Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 73

Завдання 1 Рівності та нерівності про 7 книг, 3 блокноти, 3 альбоми

5 + 1 + 2 = 7

7 – 5 = 2

4 + 1 > 2

1 + 1 + 1 = 3

1 < 1 + 1

3 – 1 = 2

3 + 3 = 6

3 = 3

 

Завдання 2  На малюнку 3 хлопчики намалювали по одній гілці, а 2 дівчаток — по 2. Скільки гілок нама­лювали дівчатка? Скільки всього гілок намалюва­ли діти?

Розв'язання

Схема

2 + 2 = 4 (г.) – гілок намалювали дівчатка

Схема

3 + 4 = 7 (г.) – всього гілок намалювали діти

Відповідь: дівчатка намалювали 4 гілки, діти намалювали 7 гілок 

 

Завдання 3 Хибні рівності

5 – 4 = 1                      0 + 9 – 2 = 9 – 2 = 7        6 + 3 – 4 = 9 – 4 = 5

3 + 5 – 6 = 8 – 6 = 2      10 – 0 – 4 = 10 – 4 = 6     9 + 1 – 6 = 10 – 6 = 4

 

Завдання 4  М’ячі — 5 штук, іграшки — 5 штук

 

Завдання 5  Проста задача на збільшення на деяке число

У Артемка є 3 книжки про тварин, а про росли­ни — на 2 книжки більше. Скільки в нього книжок про рослини?

Короткий запис

Тварини — 3 книжки

Рослини — ?, на 2 книжки більше

Короткий запис

Тварини — 3 книжки

Рослини — ?, стільки ж і ще 2 книжки

Схема

Розв'язання

3 + 2 = 5 (к.) – книжок про рослини.

Відповідь:  в Артемка 5 книжок про рослини

 

Завдання 6

1) Задача на знаходження зменшуваного

Коли Софійка прочитала 5 загадок, їй залишилося прочитати ще 3. Скільки загадок було у книжці?

Було

Прочитала

Залишилось

?

3 загадки

2 загадки

Короткий запис

Було — ?

Прочитала — 3 загадки

Залишилось — 2 загадки

Схема

Розв’язання

 2 + 3 = 5 (з.) – загадок було в книжці

Відповідь: у книжці було 5 загадок

 

2) Задачі на різницеве порівняння

У Софійки було 3 олівці, а в Андрійка 5 олівців. На скільки більше олівців у Андрійка?

Короткий запис

Софійка — 3 олівці

Андрійко — 5 олівців, на ? більше

Схема

Розв’язання

5 – 3 = 2 (ол.) – на стільки більше олівців у Андрійка, ніж у Софійки

Відповідь: на 2 олівці більше в Андрійка, ніж у Софійки

 

У Софійки було 3 олівці, а в Андрійка 5 олівців. На скільки менше олівців у Софійки?

Короткий запис

Софійка — 3 олівці, на ? менше

Андрійко — 5 олівців

Схема

Розв’язання

5 – 3 = 2 (ол.) – на стільки менше олівців у Софійки, ніж у Андрійка

Відповідь: на 2 олівці менше в Софійки, ніж у Андрійка

 

СТОРІНКА 74

Завдання 1  Каша — 5 пакетів, сіль — 3 пакети, цукор — 3 пакети, молоко — 6 пакетів

Нерівності про бакалію:  5 > 3      5 < 6     6 > 5   6 > 3

3 < 6       5 + 3 < 3 + 6       3 + 6 > 5 + 3

1) Задача на знаходження суми

Мама купила 3 пакети солі та 6 пакетів молока. Скільки всього пакетів принесла мама з магазину?

3 + 6 = 9 (п.)

2) Задача на різницеве порівняння

На полиці було 5 пакетів каші та 3 пакети цукру. На скільки більше було пакетів з кашею?

5 – 3 = 2 (п.)

3) Задача на різницеве порівняння

На полиці було 8 пакетів з продуктами та 9 пачок з продуктами. Чого було більше і на скільки?

9 > 8     9 – 8 = 1 (п.)

 

Завдання 2

5 + 5 – 8 = 10 – 8 = 2       4 + 6 – 7 = 10 – 7 = 3     9 – 4 – 4 = 5 – 4 = 1

8 + 2 – 6 = 10 – 6 = 4     7 + 2 – 8 = 9 – 8 = 1       3 + 6 – 5 = 9 – 5 = 4

6 – 6 + 5 = 0 + 5 = 5      2 + 5 – 6 = 7 – 6 = 1

 

Завдання 3  Задача на віднімання

Було 10 шоколадних зайчиків. Продали 7 зайчи­ків. Скільки зайчиків залишилося?

Було

Продали

Залишилося

10 зайчиків

7 зайчиків

?

Короткий запис

Було — 10 зайчиків

Продали — 7 зайчиків

Залишилося — ?

Схема

Розв'язання

10 – 7 = 3 (з.) – зайчиків залишилося

Відповідь: залишилося 3 зайчики

 

Завдання 4

3

0

1

3 + 0 + 1 = 4 сума цифр

4 – 3 – 0 = 1  другий рядок

4 – 3 – 1 = 0   4 – 0 – 3 = 1

 

 

1

3

0

0

1

3

Завдання 5 Рівняння

Доданок + Доданок = Сума     

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

Доданок

1

6 – 3 = 3

2

Доданок

9

3

10 – 2 = 8

Сума

1 + 9 = 10

6

10

Завдання 6  Задача на віднімання  із зайвими даними

1) У кіоску було 5 коробок цукерок і 3 коробки зефі­ру. Продали 2 коробки зефіру. Скільки коробок зефіру залишилося?

Було

Продали

3алишилось

3 коробки

2 коробки

?

Короткий запис

Було — 3 коробки зефіру

Продали — 2 коробки зефіру

Залишилося — ?

Схема

Розв'язання

3 – 2 = 1 (к.) – коробок зефіру залишилося

Відповідь: залишилась 1 коробка зефіру

 

2 ) У кіоску було 5 коробок цукерок і 3 коробки зефі­ру. Продали всі  коробки цукерок. Скільки коробок зефіру залишилося?

Відповідь: залишилося 3 коробки зефіру

 

Завдання 7

1) Ліва шалька — мішок + гиря 2 кг, права шалька — гиря 5 кг + гиря 5 кг.  Яка маса мішка?

5 + 5 = 10 (кг) – маса на правій шальці, тоді  10 – 2 = 8 (кг) – маса мішка

маса мішка 8 кг

2) Ліва шалька — пляшка, права шалька — пляшка + гиря 1 кг. Яка пляшка порожня?

1 = 0 + 1    пляшка справа порожня

 

Завдання 8 Щоб виготовити паперові квіти, узяли 10 арку­шів паперу. Використали на 2 аркуші менше. Скільки аркушів паперу залишилося?

Розв'язання

10 – 2 = 8 (ар.) – аркушів використали

10 – 8 = 2 (ар.) – аркушів залишилося

Відповідь: 2 аркуші залишилося

Інші завдання дивись тут...