Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Математика 1 клас  

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2018 року видання

СТОРІНКА 131

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО АБО ВІД'ЄМНИКА

Завдання 1   Зменшуване ― Від’ємник = Різниця

Зменшуване

8

7

8

10

9

8

10

23

90

27

36

65

83

Від’ємник

2

4

3

5

2

2

9

3

60

2

2

25

60

Різниця

6

3

5

5

7

6

1

20

30

25

34

40

23

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

8 – 2 = 6      3 + 4 = 7      8 – 5 = 3        10 – 5 = 5     7 + 2 = 9

8 – 6 = 2      10 – 9 = 1     20 + 3 = 23    90 – 30 = 60

27 – 2 = 25   34 + 2 = 36   64 – 40 = 25   83 – 60 = 23

 

Завдання 2   Обернені задачі

1) Задача на віднімання. На тарілці було 7 слив. Гості з'їли 3 сливи. Скільки слив залишилось на тарілці?

Було

З’їли

Залишилось

7 слив

3 сливи

?

Короткий запис

Було ― 7 слив

З'їли ― 3 сливи

Залишилось ― ?

Схема

Розв’язання

7 – 3 = 4 (с.) – слив залишилось на тарілці

Відповідь: на тарілці залишилось 4 сливи

 

2) Задача на знаходження зменшуваного. Коли гості з'їли 3 сливи, на тарілці ще залишилось 4 сливи. Скільки слив було на тарілці спочатку?

Було

З’їли

Залишилось

?

3 сливи

4 сливи

Короткий запис

Було ― ? 

З'їли ― 3 сливи

Залишилось ― 4 сливи

Схема

Розв’язання

4 + 3 = 7 (с.) – слив було на тарілці спочатку

Відповідь: спочатку на тарілці було 7 слив

 

3) Задача на знаходження від’ємника. На тарілці було 7 слив. Після гостей на тарілці залишилось 4 сливи. Скільки слив з'їли гості?

Було

З’їли

Залишилось

7 слив

?

4 сливи

Короткий запис

Було ― 7 слив

З'їли ― ?

Залишилось ― 4 сливи

Схема

Розв’язання

7 – 4 = 3 (с.) – слив з’їли гості

Відповідь: гості з'їли 3 сливи

 

Завдання 3

35 + 4 = 39

34 + 5 = 39

28 + 40 = 68

48 + 20 = 68

62 + 5 = 67

65 + 2 = 67

 

СТОРІНКА 132

ЗАДАЧІ

Завдання 1

46 – 4 = 42    42 + 7 = 49     49 – 20 = 29   29 + 1 = 30   30 + 45 = 75

75 – 4 = 71    71 + 10 = 81   81 – 30 = 51   51 + 9 = 60   60 – 60 = 0

 

Завдання 2  Обернені задачі

1) Задача на віднімання (знаходження різниці)

Була стрічка довжиною 43 дм. Від неї відрізали частину довжиною 20 дм. Якої довжини стрічка залишилась?

Було

Відрізали

Залишилось

43 дм

20 дм

?

Короткий запис

Було — 43 дм

Відрізали — 20 дм

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

43 – 20 = 23 (дм) – довжина стрічки, що залишилась

Відповідь: залишилась стрічка довжиною 23 дм

 

2) Задача на знаходження від’ємника

Була стрічка довжиною 43 дм. Коли від неї відрізали частину, залишилась стрічка довжиною 23 дм. Якої довжини стрічку  відрізали?

Було

Відрізали

Залишилось

43 дм

?

23 дм

Короткий запис

Було — 43 дм

Відрізали — ?

Залишилось — 23 дм

Схема

Розв’язання

43 – 23 = 20 (дм) – довжина відрізаної стрічки

Відповідь: відрізали стрічку довжиною 20 дм

 

3) Задача на знаходження зменшуваного

Коли від стрічки відрізали 20 дм, залишилась стрічка довжиною 23 дм. Якої довжини була стрічка спочатку?

Було

Відрізали

Залишилось

?

20 дм

23 дм

Короткий запис

Було — ?

Відрізали — 20 дм

Залишилось — 23 дм

Схема

Розв’язання

23 – 20 = 43 (дм) – довжина стрічки спочатку

Відповідь: спочатку довжина стрічки була 43 дм

 

Завдання 3

1) Задача на знаходження невідомого доданку

Після того як бабуся поклала в кошик 10 яблук, у ньому ста­ло 32 яблука. Скільки яблук було в кошику?

Було

Поклала

Стало

?

10 яблук

32 яблука

Короткий запис

Було — ?

Поклала — 10 яблук

Стало — 32 яблука

Схема

Розв’язання

32 – 10 = 22 (яб.) – яблук було в кошику

Відповідь: у кошику було 22 яблука

 

2) Задача не пов’язана з першою, бо мова йде про різні предмети, хоч числа однакові

У кошику було 22 яблука і 10 груш. Скільки всього фруктів було в кошику?

Яблука

Груші

Всього

22 штуки

10 штук

?

Короткий запис

Яблука — 22 фруктів

Груші – 10 фруктів

Всього — ?

Розв’язання

22 + 10 = 32 (ф.) – всього фруктів було в кошику

Відповідь: у кошику було всього 32 фрукти

 

3) Задача на додавання (обернена задача до першої задачі)

У кошику було 22 яблука. Бабуся поклала ще 10 яблук. Скільки яблук стало в кошику?

Було

Поклала

Стало

22 яблука

10 яблук

?

Короткий запис

Було — 22 яблука

Поклала — 10 яблук

Стало — ?

Схема

Розв’язання

22 + 10 = 32 (яб.) – яблук стало в кошику

Відповідь: у кошику стало 32 яблука

Інші завдання дивись тут...