Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 30

ПОРІВНЮЄМО ЧИСЛА

Завдання 1  Порівняння чисел  

Неправильні (хибні) нерівності:

4 < 3   3 < 7   4 > 7    2 > 6    6 < 3     5 < 4   4 > 8

 

Завдання 2

 

Групи фігур за розміром: малі (5) і великі (3)

Групи фігур за кольором: зелені (2) і жовті (6)

Групи фігур за формою: чотирикутники (5) і трикутники (3)

5 > 3

2 < 6

5 > 3

3 < 5

6 > 2

3 < 5

5 + 3 = 8

2 + 6 = 8

3 + 5 = 8

Завдання 3

Було

Відпливли

Залишилось

6 качок

2 качки

?

Короткий запис

Було — 6 качок

Відпливли — 2 качки

Залишилось — ?

Схема

6 без 2 залишиться 4

Вираз:  6 – 2

Рівність:   6 – 2 = 4

 

Було

Припливли

Стало

4 качки

2 качки

?

Короткий запис

Було — 4 качки

Припливли — 2 качки

Стало — ?

Схема

4 і 2 стане 6

Вираз:   4 + 2

Рівність:   4 + 2 = 6

 

Завдання 4   5 + 2 = 7      7 – 3 = 4

 

СТОРІНКА 31

СКЛAД ЧИСЛА 7

Завдання 2  Склад числа 7:

7 = 1 + 6   7 = 2 + 5   7 = 3 + 4    7 = 4 + 3    7 = 5 + 2   7 = 6 + 1

 

Завдання 3   Склад числа 7 (за кісточками доміно): 

3 + 4 = 7    2 + 5 = 7    1 + 6 = 7

 

Завдання 4

«Родина» чисел 1, 6, 7:  1 + 6 = 7      6 + 1 = 7     7 – 1 = 6     7 – 6 = 1

«Родина» чисел 2, 5, 7:  2 + 5 = 7     5 + 2 = 7     7 – 2 = 5      7 – 5 = 2

«Родина» чисел 3, 4, 7:  3 + 4 = 7     4 + 3 = 7     7 – 3 = 4      7 – 4 = 3

 

Завдання 5  «Додати 1» означає знайти наступне число, а «відня­ти 1» означає знайти попереднє число

6 + 1 = 7      8 – 1 = 7      3 + 1 = 4      4 – 1 = 3

 

СТОРІНКА 32

ПОВТОРЮЄМО ЧИСЛА 1 – 7

Завдання 1

Групи фігур за кольором: зелений (1) і синій (6)

Групи фігур за розміром: малі (5) та великі (2)

Групи фігур за формою: п’ятикутники (4) і чотирикутники, або квадрати (3)

Вирази

1 < 6

6 > 1

1 ≠ 6

6 ≠ 1

2 < 5

5 > 2

2 ≠ 5

5 ≠ 2

4 > 3

3 < 4

4 ≠ 3

3 ≠ 4

Рівності

6 + 1 =  7

1 + 6 = 7

7 – 1 = 6

7 – 6 = 1

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

Завдання 2

Курчата

Кури

Всього

5 птахів

2 птахів

?

Короткий запис

Курчата — 5 птахів

Кури — 2 птахів

Всього — ?

Схема

5 і 2 всього 7

Вираз:   5 + 2

Рівність:   5 + 2 = 7

 

Завдання 3 У Сашка 7 цукерок. Він дав товаришеві 3 цукерки. Скільки цукерок залишилось у Сашка?

Було

Дав

Залишилось

7 цукерок

3 цукерки

?

Короткий запис

Було — 7 цукерок

Дав — 3 цукерки

Залишилось — ?

Схема

7 без 3 залишиться 4

Вираз:  7 – 3

Рівність:  7 – 3 = 4

 

Завдання 4  Хибні рівності:

6 + 1 = 5      4 – 1 = 2      2 + 1 = 1     5 + 1 = 4

Виправили помилки:

5 – 1 = 4      8 + 1 = 9      6 + 1 = 7     4 – 1 = 3

7 – 1 = 6      2 + 1 = 3      5 + 1 = 6     9 – 1 = 8

 

СТОРІНКА 33

ЧИСЛО І ЦИФРА 8

Завдання 2  Круги — 8, трикутники — 8, чо­тирикутники — 8

8 – це 7 і ще 1   8 = 7 + 1             8 – це 9 без 1   8 = 9 – 1

 

Завдання 4  Хибні нерівності:

8 < 6   7 > 9    6 > 7    5 > 8    7 > 8    3 > 5

Виправлено помилки:

7 > 4    8 > 6    7 < 9    2 < 7     6 < 7    9 > 2

< 8    1 < 7    7 < 8    10 > 6    5 < 7    3 < 5

 

Завдання 5

Жовті

Сині

Всього

4 рибки

3 рибки

?

Короткий запис

Жовті — 4 рибки

Сині — 3 рибки

Всього — ?

Схема

4 і 3 всього 7

Вираз:  4 + 3

Рівність:   4 + 3 = 7

 

СТОРІНКА 34

ПОРІВНЮЄМО ЧИСЛА

Завдання 1  Натуральні числа

У першому рядку числа, менші від 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6

У другому рядку числа, більші за 4, але менші від 8: 5, 6, 7

 

Завдання 2

7 > 5

4 < 8

6 < 8

5 > 3

9 > 7

10 > 8

8 > 5

9 > 4

3 < 6

8 > 2

Завдання 3   Точок «сховалося» за кожним аркушем:

2 + 2 = 4     6 + 1 = 7     4 + 1 = 5    1 + 4 = 5      5 + 1 = 6

 

Завдання 4  «Родина» чисел 3, 5, 8: 5 + 3 = 8   3 + 5 = 8  8 – 3 = 5  8 – 5 = 3

 

Завдання 5

Склад числа 4:  4 = 1 + 3    4 = 2 + 2     4 = 3 + 1

Склад числа 3:  3 = 2 + 1    3 = 1 + 2

Склад числа 2:  2 = 1 + 1

 

СТОРІНКА 35

СКЛАД ЧИСЛА 8

Завдання 1  Склад числа 8:   8 = 1 + 7    8 = 2 + 6

8 = 3 + 5    8 = 4 + 4    8 = 5 + 3    8 = 6 + 2    8 = 7 + 1

 

Завдання 2  Склад числа 8 (за кісточками доміно):

5 + 3 = 8     4 + 4 = 8    6 + 2 = 8

 

Завдання 3

«Родина» чисел 2, 6, 8: 6 + 2 = 8      2 + 6 = 8      8 – 6 = 2      8 – 2 = 6

«Родина» чисел 3, 5, 8: 5 + 3 = 8      3 + 5 = 8      8 – 3 = 5      8 – 5 = 3

«Родина» чисел 1, 7, 8: 7 + 1 = 8      1 + 7 = 8      8 – 1 = 7     8 – 7 = 1

 

Завдання 5    5 + 3 = 8    8 – 4 = 4

 

Завдання 6  Картки з числами від 1 до 8 у порядку збіль­шення чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

«Додати 1» означає знайти наступне число, а «відня­ти 1» означає знайти попереднє число:

5 + 1 = 6

7 – 1 = 6

3 + 1 = 4

8 – 1 = 7

7 + 1 = 8

6 – 1 = 5

4 + 1 = 5

5 – 1 = 4

9 – 1 = 8

2 + 1 = 3

2 – 1 = 1

6 + 1 = 7

СТОРІНКА 36

ПОВТОРЮЄМО ЧИСЛА 1 – 8

Завдання 2

Зелені

Жовті

Всього

4 фігури

4 вигода

?

Короткий запис

Зелені — 4 фігури

Жовті — 4 фігури

Всього — ?

Схема

4 і 4 всього 8

Вираз:   4 + 4

Рівність:   4 + 4 = 8

 

Було

Забрали

Залишилось

8 фігур

3 фігури

?

Короткий запис

Було — 8 фігур

Забрали — 3 фігури

Залишилось — ?

Схема

8 без 3 залишиться 5

Вираз:  8 – 3

Рівність:  8 – 3 = 5

 

Фіолетові

Червоні

Всього

6 фігур

2 фігури

?

Короткий запис

Фіолетові — 6 фігур

Червоні — 2 фігури

Всього — ?

Схема

6 і 2 всього 8

Вираз:   6 + 2

Рівність:   6 + 2 = 8

 

Завдання 3

«Родина» чисел 3, 4, 7: 3 + 4 = 7     4 + 3 = 7     7 – 4 = 3    7 – 3 = 4

«Родина» чисел 2, 6, 8: 6 + 2 = 8     2 + 6 = 8    8 – 2 = 6     8 – 6 = 2

«Родина» чисел 1, 4, 5: 1 + 4 = 5     4 + 1 = 5    5 – 4 = 1     5 – 1 = 4

«Родина» чисел 2, 5, 7: 5 + 2 = 7     2 + 5 = 7    7 – 2 = 5     7 – 5 = 2

«Родина» чисел 3, 5, 8: 3 + 5 = 8      5 + 3 = 8     8 – 5 = 3      8 – 3 = 5

 

Завдання 4

1) Склад числа 8:

8 = 5 + 3  8 = 1 + 7  8 = 3 + 5  8 = 6 + 2   8 = 4 + 4   8 = 2 + 6   8 = 7 + 1

2) Рівності:

3 + 5 = 8      7 + 1 = 8      5 + 3 = 8      2 + 6 = 8

4 + 4 = 8      2 + 6 = 8      1 + 7 = 8

8 – 3 = 5       8 – 1 = 7       8 – 5 = 3     8 – 6 = 2

8 – 4 = 4       8 – 2 = 6       8 – 7 = 1

 

Завдання 5

Вираз:   7 – 3

Рівність:  7 – 3 = 4

Вираз:  3 + 2

Рівність:  3 + 2 = 5

Вираз:   6 – 3

Рівність:  6 – 3 = 3

 Інші завдання дивись тут...