Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Листопад Н."

СТОРІНКА 39

Завдання 1 Число можна додавати частинами:

3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 5

   

Завдання 2  Число можна віднімати частинами:

7 – 1 – 1 = 7 – 2 = 5

 

Завдання 3   Віднімання частинами:

10 – 3 = 10 – (1 + 2) = 10 – 1 – 2 = 7

10 – 3 = 10 – (2 + 1) = 10 – 2 – 1 = 7

 

СТОРІНКА 40

Завдання 1  Додавання числа 3 та віднімання числа 3:

1 + 3 = 4        4 – 3 = 1

2 + 3 = 5        5 – 3 = 2

3 + 3 = 6        6 – 3 = 3

4 + 3 = 7        7 – 3 = 4

5 + 3 = 8        8 – 3 = 5

6 + 3 = 9        9 – 3 = 6

7 + 3 = 10      10 – 3 = 7

 

Завдання 2   Переставний закон додавання (від перестановки доданків сума не зміниться):

3 + 1 = 4      1 + 3 = 4       3 + 1 = 1 + 3

 

Завдання 3

4 + 3 = 7     3 + 4 = 7     5 + 2 = 7      2 + 5 = 7

6 + 2 = 8     2 + 6 = 8     9 + 1 = 10    1 + 9 = 10

 

Завдання 4   №1 – замкнена крива (еліпс), №2 – незамкнена крива, №3 – незамкнена крива, №4 – замкнена крива, №5 – замкнена крива (коло)

Замкнених кривих — 3 (№1, №4, №5), незамкнених — 2 (№2, №3)

 

СТОРІНКА 41

Завдання 1  Числові вирази:

6 + 3    сума чисел шість і три   (шість плюс три)

9 – 8    різниця чисел дев'ять і вісім   (дев’ять мінус вісім)

7 – 2    різниця чисел сім і два   (сім мінус два)

4 + 6   сума чисел чотири і шість   (чотири плюс шість)

 

Завдання 2  Знайти суму чисел

Сума чисел 5 і 2:    5 + 2 = 7

Сума чисел 7 і 3:    7 + 3 = 10

Сума чисел 1 і 2:    1 + 2 = 3

 

Завдання 3  Знайти різницю чисел

Різниця чисел 6 і 3:   6 – 3 = 3

Різниця чисел 10 і 2:   10 – 2 = 8

Різниця чисел 5 і 3:   5 – 1 = 4

 

Завдання 4   Знайти суму і різницю чисел

Сума чисел 7 і 2:    7 + 2 = 9

Різниця чисел 7 і 2:   7 – 2 = 5

Сума чисел 5 і 3:    5 + 3 = 8

Різниця чисел 5 і 2:   5 – 3 = 2

 

Завдання 5

Короткий запис

Було — 3 сонечка

Прилетіло — 1 сонечко

Стало — ?

Вираз:   3 + 1

3 і 1 стане 4

Рівність:   3 + 1 = 4

Короткий запис

Було — 5 гусей

Полетіло — 2 гусей

Залишилось — ?

5 без 2 залишиться 3

Вираз:   5 – 2

Рівність:   5 – 2 = 3

 

СТОРІНКА 42

Завдання 1  Додавання числа 4 та віднімання числа 4

1 + 4 = 5            5 – 4 = 1

2 + 4 = 6            6 – 4 = 2

3 + 4 = 7            7 – 4 = 3

4 + 4 = 8            8 – 4 = 4

5 + 4 = 9            9 – 4 = 5

6 + 4 = 10          10 – 4 = 6

 

Завдання 2

4 + 4 = 8      1 + 3 = 4      5 – 4 = 1       4 – 3 = 1

3 + 3 = 6      1 + 0 = 1      3 – 2 = 1       10 – 2 = 8 

2 + 2 = 4      1 + 4 = 5      5 – 3 = 2       10 – 4 = 6

 

Завдання 3   Віднімання чисел частинами: від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків за його складом:

7 – 2 = 7 – (1 + 1) = 7 – 1 – 1 = 6 – 1 = 5

7 – 3 = 7 – (2 + 1) = 7 – 2 – 1 = 5 – 1 = 4

7 – 4 = 7 – (3 + 1) = 7 – 3 – 1 = 4 – 1 = 3

9 – 2 = 9 – (1 + 1) = 9 – 1 – 1 = 8 – 1 = 7

9 – 3 = 9 – (2 + 1) = 9 – 2 – 1 = 7 – 1 = 6

9 – 4 = 9 – (3 + 1) = 9 – 3 – 1 = 6 – 1 = 5

8 – 2 = 8 – (1 + 1) = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

8 – 3 = 8 – (2 + 1) = 8 – 2 – 1 = 6 – 1 = 5

8 – 4 = 8 – (3 + 1) = 8 – 3 – 1 = 5 – 1 = 4

 

Завдання 4  Накреслили відрізок завдовжки 5 см

 

СТОРІНКА 43

Завдання 1  Додавання числа 5 та віднімання числа 5

1 + 5 = 6          6 – 5 = 1

2 + 5 = 7          7 – 5 = 2

3 + 5 = 8          8 – 5 = 3

4 + 5 = 9          9 – 5 = 4

5 + 5 = 10        10 – 5 = 5

 

Завдання 2

а) У дівчинки було 4 жовті яблука і 3 зелені. Скільки всього яблук у дівчинки?

Жовті

Зелені

Всього

4 яблука

3 яблука

?

 Короткий запис

Жовті — 4 яблука

Зелені — 3 яблука

Всього — ?

4 і 3 всього 7

Вираз:   4 + 3

Рівність:  4 + 3 = 7

 

У дівчинки 3 зелені яблука і декілька жовтих. Скільки жовтих яблук у дівчинки, якщо усіх яблук 7?

Зелені

Жовті

Всього

3 яблука

?

7 яблук

Короткий запис

Зелені — 3 яблука

Жовті — ?

Всього — 7 яблук

7 без 3 буде 4

Вираз:  7 – 3

Рівність:  7 – 3 = 4

 

У дівчинки 4 жовті яблука і декілька зелених. Скільки зелених яблук у дівчинки, якщо усіх яблук 7?

Жовті

Зелені

Всього

4 яблука

?

7 яблук

Короткий запис

Жовті — 4 яблука

Зелені — ?

Всього — 7 яблук

7 без 4 буде 3

Вираз:   7 – 4

Рівність:   7 – 4 = 3

 

б)  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання: до кожної рівності на додавання можна скласти рівність на віднімання:

4 + 3 = 7        3 + 4 = 7       7 – 3 = 4      7 – 4 = 3

Говорять, що числа 4, 3, 7 утворюють «родину» чисел при додаванні.

 

Завдання 3

«Родина» чисел 5, 3, 8:

5 + 3 = 8        3 + 5 = 8      8 – 3 = 5     8 – 5 = 3

«Родина» чисел 4, 2, 6:

2 + 4 = 6       4 + 2 = 6       6 – 2 = 4     6 – 4 = 2

«Родина» чисел 5, 4, 9:

4 + 5 = 9       5 + 4 = 9       9 – 4 = 5     9 – 5 = 4

«Родина» чисел 3, 1, 4

1 + 3 = 4       3 + 1 = 4       4 – 1 = 3     4 – 3 = 1

 

Завдання 4 Збільшили число на 2 (додали число 2):  4 + 2 = 6    7 + 2 = 9     2 + 2 = 4    6 + 2 = 8     8 + 2 = 10

 

Завдання 5  Відрізок завдовжки 7 см

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1, 2 

4 + 5 = 9      3 + 0 = 3     6 + 3 = 9     8 – 5 = 3        3 + 4 = 7

8 – 1 = 7      5 + 2 = 7     7 – 2 = 5      10 – 0 = 10     9 – 3 = 6

 

Завдання 3 

Читаємо вираз на додавання 5 + 3:  до п'яти додати три;  п'ять збільшити на три;   п'ять плюс три;   сума чисел п'ять і три

Читаємо вираз на віднімання 9 – 4:  від дев'яти відняти чотири;  дев'ять зменшити на чотири;   дев'ять мінус чотири;   різниця чисел дев'ять і чотири

 

Завдання 4

� Різниця чисел 7 і 4:  7 – 4 = 3. Читаємо  від семи відняти чотири;  сім зменшити на чотири;  сім мінус чотири;   різниця чисел сім і чотири

� Різниця чисел 8 і 3:  8 – 3 = 5. Читаємо  від восьми відняти три;  вісім зменшити на три;  вісім мінус три;  різниця чисел вісім і три

 

Завдання 5  Довжина відрізка 4 см. Побудуй відрізок, на 3 см довший.

На 3 см довший — довжину збільшити на 3 см  (4 + 3 = 7)

Довжина відрізка 7 см

Інші завдання дивись тут...