Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 50

СПОСІБ МІРКУВАННЯ ПРИ ДОДАВАННІ І ВІДНІМАННІ ЧИСЛА 0  (а + 0 = а, 0 + а = а, а – 0 = а)

Завдання 2

«Родина» чисел 3, 6, 9

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

«Родина» чисел 0, 2

2 + 0 = 2

0 + 2 = 2

2 – 2 = 0

2 – 0 = 2

«Родина» чисел 0, 3

3 + 0 = 3

0 + 3 = 3

3 – 3 = 0

3 – 0 = 3

«Родина» чисел 1, 5, 6

5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

6 – 5 = 1

6 – 1 = 5

Завдання 3

Перший доданок дорівнює 0:

0 + 1 = 1    (перший доданок – 0, другий доданок – 1, сума – 1)

0 + 8 = 8

0 + 5 = 5

0 + 9 = 9

Другий доданок дорівнює 0:

6 + 0 = 6   (перший доданок – 6, другий доданок – 0, сума – 6)

2 + 0 = 2

3 + 0 = 3

10 + 0 = 10

Завдання 4  При відніманні (додаванні) числа 0 результат не змінюється

2 – 0 = 2

4 – 0 = 4

7 – 0 = 7

10 – 0 = 10

9 – 0 = 9

8 – 0 = 8

1 – 0 = 1

3 – 0 = 3

Завдання 5

9 – 0 = 9

9 + 0 = 9

9 – 9 = 0

7 – 7 = 0

7 – 0 = 7

7 + 0 = 7

8 + 0 = 8

10 – 0 = 10

6 – 6 = 0

1 – 1 = 0

10 + 0 = 10

5 – 0 = 5

Завдання 6

Схема

Вираз:     3 + 4

Рівність:    3 + 4 = 7

 

СТОРІНКА 51

ВЧИМОСЯ ДОДАВАТИ  ВІДНІМАТИ ЧИСЛА

Завдання 1

Короткий запис

Було – 5 песиків

Прийшло – 2 песики

Стало – ?

Схема

Вираз:    5 + 2

Рівність:   5 + 2 = 7

5 і 2 стане 7

Завдання 2

Короткий запис

Було – 6 котів

Пішли – 2 коти

Залишилось – ?

Схема

Вираз:   6 – 2

Рівність:   6 – 2 = 4

6 без 2 залишиться 4

Короткий запис

Було – 6 котів

Прийшли – 2 коти

Стало – ?

Схема

Вираз:   6 + 2

Рівність:   6 + 2 = 8

6 і 2 стане 8

Завдання 3

8 + 2 = 8 + (1 + 1) = (8 + 1) + 1 = 9 + 1 = 10

8 – 2 = 8 – (1 + 1) = (8 – 1) – 1 = 7 – 1 = 6

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9

7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 6 – 1 = 5

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 4

5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 3

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 6

9 – 2 = 9 – 1 – 1 = 7

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 10

Завдання 4

6 + 1 = 7     до шести додати 1, буде 7

8 – 0 = 8

8 + 2 = 10   до восьми додати 2, буде 10

3 – 1 = 2

7 + 1 = 8    до семи додати 1, буде 8

5 – 5 = 0

0 + 10 = 10  до нуля додати 10, буде 10

6 – 0 = 6

0 + 9 = 9    0 плюс 9 дорівнює дев’яти

7 – 7 = 0

5 + 0 = 5    5 плюс 0 дорівнює п’яти

10 – 1 = 9

4 – 0 = 4

0 + 4 = 4    0 збільшити на 4 – буде 4

9 – 1 = 8

9 – 9 = 0

 

СТОРІНКА 52

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА 0, 1, 2

Завдання 1

9 – 0 = 9

5 – 5 = 0

3 – 3 = 0

7 + 0 = 7

5 – 1 = 4

6 – 6 = 0

0 + 8 = 8

7 + 1 = 8

Завдання 2

7 + 2 = 7 + (1 + 1) = (7 + 1) + 1 = 8 + 1 = 9

7 – 2 = 7 – (1 + 1) = (7 – 1) – 1 = 6 – 1 = 5

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10

8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 4

Завдання 3

Короткий запис

Було — 6 жаб

Утекло — 3 жаби

Залишилось — ?

Схема

Вираз:  7 – 3

Рівність:   7 – 3 = 4

7 без 3 залишиться 4

Завдання 4

Короткий запис

Було — 6 дітей

Прийшло — 2 дітей

Стало — ?

Схема

Вираз:   6 + 2

Рівність:   6 + 2 = 8

6 і 2 стане 8

Короткий запис

Було — 8 качок

Пішло — 2 качки

Залишилось — ?

Схема

Вираз:  8 – 2

Рівність:   8 – 2 = 6

8 без 2 залишиться 6

 

СТОРІНКА 53

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 1

Завдання 1  Додавання і віднімання числа 1

0 + 1 = 1      1 – 1 = 0

1 + 1 = 2      2 – 1 = 1

2 + 1 = 3      3 – 1 = 2

3 + 1 = 4      4 – 1 = 3

4 + 1 = 5      5 – 1 = 4

5 + 1 = 6      6 – 1 = 5

6 + 1 = 7      7 – 1 = 6

7 + 1 = 8      8 – 1 = 7

8 + 1 = 9      9 – 1 = 8

9 + 1 = 10    10 – 1 = 9

Завдання 2

1) 6 – 1 = 5

5 + 0 = 5

5 – 5 = 0

0 + 9 = 9

9 + 1 = 10

2) 8 + 1 = 9

9 – 0 = 9

9 – 1 = 8

8 – 8 = 0

0 + 6 = 6

6 + 1 = 7

7 – 7 = 0

Завдання 3  «Родина» чисел 1, 6, 7

6 + 1 = 7

1 + 6 = 7

7 – 1 = 6

7 – 6 = 1

 

СТОРІНКА 54

ПЕРЕСТАВНИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ (а + b = b + а)

Завдання 1  «Родина» чисел 2, 4, 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2

Завдання 2  Переставний закон додавання

6 + 3 = 9        3 + 6 = 9

2 + 3 = 5        3 + 2 = 5

5 + 1 = 6        1 + 5 = 6

Завдання 3 В Олега в одній кишені 4 цукерки, а в іншій — 2 цукер­ки

Короткий запис

Перша кишеня — 4 цукерки

Друга кишеня — 2 цукерки

Всього — ?

Схема

Вираз:    4 + 2

Рівність:   4 + 2 = 6

4 і 2 всього 6

Короткий запис

Перша кишеня — 2 цукерки

Друга кишеня — 4 цукерки

Всього — ?

Схема

Вираз:   2 + 4

Рівність:   2 + 4 = 6

2 і 4 всього 6

Завдання 4  Значення пер­шого виразу допоможе знайти значення другого виразу при додаванні за переставним законом додавання

7 + 3 = 10      3 + 7 = 10

4 + 5 = 9        5 + 4 = 9

6 + 0 = 6        0 + 6 = 6

8 + 2 = 10      2 + 8 = 10

 

СТОРІНКА 55

ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ  (1 сантиметр – це 1 см)

Завдання 1  1 сантиметр — 1 см. 

Найдовший червоний відрізок, найкоротший зелений відрізок

Завдання 2

Найбільший фіолетовий відрізок, найменший зелений відрізок

Завдання 3  Довжину кожного відрізка зліва вимірювали за допомогою відрізка справа

Синій відрізок має 6 одиниць вимірювання

Червоний відрізок має 3 одиниці вимірювання

Зелений відрізок має 2 одиниці вимірювання

Завдання 5

СТОРІНКА 56

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ (а + b = с, с – а = b, с – b = а)

Завдання 3

«Родина» чисел 1, 5, 6

5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

6 – 5 = 1

6 – 1 = 5

«Родина» чисел 2, 4, 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

6 – 2 = 4

«Родина» чисел 2, 6, 8

2 + 6 = 8

6 + 2 = 8

8 – 2 = 6

8 – 6 = 2

«Родина» чисел 3, 5, 8

5 + 3 = 8

3 + 5 = 8

8 – 5 = 3

8 – 3 = 5

Завдання 4  Перший доданок ілюструє зелена смужка, другий дода­нок – жовта смужка

Сумою є уся стрічка

Якщо прикрити спочатку перший доданок, а потім другий доданок, то смужки не буде видно, тобто 0

Завдання 5  «Родина» чисел 2, 3, 5

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

5 – 3 = 2

5 – 2 = 3

До кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання

7 + 1 = 8

8 – 7 = 1

8 – 1 = 7

8 + 0 = 8

8 – 8 = 0

8 – 0 = 8

9 + 1 = 10

10 – 9 = 1

10 – 1 = 9

 

СТОРІНКА 57

Завдання 2  До кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання

3 + 4 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

2 + 6 = 8

8 – 2 = 6

8 – 6 = 2

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

Якщо від суми двох чисел віднімемо один доданок, то одержимо другий доданок

Завдання 3

9 = 4 + 5

9 = 7 + 2

9 = 3 + 6

9 = 8 + 1

6 + 3 = 9

8 + 2 = 9

4 + 5 = 9

4 + 5 = 9

6 + 3 = 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

9 – 2 = 7

9 – 5 = 4

9 – 9 = 0

9 – 4 = 5

9 – 3 = 6

Завдання 4

1 + 8 = 8 + 1 = 9

1 + 3 = 3 + 1 = 4

1 + 5 = 5 + 1 = 6

1 + 9 = 9 + 1 = 10

1 + 7 = 7 + 1 = 8

2 + 7 = 7 + 2 = 9

2 + 3 = 3 + 2 = 5

2 + 8 = 8 + 2 = 10

Завдання 5

Короткий запис

Тюльпанів — 3 квітки

Фіалки — 4 квітки

Всього — ?

Схема

Вираз:   3 + 4

Рівність:   3 + 4 = 7

3 і 4 всього 7

 

СТОРІНКА 58

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛО 2

Завдання 1

4 + 2 = 4 + (1 + 1) = (4 + 1) + 1 = 5 + 1 = 6

7 – 2 = 7 – (1 + 1) = (7 – 1) – 1 = 6 – 1 = 5

2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4

6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 5 – 1 = 4

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 9

4 – 2 = 4 – 1 – 1 = 2

3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 5

9 – 2 = 9 – 1 – 1 = 7

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 6

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 10

Завдання 2

10 = 3 + 7

10 = 5 + 5

10 = 2 + 8

10 = 6 + 4

10 = 1 + 9

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

8 + 2 = 10

1 + 9 = 10

7 + 3 = 10

6 + 4 = 10

8 + 2 = 10

3 + 7 = 10

10 – 2 = 8

10 – 3 = 7

10 – 5 = 5

10 – 6 = 4

10 – 8 = 2

10 – 4 = 6

10 – 1 = 9

10 – 7 = 3

Завдання 3

6 = 4 + 2

6 = 1 + 5

6 = 3 + 3

6 – 3 = 3, тому що 3 + 3 = 6

6 – 4 = 2, тому що 2 + 4 = 6

6 – 5 = 1, тому що 1 + 5 = 6

Завдання 4  У бабусі було 1 курка і 3 курчат. Скільки всього птахів було в бабусі? (У дворі гуляли 1 курка та 3 курчат. Скільки всього птахів гуляло в дворі?)

Короткий запис

Курей — 1 птах

Курчат — 3 птахи

Всього — ? птахів

Схема

Вираз:   3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4

3 і 1 всього 4

Інші завдання дивись тут...