Слова, протилежні за значенням, завжди виступають парами. Вони допомагають яскраво й точно висловлювати думки.

 1. З'єднайте парами слова, протилежні за значенням. Спишіть.

Веселий - сумний

Повільний - швидкий

Високий - низький

2. Доберіть слова, протилежні за значенням.

Іти — стояти, білий — чорний, твердий — мякий

3. З'єднайте частини прислів'їв. Спишіть їх. Знайдіть і прочитайте слова, протилежні за значенням.

Багато говорити, та мало слухати

На чорній землі білий хліб родить.

Земля все дає і все забирає.

4. Прочитайте текст. Спишіть перші три речення. Доберіть до виділених слів слова, протилежні за значенням. Зверніть увагу на те, як ведмедик відмовив зайчику. Які він використав слова?

Ведмежатко спало під теплою сніговою ковдрою. Йому снилися солодкі сни.

Ведмедик прокинувся від голосного крику.

— Ведмедику, виходь кататися на санках! — кричав його друг зайчик.

— Вибач, я змушений відмовитися, — сонно відповів ведмедик.

Ведмежатко спало під теплою сніговою ковдрою. Йому снилися солодкі сни. Ведмедик прокинувся від голосного крику.

Теплою – холодною, солодкі – гіркі, голосного – тихого.

Слово відмова означає «відштовхування» від мови, від спілкування. Відмовляти потрібно так, щоб не образити людину. Для цього вживають увічливі слова: вибачте, на жаль, прошу...