Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 91

Завдання 1 Натуральні числа

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

Завдання 2

Числа, менші від 13 і більші за 10: 11, 12

Числа, менші від 17 і більші за 9: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

5 + 1 < 15 + 1   (сума більша там, де більший доданок, 5 < 15)

8 – 1 < 18 – 1    (різниця менша там, де менше зменшуване, 8 < 18)

 

Завдання 3

11 + 2 = 12       10 + 3 = 13    16  1 = 15    6 – 6 = 0     4 + 10 = 14

13 + 1 = 14     17 7 = 10    20 – 1 = 19    16 6 = 10   10 + 4 = 14

 

Завдання 4

1) Проста задача на додавання

У саду росло 6 дерев. Посадили ще 10 дерев. Скільки дерев стало в саду?

Було

Посадили

Стало

6 дерев

10 дерев

?

Короткий запис

Було (росло) — 6 дерев

Посадили — 10 дерев

Стало — ?

Схема

Розв'язання

6 + 10 = 16 (д.) – дерев стало в саду

Відповідь: у саду стало 16 дерев

 

2) Задача на збільшення на деяке число

У саду росло 6 вишень, а яблунь – на 4 дерева більше. Скільки яблунь росло в саду?

Короткий запис

Вишень — 6 дерев

Яблунь — ?, на 4 дерева більше

Короткий запис

Вишень — 6 дерев

Яблунь — ?, стільки ж і ще 4 дерева

Схема

Розв'язання

6 + 4 = 10 (д.) – яблунь росло в саду

Відповідь: у саду росло 10 яблунь

 

Завдання 5 Задача на знаходження невідомого доданка

У саду росло 3 кущі смородини. Посадили ще кілька кущів аґрусу. Стало всього 10 кущів ягід. Скільки кущів аґрусу посадили?

Було

Посадили

Стало

3 кущі

?

10 кущів

Короткий запис

Було — 3 кущі

Посадили — ?

Стало — 10 кущів

Схема

Розв'язання

10 – 3 = 7 (к.) – кущів аґрусу посадили

Відповідь: посадили 7 кущів аґрусу

 

2) Задача на знаходження від’ємника

Було 10 кущів смородини. Після того, як підлили декілька кущів, залишилося підлити ще 6. Скільки кущів смородини підлили?

Було

Підлили

Залишилось

10 кущів

?

6 кущів

Короткий запис

Було — 10 кущів

Підлили — ?

Залишилось — 6 кущів

Схема

Розв'язання

10 – 6 = 4 (к.) – кущів смородини підлили

Відповідь: підлили 4 кущі смородини

 

Завдання 6, 7  Способи подачі інформації до малюнку: таблиця, діаграма

Ламана з ланками: 2 см, 4 см, 3 см і 1 см

СТОРІНКА 92

Завдання 1

1) Різниця чисел 8 і 2, 10 і 7, 6 і 4:  8 – 2 = 6   10 – 7 = 3    6 – 4 = 2

Сума чисел 8 і 2, 4 і 5, 3 і 6: 8 + 2 = 10     4 + 5 = 9       3 + 6 = 9

2) Різниця, якщо зменшуване 9, від'ємник 7:  9 – 7 = 2

Різниця, якщо зменшу­ване 4, від'ємник 3:   4 – 3 = 1

Зменшуване більше за різницю   9 > 2      4 > 1

Різниця менша, ніж зменшуване  2 < 9     1 < 4 

 

Завдання 2  Задача на знаходження від’ємника

З 10 л води в козаків залишилося 7 л. Скільки літрів води вони витратили, щоб зварити куліш?

Було

Витратили

Залишилось

10 літрів

?

7 літрів

Короткий запис

Було — 10 л

Витратили — ?

Залишилося — 7 л

Схема

Розв'язання

10 – 7 = 3 (л) – літрів води витратили, щоб зварити куліш

Відповідь: щоб зварити куліш, витратили 3 літри води

� Для різниці можна скласти задачу на віднімання, знаходження від’ємника, знаходження невідомого доданка, різницеве порівняння, зменшення на деяке число

У козаків було 10 літрів води. На приготування компоту вони витратили 6 літрів. Скільки літрів води залишилося?  10 – 6 = 4 (л)

У козаків було 12 кг крупи. Вони використали 2 кг. Скільки кілограмів крупи залишилося?  12 – 2 = 10 (кг)

 

Завдання 3 Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо:

8 – 4 = 4  (4 = 4)         0 + 9 < 10  (9 < 10)      12 – 1 > 10 (11 > 10)

12 – 10 < 3  (2 < 3)    19 – 1 > 10 (18 > 10)   20 – 1 > 18  (19 > 18)

7 + 3 > 7  (10 > 7)       9 – 8 < 2 (1 < 2)            5 + 5 = 10  (10 = 10)

 

Завдання 5. Козаки Хома, Петро та Микола змагались у бігу. Хто прибіг першим, якщо Хома прибіг не останнім, а Петро — не останнім і не першим? 

Міркуємо так 

Петро — не останнім і не першим, тобто другим

Хома прибіг не останнім, тобто першим, оскільки другим прибіг Петро

Козаки

Прибіг

Умова

Хома

першим

не останнім

Петро

другим

не останнім і не першим

Микола

останнім

 

Відповідь: Хома прибіг першим

 

Завдання 6  «Зайва» ламана з 4 ланок серед ламаних з 5 ланок

Інші завдання дивись тут...