два дні вичісувати її з нашої Бульки), відтак Місяцю затишно й тепло спатиметься». (За Іреною Роздобудько)

Про кого в ньому йдеться?

У ньому йдеться про хлопчика Мікі. Для дівчинки, котра читає щоденник, він приходився дідусем Михайлом). 

Прочитайте текст. Випишіть слова з буквою ї. Вимовте звуки у виділеному слові.

Тепер місяць живе в мене в слоїку! Я накидав у слоїк вовни. Вичісував її з нашої Бульки.

Слоїку, слоїк, її.

Слоїку  [с л о й і к у].

Подумайте, чому підкреслене слово пишемо з великої букви.

Булька – ім’я вівці.

4. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви. Назвіть звуки вписаних букв.

Украї[йі]на — моя краї[йі]на. Головне місто Украї[йі]ни — Киї[йі]в. Я і мої[йі] друзі ї[йі]здили до Києва. У столиці Украї[йі]ни є метро.