Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас 

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 111

Завдання 7

20 + 3 – 1 = 23 – 1 = 22         40 – 10 + 1 = 30 + 1 = 31

48 – 1 – 7 = 47 – 7 = 40          65 – 1 – 4 = 64 – 4 = 60

59 + 1 + 8 = 60 + 8 = 68        94 – 4 + 9 = 90 + 9 = 99

63 – 3 + 9 = 60 + 9 = 69         39 + 1 + 5 = 40 + 5 = 45

 

Завдання 8

2 дм = 20 см      20 – 1 = 19 (см) – відрізок, на 1 см коротший від 2 дм

 

Завдання 1

1) 5 кі­лець — це емблема Олімпійських ігор (істина)

2) Олімпій­ські ігри проводять кожних 5 років (хибна, 4 роки)

3) Паралімпійські ігри проводять після Олімпійських (істина)

 

Завдання 2 Натуральні числа

Числа, менші від 81, але більші за 68: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Двоцифрові числа, у яких 7 одиниць: 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Порівняли значення цифр у числах 79 і 97: 7 дес. > 7 од.   9 од. < 9 дес.

Сума цифр чисел 79 і 97 однакова, бо 7 + 9 = 9 + 7

 

Завдання 3 На зимових Олімпійських іграх 2018 року від Укра­їни виступило спортсменів на 3 більше, ніж 3 десят­ки. Скільки українських спортсменів виступило?

Міркуємо так

3 дес. + 3 од. = 3 дес. 3 од. = 33

Відповідь: виступили 33 українських спортсменів

 

Завдання 4

1)  20 – 10 = 10    10 + 10 = 20    20 – 20 = 0     0 + 8 = 8

2)  10 + 10 = 20    20 – 20 = 0      0 + 10 = 10    10 + 6 = 16

8 хв < 16 хв   дівчинка пройшла трасу швидше (витратила менше часу)

 

Завдання 5 Зимові змагання паралімпійців розпочалися 10 березня, а закінчилися 18 березня. Скільки днів тривали зимові Паралімпійські ігри?

Міркуємо так

18 – 10 + 1 = 9 (д.) – днів тривали зимові Паралімпійські ігри

9 днів тривали зимові Паралімпійські ігри

 

СТОРІНКА 112

Завдання 1

Полічили двійками від 16 до 26: 16, 18, 20, 22, 24, 26

Числа чет­вертого десятка: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Числа від 72 до 85: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

Числа від 89 до 100: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

 

Завдання 2, 3  Метрична система мір

1 дм 6 см = 10 см + 6 см = 16 см      10 см = 1 дм

19 см = 10 см + 9 см = 1 дм 9 см

1 дм 7 см = 10 см + 7 см = 17 см

У метрі 10 дециметрів        1 м = 10 дм

У метрі сто сантиметрів      1 м = 100 см

 

Завдання 4  Діти змагалися зі стрибків у довжину

Визначили результат хлопчиків:

Василь

1 м 20 см

2 місце

Петрик

1 м 16 см

3 місце

Славко

1 м 30 см

1 місце

Визначили результат дівчаток:

Єва

1 м 10 см

2 місце

Іринка

1 м

3 місце

Ніна

1 м 15 см

1 місце

Завдання 5   

1) Задача на знаходження суми

Андрійко кинув м'яч на 15 м, а Софійка – на 10 м. Яку відстань подолав м'яч?

Андрійко

Софійка

Всього

15 метрів

10 метрів

?

Короткий запис

Андрійко — 15 м

Софійка — 10 м

Всього — ?

Схема

Розв'язання

15 + 10 = 25 (м) – відстань подолав м'яч

Відповідь: м'яч подолав 25 метрів

 

2) Задача на різницеве порівняння

Андрійко кинув м'яч на 15 м, а Софійка – на 10 м. На скільки метрів дальше (більше метрів) кинув м'яч Андрійко?

Короткий запис

Андрійко — 15 м, на ? більше

Софійка — 10 м

Схема

Розв'язання

15 – 10 = 5 (м) – на стільки метрів дальше кинув м'яч Андрійко

Відповідь: на 5 метрів дальше кинув м'яч Андрійко

 

Завдання 6

10 + 3 – 1 = 13 – 1 = 12           6 + 10 + 1 = 16 + 1 = 17

16 – 10 + 3 = 6 + 3 = 9            18 – 8 + 5 = 10 + 5 = 15

10 + 9 + 1 = 19 + 1 = 20          9 – 4 + 10 = 5 + 10 = 15

3 + 7 + 6 = 10 + 6 = 16            9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

 

Інші завдання дивись тут...