Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 41  Число 10. Натуральні числа 1 – 10

Завдання 1, 2

Короткий запис

Блакитні — 9 кубиків

Фіолетові — 1 кубик

Всього — ?

Схема

9 і 1 всього 10

Вираз   9 + 1

Рівність 9 + 1 = 10

Короткий запис

Одна рука — 5 пальців

Друга рука — 5 пальців

Всього — ?

Схема

5 і 5 всього 10

Вираз   5 + 5

Рівність 5 + 5 = 10

Завдання 3

Правильні нерівності:  10 > 9     3 < 10   1 < 10

Неправильні нерівності: 7 > 10   10 < 6

 

Завдання 4

5 + 4 = 9     9 + 1 = 10    6 + 3 = 9     9 – 3 = 6      8 – 4 = 4

7 + 2 = 9     4 + 4 = 8      4 + 3 = 7     6 + 4 = 10    8 + 2 = 10

 

Завдання 5  №1 – п’ятикутник (5 кутів), №2 – чотирикутник (4 кути), №3 – трикутник (3 кути), №4 – ламана (зайва), №5 – шестикутник (6 кутів)

 

СТОРІНКА 42 Склад числа 10 Додавання та віднімання в межах 10

Завдання 1 Яєць може відкласти в гнізді перепілка:

3 + 1 = 4   4 – 2 = 2    2 + 3 = 5    5 – 1 = 4

 

Завдання 2

1)  6 = 3 + 3    6 = 1 + 5    6 = 2 + 4     6 = 2 + 4   6 = 1 + 5

2) 10 = 2 + 8    10 = 4 + 6     10 = 1 + 9    10 = 3 + 7    10 = 5 + 5

   10 = 3 + 7    10 = 5 + 5     10 = 9 + 1     10 = 2 + 8    10 = 4 + 6

 

Завдання 3 

10 = 5 + 5    10 = 6 + 4    10 = 1 + 9     10 = 4 + 6     10 = 2 + 8

10 = 3 + 7    10 = 3 + 7    10 = 1 + 9     10 = 8 + 2     

 

Завдання 5

6 + 4 = 10    10 – 7 = 3   1 + 9 = 10   10 – 2 = 8    10 – 5 = 5   2 + 8 = 10

 

Завдання 5

10 < 9    3 + 7 > 9  (10 > 9)  10 = 5 + 5

8 = 8      6 + 4 > 8  (10 > 8)   9 < 8 + 2  (9 < 10)

 

Завдання 6

І малюнок — 3 чотирикутники, ІІ малюнок — 5 чотирикутників

5 > 3  на другому малюнку чотирикутників більше, ніж на першому

5 – 3 = 2 (м.)   Відповідь:  5 > 3  на 2

 

СТОРІНКА 43 Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків

Завдання 1  Числа від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Завдання 2, 3  Рожевий відрізок — 2 см, жовтий відрізок — 3 см, зелений відрізок — 4 см, чорний відрізок — 8 см, блакитний відрізок — 4 см

Довжина найкоротшого відрізка 1 см

Довжина найдовшого відрізка 8 см

Є відрізки однакової довжини по 4 см

 

Завдання 4

4 + 3 = 7    6  3 = 3    6 + 4 = 10    10 – 1 = 9     7 + 3 = 10    5 + 5 = 10

 

Завдання 5    2 + 1 = 3      5 + 1 > 5      9 1 < 10

 

Завдання 6 Юрко та Єва вимірювали кроками відстань між дерева­ми. Чому вони отримали різні відповіді: у Юрка — 9 кроків; у Єви — 8?  Різна довжина кроків

 

СТОРІНКА 44  Додавання та віднімання в межах 10

Завдання 1 Назвіть найбільше та найменше число в кожній групі чисел

1) Доцільно числа 4, 7, 3, 10, 2 записати в порядку зростання або спадання.

У порядку зростання: 2, 3, 4, 7, 10.  Число 10 найбільше, число 2 найменше.

2) Доцільно числа 6, 1, 8, 5, 0 записати в порядку зростання або спадання.

У порядку зростання: 0, 1, 5, 6, 8.  Число 8 найбільше, число 0 найменше.

3) Доцільно числа 4, 9, 7, 5, 1 записати в порядку зростання або спадання.

У порядку зростання: 1, 4, 5, 7, 9. Число 10 найбільше, число 2 найменше.

 

Завдання 2, 3 Босих ніжок у кожної з восьминіжок: 3, 8, 0, 4, 5, 7, 1, 6, 2

7 + 3 = 10      8 – 4 = 4

 

Завдання 4 Синій відрізок — 4 см, жовтий відрізок — 2 см, фіолетовий відрізок — 6 см, блакитний відрізок — 8 см

Довжина найдовшого відрізка 8 см

Довжина найкоротшого відрізка 2 см

 

Завдання 5  3 + 7 = 10   8 – 5 = 3    6 + 3 = 9   7 – 7 = 0   10 – 2 = 8

 

Завдання 6  Четверо тварин сховалося за парканом (курка, кіт, качка, курка)

 

СТОРІНКА 45 Читання виразів, що містять дію додавання

Завдання 1  6 + 3 = 9   3 + 2 = 5   8 – 2 = 6   7 + 2 = 9   6 + 4 = 10

 

Завдання 2, 3 Додавання

Доданок + Доданок = Сума         4 + 3 = 7

Підкреслили другий доданок:

2 + 3 = 5   6 + 1 = 7     4 + 2 = 6    5 + 3 = 8    4 + 4 = 8

 

Завдання 4  3 + 1 = 4      9 + 1 = 10     5 + 2 = 7     5 + 4 = 9

 

Завдання 5  Блакитний відрізок — 3 см, жовтий відрізок — 9 см, рожевий відрізок — 5 см, зелений відрізок — 4 см

 

Завдання 6  Найшвидше рухається гусінь, повільніше – черепаха, найповільніше равлик

 

СТОРІНКА 46  Складання виразів на додавання за малюнком

Завдання 1  Назвіть, які числа «заховалися» у скриньках:

1) 8, 7, 6, 5     2) 2, 3, 4, 5        3) 9, 8, 7, 6

 

Завдання 2   1 + 2 + 3 + 1 + 3 = 10

Перший доданок – 1, останній – 3

У ланцюжку всього 5 доданків

 

Завдання 3

Короткий запис

Сірі — 3 кошенят

Руді — 3 кошенят

Всього — ?

Схема

3 і 3 всього 6

Вираз   3 + 3

Рівність 3 + 3 = 6

Короткий запис

Було — 7 зошитів

Купили — 2 зошити

Стало — ?

Схема

7 і 2 стане 9

Вираз   7 + 2

Рівність 7 + 2 = 9

Завдання 4

Короткий запис

Було — 4 цукерки

Отримала — 2 цукерки

Стало — ?

Схема

4 і 2 стане 6

Вираз   4 + 2

Рівність 4 + 2 = 6

Короткий запис

Було — 4 абрикоси

Отримав — 4 абрикоси

Стало — ?

Схема

4 і 4 стане 8

Вираз   4 + 4

Рівність 4 + 4 = 8

Завдання 5 Жовтий відрізок — 3 см , зелений відрізок — 5 см, рожевий відрізок — 8 см. 3 + 5 = 8 (см). Довжина рожевого відрізка дорівнює сумі довжин двох відрізків.

 

СТОРІНКА 47  Поняття «задача». Структурні елементи задачі

Завдання 1

До кожного з чисел 6, 8, 3, 7, 2, 10, 4, 5 попереднє число:  5, 7, 2, 6, 1, 9, 3, 4

До кожного з чисел 1, 7, 9, 4, 6, 8, 3, 2 наступне число:  2, 8, 10, 5, 7, 9, 4, 3

 

Завдання 2   5 + 1 = 6     5 + 4 = 9   2 + 5 = 7    5 + 5 = 10   3 + 5 = 8

 

Завдання 3  Проста задача на знаходження суми

Умова задачі

На озері плавали 7 (семеро) каченят. Неподалік плавало ще 1 (одне) каченя.

Запитання задачі

Скільки всього каченят плавало на озері?

Короткий запис

На озері — 7 каченят

Неподалік — 1 каченя

Всього — ?

Схема

Розв'язання задачі

7 + 1 = 8 (к.)

Відповідь

8 каченят

Завдання 4

Умова задачі

На соняшнику сиділи 6 бджілок і 3 джмелі.

Запитання задачі

Скільки всього комах сиділо на соняшнику?

Короткий запис

Бджілки — 6 комах

Джмелі — 3 комах

Всього — ?

Схема

Розв'язання задачі

6 + 3 = 9 (к.)

Відповідь

9 комах

Завдання 5 На майданчику гралися 5 дівчаток і 2 хлопчики. Скільки всього дітей гралося на майданчику?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

5 дітей

2 дітей

?

Короткий запис

Дівчатка — 5 дітей

Хлопчики — 2 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 2 = 7 (д.)

Відповідь: на майданчику гралося 7 дітей

 

Завдання 6  Вирази, у яких значення суми менше, ніж 10:

5 + 3, 3 + 6, 9 – 9, 8 + 0

6 + 4 = 10   5 + 3 = 8     3 + 6 = 9     9 – 9 = 0     5 + 5 = 10   8 + 0 = 8

 

СТОРІНКА 48  Задачі на знаходження суми. Додавання та віднімання в межах 10

Завдання 1     6 + 2 = 4 + 4 = 8     

3 + 2 = 10 – 5 = 5          8 – 4 = 4 + 0 = 4

 

Завдання 2  Вирази на дві дії

6 – 4 + 1 = 2 + 1 = 3

7 – 2 – 5 = 5 – 5 = 0

8 – 5 + 0 = 3 + 0 = 3

 

Завдання 3  Орест зробив 5 паперових корабликів, Марійка — стільки ж. Скільки всього корабликів зробили діти?

Орест

Марійка

Всього

5 корабликів

стільки ж

?

Короткий запис

Орест — 5 корабликів

Марійка — стільки ж

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 5 = 10 (к.)

Відповідь: діти зробили 10 корабликів

 

Завдання 4  Лисичка поклала у пічку на верхню полку 3 пиріжки і стільки ж на нижню. Скільки всього пиріжків печеться в пічці?

Верхня полка

Нижня полка

Всього

3 пиріжки

стільки ж

?

Короткий запис

Верхня полка — 3 пиріжки

Нижня полка — стільки ж

Всього — ?

Схема


Розв’язання

3 + 3 = 6 (п.)

Відповідь: у пічці печеться 6 пиріжків

 

Завдання 5  Скільки клітинок вирізали з кожної смужки?

8 + 2 = 10    7 + 3 = 10    8 + 2 = 10    8 + 2 = 10    8 + 2 = 10

Яка смужка «зай­ва»? №2

У яких смужках вирізали однакову кількість клітинок? №1, №3, №4, №5

Чи однакові вони? Ні

Чому? Вирізані клітинки по-різному

Інші завдання дивись тут...