Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 133

Завдання 3

3530 = 5      30 + 5 = 35    75 + 1 = 76       8510 = 75

766 = 70      5 + 40 = 45    7040 = 30      40 + 40 = 80

 

Завдання 4 Проста задача на різницеве порівняння

1) У День вишиванки до класу у вишиванках при­йшло 13 хлопчиків і 10 дівчаток. На скільки більше прийшло хлопчиків?

Короткий запис

Хлопчики — 13 дітей, на ? більше

Дівчатка — 10 дітей

Схема

Розв’язання

13 – 10 = 3 (х.) – на стільки більше прийшло хлопчиків, ніж дівчаток

Відповідь: прийшло на 3 хлопчиків більше, ніж дівчаток

 

2) У День вишиванки до класу у вишиванках при­йшло 13 хлопчиків і 10 дівчаток. На скільки менше прийшло дівчаток?

Короткий запис

Хлопчики — 13 дітей

Дівчатка — 10 дітей, на ? менше

Схема

Розв’язання

13 – 10 = 3 (д.) – на стільки менше прийшло дівчаток, ніж хлопчиків

Відповідь: прийшло на 3 дівчаток менше, ніж хлопчиків

  

Завдання 5  Точками позначені такі числа:

282 = 26                     29 + 2 = 29 + 1 + 1 = 30 + 1 = 31

42 – 3 = 42 – 2 – 1 = 40 – 1 = 39     422 = 40    421 = 41

 

Завдання 6 Віднімання

11 – 8 = 11 – (1 + 7) = 11 – 1 – 7 = 10 – 7 = 3

13 – 8 = 13 – (3 + 5) = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5

16 – 8 = 16 – (6 + 2) = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 6 = 12 – (2 + 4) = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

12 – 4 = 12 – (2 + 2) = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 7 = 12 – (2 + 5) = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 7  У чотирикутника відрізали 1 кут Скільки кутів матиме фігура, що утворилася?

Фігура

трикутник

п'ятикутник 

чотирикутник

Кількість кутів

3

5

4

Завдання 1

1) Числа 3, 7, 4 доповнили до 10:  3 + 7 = 10     7 + 3 = 10      4 + 6 = 10

2) Взаємозв’язок додавання і віднімання (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання):

40 + 8 = 48

48 – 40 = 8

40 + 8 = 48

30 + 6 = 36

36 – 6 = 30

6 + 30 = 36

50 + 4 = 54

54 – 4 = 50

54 – 50 = 4

Завдання 2 Задача на знаходження суми

Нову колекцію вишиванок у магазині продавали 10 днів і ще тиждень (7 днів). Скільки всього днів продавали нову колекцію вишиванок?

Спочатку

Потім

Всього

10 днів

7 днів

?

Короткий запис

Спочатку — 10 днів

Потім  — 7 днів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (д.) – всього днів продавали нову колекцію вишиванок

Відповідь: нову колекцію вишиванок продавали 17 днів

 

СТОРІНКА 134

Завдання 3 Задача на зменшення на деяке число

Є 30 рушників, вишитих гладдю, а хрестиком — на 10 менше. Скільки рушників, вишитих хрестиком?

Короткий запис

Гладь — 30 рушників

Хрестик — ?, на 10 рушників менше

Короткий запис

Гладь — 30 рушників

Хрестик — ?, стільки ж, але без 10 рушників

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (р.) – рушників, вишитих хрестиком

Відповідь: 20 рушників, вишитих хрестиком

 

Завдання 4  Задача на віднімання

В ательє було 20 вишиванок. За тиждень продали 10 вишиванок. Скільки вишиванок залишилося в ательє?

Було

Продали

Залишилось

20 вишиванок

10 вишиванок

?

Короткий запис

Було — 20 вишиванок

Продали — 10 вишиванок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (в.) – вишиванок залишилося в ательє

Відповідь: в ательє залишилось 10 вишиванок

 

Задачі на різницеве порівняння

2) В ательє було 40 жіночих вишиванок і 30 дитячих. На скільки менше було дитячих вишиванок, ніж жіночих?

Короткий запис

Жіночі — 40 вишиванок

Дитячі — 30 вишиванок, на ? менше

Схема

Розв’язання

40 – 30 = 10 (в.) – на стільки менше було дитячих вишиванок, ніж жіночих

Відповідь: було на 10 вишиванок менше дитячих, ніж жіночих

 

3) В ательє було 19 жіночих і 9 дитячих вишиванок. На скільки більше жіночих вишиванок, ніж дитячих?

Короткий запис

Жіночі — 19 вишиванок, на ? більше

Дитячі — 9 вишиванок

Схема

Розв’язання

19 – 9 = 10 (в.) – на стільки більше жіночих вишиванок, ніж дитячих

Відповідь: було на 10 вишиванок більше жіночих, ніж дитячих

 

Завдання 5

11 – 2 = 11 – (1 + 1) = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

11 – 3 = 11 – (1 + 2) = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 3 = 12 – (2 + 1) = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9 

13 – 4 = 13 – (3 + 1) = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

13 – 5 = 13 – (3 + 2) = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 6 = 13 – (3 + 3) = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

14 – 5 = 14 – (4 + 1) = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 6

122 = 10     10 – 3 = 7    12 – 5 = 12 – (2 + 3) = 12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7

 

Завдання 7 Скільки буде кутів, якщо відрізати 1 кут у три­кутника?

Трикутник і трикутник (3)

Трикутник і чотирикутник (4)

Завдання 1

Полічили по 2 до 20: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Числа 8 десятка: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

 

Завдання 2

5 + 4 = 9          9 + 1 = 10        10 – 10 = 0         0 + 5 = 5

56 – 40 = 16     16 – 10 = 6        6 + 0 = 6            6 + 50 = 56

Інші завдання дивись тут...