Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

АНТОНІМИ  слова, протилежні за значенням, завжди виступають парами. Вона допомагають точно висловити протилежні думки, збагачують наше мов­лення. Холодно  тепло, біле – чорне, великий — малий, друг — ворог, працювати — відпочивати. Антоніми утворюють пари, а обидва слова в таких парах відповідають на однакове питання: (як?) холодно  тепло, (яке?) біле – чорне, (який?) великий — малий, (хто?) друг — ворог, (що робити?) працювати — відпочивати.

 

СИНОНІМИ  слова, які звучать по-різному, але близькі за значенням, належать до однакової частини мови (називають той самий предмет, ознаку чи дію по-різному): турботлива матуся — дбайлива матуся; завірюха, заметіль, метелиця, хурделиця, віхола, хуртовина; говорити, розмовляти, балакати; красивий, гарний, хороший. Щоб уникнути повторення в тексті таких самих слів, слід добирати синоніми. Такі слова прикрашають нашу мову, дозволяють точніше виразити думку, уникнути повторів одного і того слова.

 

ОМОНІМИ  слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням. Вони збагачують наше мовлення. Замок (на двері), замок (споруда), коса (дівоча), коса (знаряддя праці). Значення таких слів найкраще можна зрозуміти тільки в сполученні з іншими словами.

 

3 КЛАС.

Омоніми – слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення.

Групи омонімів:

• омофони – слова, в яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні   (Змія міцно я тримав, хоча в запасі ще три мав. Микола Коваль вправний коваль);

• омографи – слова, в яких однаковим є тільки написання, а звучання і значення різні   (Марійка пішла в широке поле. Марійка поле грядку. Поле в зошиті не для письма. На дверях висів замо́к. На горі стояв за́мок. Довга коса у дівчини. Піщана коса на морі. Гостра коса в косаря). 

• омоформи – слова однаково пишуться у певних граматичних формах, проте мають різне значення  (маленькі діти – дівчатка і хлопчики, десь діти – знайти місце або притулок; собачу буду – невелике крите приміщення для собаки, я  буду – настане такий час; шию сорочку – заняття, мию шию – орган тіла. Дорога́ сестра, нас чекає далека доро́га).

 

Омоніми слід відрізняти від багатозначних слів:

1) Бага­тозначні слова називають предмети, схожі за значенням, омоніми — різні за значенням.

2) У багатозначному слові одне значення основне, інші — побічні.

Багатозначні слова

Омоніми

крило (літака), крило (птаха)

лисичка (тварина), (гриб)

ключ (скрипковий), ключ (замковий)

равлик (символ), равлик (тварина)

 

Словничок синонімів

Словничок антонімів 

Тлумачний словничок

Інші правила дивись тут...

  • Катя
    Спасибо)
    5 травня 2018 17:13