Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки в словах. 

1. Складіть і запишіть три слова з апострофом із букв слова розв'язувати.

В’яз, зв’язок, розв’язок

2. Прочитайте слова кожного рядка. Утворіть і запишіть речення.

Поміж, в'ється, трав, стежка. 

Співають, солов'ї, весело. 

У, малі, гнізді, ластів'ята.

Поміж трав в'ється стежка.

Весело співають солов'ї.

У гнізді малі ластів'ята.

3. Запишіть цифри словами.

П’ять, п’ятнадцять.

Дев’ять, дев’ятнадцять.

Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням.

п'є водичку

в'є гніздечко

в'януть квіти

4. Прочитайте текст. Вимовте звуки у виділеному слові. Спишіть останнє речення. Поясніть, як ви розумієте слова вчителя.

Це слонятко мало довгий ніс і коротку пам'ять. Пам'яті йому не вистачало. Воно забувало вчити уроки, розказувати татові про погані оцінки.

— Я зав'яжу тобі вузлик на пам'ять, — сказав учитель.

                                 (За Григорієм Усачем)

Пам’ять – 6 зв., 6 б.     [– •'  – | = • =]          [п а м й а т']