Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 115

Завдання 1

Зменшили 40 на 7, збільшили на 4:   40 – 7 = 33    33 + 4 = 37

Яке число на 8 більше за 10?  18 > 8  на 10    (8 + 10 = 18)

Від якого числа віднімеш 9 і одер­жиш 10?   19 – 9 = 10  (бо 10 + 9 = 19)

Доповнили до 12 число 10:  10 + 2 = 12

 

Завдання 2 Проста задача на різницеве порівняння

У бібліотеці було 16 дитячих журналів і 6 газет. На скільки більше було журналів?

Короткий запис

Журналів — 16 штук, на ? більше

Газет — 6 штук

Схема

Розв'язання

16 – 6 = 10 (шт.) – на стільки більше було журналів

Відповідь: було на 10 журналів більше

 

Завдання 3  Задача на зменшення на деяке число

У класі дитячі газети читає 25 учнів, а журна­ли — на 10 учнів менше. Скільки учнів читають дитячі журнали?

Короткий запис

Читають газети — 25 учнів

Читають журнали — ?, на 10 учнів менше

Короткий запис

Читають газети — 25 учнів

Читають журнали — ?, стільки ж, але без 10 учнів

Схема

Розв'язання

25 – 10 = 15 (уч.) – учнів читають дитячі журнали

Відповідь: дитячі газети читають 15 учнів

 

Завдання 4

1) 4 + 6 = 10      2 + 6 = 8      10 + 6 = 16

2) 9 – 5 = 4        7 – 5 = 2        8 – 5 = 3

3) 2 + 4 = 6      5 + 4 = 9       4 + 4 = 8

 

Завдання 5

10 – 5 + 30 = 5 + 30 = 35       10 – 7 + 40 = 3 + 40 = 43

90 – 10 + 5 = 80 + 5 = 85       10 – 6 + 70 = 4 + 70 = 74

 

Завдання 6  Порівняння чисел

4 дес. 5 од. < 7 дес.        3 дес. 2 од. < 3 дес. 4 од.

3 дм 2 см < 3 дм 4 см      4 дм 5 см < 7 дм

5 дес. > 40 од.     (40 од. = 4 дес. , 5 дес. > 4 дес.)

5 дм > 40 см        (40 см = 4 дм, 5 дм > 4 дм)

 

Завдання 7 5 хлопчиків і 6 дівчаток майстрували вироби з паперу. Алінка, Івась і Тетянка завершили роботу. Скільки дівчаток продовжило роботу? Скільки хлоп­чиків?

Міркуємо так

Завершили роботу 2 дівчаток (Алінка і Тетянка) і 1 хлопчик (Івась)

6 – 2 = 4 (д.) – дівчаток продовжило роботу

5 – 1 = 4 (х.) – хлопчиків продовжило роботу

 

Завдання 1   Дано числа: 9, 11, 40, 8, 10, 99, 3, 23, 43, 38

Двоцифрові числа серед них: 11, 40, 10, 99, 23, 43, 38

Одноцифрові числа серед них: 9, 8, 3

Всього цифр використали для їх запису: 7 + 7 + 3 = 17

Всього різних цифр використано: 8 (9, 1, 4, 0, 8, 9, 3, 2)

 

СТОРІНКА 116

Завдання 2

1) Яка сторінка у книж­ці йде за сторінкою 37, 49, 99?  38, 50, 100

38 = 37 + 1      50 = 49 + 1       100 = 99 + 1

2) Яка сторінка пере­дує сторінці 20, 5, 60? 19, 4, 59

19 = 20 – 1      4 = 5 – 1        59 = 60 – 1 

3) Між якими сторінками міститься сторінка 24? 23, 25

23 = 24 – 1       25 = 24 +1

 

Завдання 3 Складена задача на дві дії

За книжку заплатили 30 грн. Подарункова упа­ковка на 1 грн дешевша (менше гривень) за книжку. Яка вартість книжки з упаковкою?

Книжка

Упаковка

Всього

30 грн

на 1 грн менше

?

Короткий запис

Книжка — 30 грн

Упаковка — ?, на 1 грн менше

Всього — ?

Схема

Вираз   30 + (30 – 1)

Короткий запис №1

Книжка — 30 грн

Упаковка — ?, на 1 грн менше

Короткий запис №2

Книжка — 30 грн

Упаковка — 29 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість упаковки?

2) Яка вартість книжки з упаковкою?

Міркуємо так

30 – 1 = 29 (грн) – вартість упаковки

30 + 29 = 59 (грн) – вартість книжки з упаковкою

Відповідь: вартість книжки з упаковкою 59 гривень

 

Завдання 4

1) Котик підійшов до шафи (істина)

2) Діти розгляда­ють ілюстрації до казок (істина)

3) Діти вибирають книжки (хибно).

 

Завдання 5 На Святі книжки 5 учнів класу декламували вірші, 10 учнів грали у виставі, а Миколка був ведучим. Скільки учнів класу брало участь у святі?

Розв'язання

5 + 10 + 1 = 16 (уч.) – учнів класу брало участь у святі

Відповідь: 16 учнів класу брало участь у святі

 

Завдання 6

8 + 2 + 10 = 10 + 10 = 20      6 – 4 + 8 = 2 + 8 = 10 

8 – 8 + 10 = 0 + 10 = 10         16 – 6 + 7 = 10 + 7 = 17

13 – 1 – 2 = 12 – 2 = 10          9 + 1 – 10 = 10 – 10 = 0

 

Завдання 7

15 + 1 = 16     19 – 1 = 18     10 – 1 = 9       50 + 1 = 51       100 – 1 = 99

38 + 1 = 39     55 + 1 = 56     45 – 1 = 44     99 + 1 = 100     66 – 1 = 65

 

Завдання 8 У тата-восьминога четверо малят-восьминіжок: зелене, синє, жовте й червоне. Щоб їх вику­пати й не заплутатися, тато по­ставив їх у чергу справа наліво. Зелене стоїть між жовтим і синім. Синє — між чер­воним і зеленим. Останнім буде купатися не черво­не. У якому порядку тато-восьминіг купатиме діток?

Міркуємо так

«Зелене стоїть між жовтим і синім» – жовте , зелене, синє

«Синє — між чер­воним і зеленим» – жовте, зелене, синє, червоне

«Останнім буде купатися не черво­не» – першим буде купатися червоне (або останнім буде купатися жовте, значить першим купатиметься червоне).

Відповідь: червоне, синє, зелене, жовте

Інші завдання дивись тут...