Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 4)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 45

Завдання 6

70 + 20 – 10 = 90 – 10 = 80                   40 + 10 + 30 = 50 + 30 = 80

70 + 20 + 10 = 90 + 10 = 100                40 – 10 – 30 = 30 – 30 = 0

70 – 20 – 10 = 50 – 10 = 40                    40 – 30 + 10 = 10 + 10 = 20

 

Завдання 7  Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти від’ємник

64 + 4 = 68   (бо 68 – 64 = 4)       21 + 3 = 24  (бо 24 – 3 = 21)     43 + 5 = 48

71 – 50 = 21  (бо 71 – 21 = 50)     15 + 20 = 35  (бо 35 – 20 = 15)    24 + 30 = 54

 

Завдання 8 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Квочка висиділа 15 курчат. Із них 3 чорні, а решта — жовті. Скіль­ки жовтих курчат висиділа квочка?

Чорні

Жовті

Всього

3 курчат

?

15 курчат

Короткий запис

Чорні — 3 курчат

Жовті — ?

Всього — 15 курчат

Схема

Розв’язання

15 – 3 = 12 (к.) – жовтих курчат висиділа квочка

Відповідь: квочка висиділа 12 жовтих  курчат

 

Завдання 3  Знайди довжину ламаної АВСМ

АВСМ = АВ + ВС + СМ = 4 см + 5 см + 1 см = 10 см

 

Завдання 10  Накресли ламану, що складається з чотирьох відрізків.

 

СТОРІНКА 46

Завдання 1

45 – 1 = 44        71 – 70 = 1 (бо 1 + 70 = 71)        31 – 1 = 30  (бо 31 – 30 = 1)

67 – 7 = 60        90 – 89 = 1  (бо 90 – 1 = 89)       40 – 39 = 1  (бо 1 + 39 = 40)

45 – 40 = 5        28 – 20 = 8  (бо 28 – 8 = 20)        56 – 50 = 6  (бо 6 + 50 = 56)

88 – 8 = 80       26 – 1 = 25  (бо 25 + 1 = 26)       74 – 4 = 70  (бо 74 – 70 = 4)

 

Завдання 2  Обернені задачі

1) Задача на віднімання

У стоніжки зранку на ніжках було 40 черевичків. За день вона 10 черевичків загубила. Скільки черевичків залиши­лось у стоніжки?

Було

Загубила

Залишилось

40 черевичків

10 черевичків

?

Короткий запис

Було — 40 черевичків

Загубила — 10 черевичків

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

40 – 10 = 30 (ч.) – черевичків залиши­лось у стоніжки

Відповідь: у стоніжки залишилось 30 черевичків

 

2) У стоніжки зранку на ніжках було 40 черевичків. Увечері черевичків залишилося 30. Скільки черевичків загубила стоніжка?

Було

Загубила

Залишилось

40 черевичків

?

30 черевичків

Короткий запис

Було — 40 черевичків

Загубила — ?

Залишилось — 30 черевичків

Схема

Розв’язання

40 – 30 = 10 (ч.) – черевичків загубила стоніжка

Відповідь: стоніжка загубила 10 черевичків

 

3) Задача на знаходження зменшуваного

Після того як стоніжка за­губила 10 черевичків, у неї залишилося 30 черевичків. Скільки черевичків було у сто­ніжки?

Було

Загубила

Залишилось

?

10 черевичків

30 черевичків

Короткий запис

Було — ?

Загубила — 10 черевичків

Залишилось — 30 черевичків

Схема

Розв’язання

30 + 10 = 40 (ч.) – черевичків було у стоніжки

Відповідь: у стоніжки було 40 черевичків

 

Завдання 3  Накресли відрізок АВ, який дорівнює 10 см, і відрізок СК — на 3 см коротший.

10 – 3 = 7 (см) – довжина відрізка СК

 

СТОРІНКА 47

Завдання 4

1) Під деревом було 9 грибів. 7 грибів зірвала білка. Скільки грибів залишилося?

Було

Зірвала

Залишилось

9 грибів

7 грибів

?

Короткий запис

Було — 9 грибів

Зірвала — 7 грибів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

9 – 7 = 2 (г.) – грибів залишилося

Відповідь: залишилося 2 гриби

 

2) Після того як білка зірвала 7 грибів, під деревом залишилося 2 гриби. Скільки грибів було під деревом?

Було

Зірвала

Залишилось

?

7 грибів

2 гриби

Короткий запис

Було — ?

Зірвала — 7 грибів

Залишилось — 2 гриби

Схема

Розв’язання

2 + 7 = 9 (г.) – грибів було під деревом

Відповідь: під деревом було 9 грибів

 

3) Під деревом було 9 грибів. Після того як кілька грибів зірвала білка, залишилося 2 гриби. Скільки грибів зірвала білка?

Було

Зірвала

Залишилось

9 грибів

?

2 гриби

Короткий запис

Було — 9 грибів

Зірвала — ?

Залишилось — 2 гриби

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (г.) – грибів зірвала білка

Відповідь: білка зірвала 7 грибів

 

СТОРІНКА 48

Завдання 1

1) Василько виростив 15 квітів. 5 квітів він подарував мамі. Скільки квітів залишилось у  Василька?

Було

Подарував

Залишилось

15 квітів

5 квітів

?

Короткий запис

Було — 15 квітів

Подарував — 5 квітів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

15 – 5 = 10 (к.) – квітів залишилось у  Василька

Відповідь: у Василька залишилось 10 квітів

 

2) Василько виростив 15 квітів. Після того, як він подарував мамі декілька квітів, у хлопчика залишилося ще 10 квітів. Скільки квітів Василько подарував мамі?

Було

Подарував

Залишилось

15 квітів

?

10 квітів

Короткий запис

Було — 15 квітів

Подарував — ?

Залишилось — 10 квітів

Схема

Розв’язання

15 – 10 = 5 (к.) – квітів Василько подарував мамі

Відповідь: мамі Василько подарував 5 квітів

 

3) Після того, як Василько подарував мамі 5 квітів, у нього залишилося ще 10 квітів. Скільки квітів виростив Василько?

Було

Подарував

Залишилось

?

5 квітів

10 квітів

Короткий запис

Було — ?

Подарував — 5 квітів

Залишилось — 10 квітів

Схема

Розв’язання

10 + 5 = 15 (к.) – квітів виростив Василько

Відповідь: Василько виростив 15 квітів

 

СТОРІНКА 49

Завдання 2

1) Задача на знаходження зменшуваного

Після того як Богдан з'їв 2 цукерки, у вазі залишилося 8 цукерок. Скільки цукерок було у вазі?

Було

З'їв

Залишилось

?

2 цукерки

8 цукерок

Короткий запис

Було — ?

З’їв — 2 цукерки

Залишилось — 8 цукерок

Схема

Розв’язання

8 + 2 = 10 (ц.) – цукерок було у вазі

Відповідь: у вазі було 10 цукерок

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

У вазі було 10 цукерок. Із них 8 ірисок, а решта — карамельки. Скільки було карамельок?

Іриски

Карамельки

Всього

8 цукерок

?

10 цукерок

Короткий запис

Іриски — 8 цукерок

Карамельки — ?

Всього — 10 цукерок

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (к.) – карамельок було

Відповідь: було 2 карамельки

 

3) Задача на знаходження від’ємника (обернена до першої задачі, в обернених задачах описаний один сюжет)

У вазі було 10 цукерок. Після того як Богдан з'їв кілька цуке­рок, у вазі залишилося 8 цукерок. Скільки цукерок з'їв Богдан?

Було

З'їв

Залишилось

10 цукерок

?

8 цукерок

Короткий запис

Було — 10 цукерок

З’їв — ?

Залишилось — 8 цукерок

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (ц.) – цукерок з'їв Богдан

Відповідь: Богдан з’їв 2 цукерки

 

Завдання 3

1)  Біля мурашника поралися 12 мурашок. Коли кілька з них схова­лися в мурашник, залишилося 10 мурашок. Скільки мурашок сховалися в мурашник?

Було

Сховалися

Залишилось

12 мурашок

?

10 мурашок

Короткий запис

Було (поралися) — 12 мурашок

Сховалися — ?

Залишилось — 10 мурашок

Схема

Розв’язання

12 – 10 = 2 (м.) – мурашок сховалися в мурашник

Відповідь: у мурашник заховалися 2 мурашки

 

2) Біля мурашника поралися 12 мурашок. 2 мурашки схова­лися в мурашник. Скільки мурашок залишилося біля мурашника?

Було

Сховалися

Залишилось

12 мурашок

2 мурашки

?

Короткий запис

Було (поралися) — 12 мурашок

Сховалися — 2 мурашки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

12 – 2 = 10 (м.) – мурашок залишилося біля мурашника

Відповідь: біля мурашника залишилося 10 мурашок

 

Завдання 4

87 – 6  = 81     82 – 30 = 52    36 – 6 = 30   55 + 10 = 65   45 + 4 =  49    34 – 1 = 33

Інші завдання дивись тут...