Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 43

Завдання 1  Додавання

2 + 5 = 7       3 + 2 = 5      4 + 6 = 10      7 + 1 = 8

 

Завдання 2   Їжаки — 5 тварин, черв'ячки — 6 тварин

Для кожного їжачка знайдеться черв'ячок, бо 5 < 6, отже, жоден їжачок не може залишитися голодним

 

Завдання 3   Їжак з яблуком йде другим

 

Завдання 4  «Зайва» четверта сніжинка, бо у неї інша форма

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1, 2

На озері п’ять жабок    2 + 3 = 5     2 і 3 буде 5

На озері 9 очеретин    4 + 5 = 9    4 і 5 всього 9

 

Завдання 3

4 + 5 = 9       2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4    7 + 2 = 9    0 + 6 = 6

3 + 3 = 6       3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7    4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

 

Завдання 4

2 + 7 = 9    4 + 5 = 9    6 + 3 = 9   8 + 2 = 10

1 + 0 = 1    3 + 4 = 7    5 + 2 = 7

Якщо один із доданків дорівнює 0, тоді сума дорівнює іншому з доданків

 

Завдання 5

2 + 1 = 3   довжина зеленої ламаної 3 см

2 + 2 = 4   довжина фіолетової ламаної 4 см

Практична робота

Склади на парті з паличок ламану з трьох ланок. Розглянь 2 випадки.

 

СТОРІНКА 45

Завдання 3

Ліворуч (вліво, <—) пливе 3 підводних човни

Праворуч (вправо, —>) пливе 4 підводних човни

Рівність:    3 + 4 = 7    4 + 3 = 7     7 – 3 = 4    7 – 4 = 3

Нерівність:  3 < 4     4 > 3

 

Завдання 4  Такий прямокутник можна розрізати на два квадрати, два трикутники

Практична робота

 

Завдання 5  Додати 1 – означає знайти наступне число

7 + 1 = 8    5 + 1 = 6    3 + 1 = 4    2 + 1 = 3  

4 + 1 = 5    6 + 1 = 7    8 + 1 = 9

 

СТОРІНКА 46

Завдання 1

У трикутника 3 сторони, 3 вершини

У чотирикутника 4 сторони, 4 вершини

У п’ятикутника 5 сторін, 5 вершин

У шестикутника 6 сторін, 6 вершин

 

Завдання 2  Порівняння чисел

2 < 5    7 < 9   4 > 0   7 > 5   1 < 10

 

Завдання 3  Порівняй кількість сторін трикутника і шестикутника. Склади і запиши дві нерівності

6 > 3   сторін у шестикутника більше, ніж у трикутника

3 < 6   сторін у трикутника менше, ніж у шестикутника

 

Завдання 4

Орнамент утворюють такі геометричні фігури: 10 трикутників і 5 квадратів

Третя фігура є трикутником, тому вона має червоний колір

П’ята фігура є квадратом, тому вона має блакитний колір

 

Завдання 5

Було 4 лампи. Одна з них згоріла. Скільки справних ламп залишилось?

Було — 4 лампи

Згоріла — 1 лампа

Залишилось — 3 лампи

4 – 1 = 3

 

На ліхтарях 3 справні лампи і 1 несправна. Скільки всього ламп на ліхтарях?

Справні — 3 лампи

Несправні — 1 лампа

Всього — ?

3 + 1 = 4

 

На ліхтарях всього 4 лампи. Увечері засвітились 3 лампи. Скільки ламп згоріло?

Справні — 3 лампи

Несправні — ?

Всього — 4 лампи

4 – 3 = 1

 

СТОРІНКА 47

Завдання 1

7 – 5 = 2      6 – 2 = 4     7 – 4 = 3     6 – 1 = 5

 

Завдання 2

7 – 2 = 5    9 – 5 = 4    6 – 3 = 3    8 – 2 = 6    1 – 0 = 1    4 – 4 = 0   5 – 2 = 3

Якщо зменшуване і від’ємник однакові, тоді різниця буде рівна 0

 

Завдання 3

Довжина блакитного відрізка 1 см, фіолетового – 3 см, жовтого – 5 см  (7 – 2 = 5)

1 < 5     2 < 5     3 < 5    4 < 5

 

СТОРІНКА 48

Завдання 2

На малюнку зображені кола (блакитне, червоне, зелене, синє, жовте, фіолетове, чорне, оранжеве)

Усього 8 геометричних фігур

Найбільша фігура має червоний колір

Найменша фігура має чорний колір

Ліворуч від синьої 3 фігури (блакитна, червона, зелена)

 

Завдання З

На першому малюнку 5 кіл, 7 трикутників, 6  прямих  (однакові 2 малі трикутники, 4 середні трикутники, 2 малі кола)

На другому малюнку 1 круг, 8 чотирикутників, 1 трикутник (однакові 4 квадрати)

На третьому малюнку 6 кругів, 6 кіл, 1 трикутник, 1 квадрат, або чотирикутник (однакові попарно деякі круги, кола)

 

Завдання 4 Квадрат — 4 сторони, шестикутник — 6 сторін   

6 > 4     сторін у шестикутника більше, ніж у квадрата

4 < 6     сторін у квадрата менше, ніж у шестикутника

 

Завдання 5 Маємо такі бали: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Як за три влучення набрати 10 балів?

10 = 5 + 2 + 3     10 = 1 + 4 + 5     10 = 5 + 1 + 4     10 = 2 + 3 + 5

Практична робота

а) обвід дна склянки утворює коло

б) зафарбована внутрішня частина цієї фігури утворює круг

 

СТОРІНКА 49

Завдання 2

Плоских фігур 6 (зелений квадрат, блакитний круг, червоний п’ятикутник, фіолетовий чотирикутник, жовтий трикутник, бірюзовий шестикутник)

Об’ємних фігур 5 (зелений циліндр, фіолетова куля, блакитний куб, світло-зелений конус, жовта піраміда)

 

Завдання З  Перша гілка — 3 плоди, друга гілка — 7 плодів

На двох гілках 10 плодів       3 + 7 = 10

 

Завдання 4

3 – 1 = 2     5 + 1 = 6    8 – 1 = 7   1 + 1 = 2   4 – 1 = 3   8 + 1 = 9

 

Практична робота

Прямокутник — 4 кути, трикутник — 3 кути   

4 > 3    кутів у прямокутника більше, ніж у трикутника

3 < 4    кутів у трикутника менше, ніж у прямокутника

 

СТОРІНКА 50

Завдання 1

На ламану схожа дорога 2, на пряму – дорога 3, на криву – дорога 1

 

Завдання 2

3 + 2 + 3 + 1 = 9    довжина ламаної

3 = 3   червона і зелена ланки рівні

3 = 2 + 1    зелена ланка дорівнює сумі блакитної та фіолетової (червона ланка дорівнює сумі блакитної та фіолетової)

3 = 1 + 2   зелена ланка дорівнює сумі фіолетової та блакитної (червона ланка дорівнює сумі фіолетової та блакитної)

1 = 3 – 2   фіолетова ланка дорівнює різниці червоної і блакитної (фіолетова ланка дорівнює різниці зеленої і блакитної)

2 = 3 – 1   блакитна ланка дорівнює різниці червоної і фіолетової (блакитна ланка дорівнює різниці зеленої і фіолетової)

3 > 1     червона ланка більша, ніж фіолетова (зелена ланка більша, ніж фіолетова)

3 > 2    червона ланка більша, ніж блакитна (зелена ланка більша, ніж блакитна)

2 > 1    блакитна ланка більша, ніж фіолетова

2 < 3    блакитна ланка менша, ніж червона  (блакитна ланка менша, ніж зелена)

1 < 2    фіолетова ланка менша, ніж блакитна 

 

Завдання 3  Сорока, зайчатко, каченя, мишеня, Чебурашка, Чебурашка.

Усього маємо 2 пташки (сорока, каченя)

 

Завдання 4

4 + 5 = 9       5 + 1 = 6      5 + 2 = 7

Практична робота

У квадрата 4 сторони, тому малюємо незамкнену ламану, яка має 4 ланки

Інші завдання дивись тут...