Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 2)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 62

Завдання 1

Кожне число 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 зменшили на 2 (відняли число 2):

10 – 2 = 8     9 – 2 = 7     8 – 2 = 6     7 – 2 = 5    6 – 2 = 4

5 – 2 = 3       4 – 2 = 2     3 – 2 = 1     2 – 2 = 0

Кожне число 1, 3, 5, 7, 9, 4, 10, 8, 6 зменшили на 1 (відняли число 1):

1 – 1 = 0       3 – 1 = 2      5 – 1 = 4    7 – 1 = 6     9 – 1 = 8

4 – 1 = 3       10 – 1 = 9     8 – 1 = 7    6 – 1 = 5

Відняти 1 — це знайти попереднє число.

Завдання 2  Знайшли значення різниць (зменшуване – від’ємник = різниця)

6 + 1

8 + 2

7 – 2 = 5

4 + 0

9 – 2 = 7

5 + 2

6 + 2

7 – 7 = 0

Читаємо рівності на додавання:

6 + 1 = 9    «до шести додати 1 – буде 9»

8 + 2 = 10   «сума чисел 8 і 2 дорівнює десяти»

4 + 0 = 4     «4 плюс нуль дорівнює чотирьом»

5 + 2 = 7     «5 плюс 2 – буде 7»

6 + 2 = 8     «6 збільшити на 2 – буде 8»

Завдання 3

У равлика було 5 повітряних кульок. Дві з них він не втримав. Скільки кульок залишилося?

Короткий запис

Було — 5 кульок

Полетіли — 2 кульки

Залишилось — ?

Схема

Вираз    5 – 2   

Рівність   5 – 2 = 3

5 без 2 залишиться 3

Завдання 4

Зменшуване

Від’ємник

Значення різниці

Рівність

(зменшуване – від’ємник = різниця)

8

2

6

8 – 2 = 6

4

2

2

4 – 2 = 2

9

1

8

9 – 1 = 5

Сторінка 63

Завдання 1  Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Обчислили різниці, підкреслили однією рискою зменшуване, двома рисками — від'ємник:

7 + 2

42 = 2

71 = 6

91 = 8

8 + 2

102 = 8

62 = 4

101 = 9

3 + 1

Завдання 6  Шукаємо невідомий доданок

Над лататтям кружляли 10 метеликів. Із них 7 жовтих, решта — сині. Яка кількість синіх метеликів?

Короткий запис

Жовті — 7 метеликів

Сині — ?

Всього — 10 метеликів

Схема

Вираз  10 – 7

Рівність  10 – 7 = 3

Завдання 7 Склали рівність, щоб знайти невідомий доданок.

2 + 7 = 9 , бо  9 – 2 = 7

1 + 7 = 8,  бо  8 – 1 = 7

2 + 2 = 4,  бо 4 – 2 = 2

1 + 4 = 5,  бо 5 – 1 = 4

4 + 2 = 6,  бо 6 – 2 = 4

2 + 5 = 7,  бо 7 – 2 = 5

Завдання 8

Збільшуємо на деяке число

Зменшуємо на деяке число

У жабки — 4 копійки

У поросяти — ?, на 2 копійки більше

У жабки — 4 копійки

У поросяти — ?, на 3 копійки менше

Схема

Схема

Скільки копійок у поросяти?

Вираз    4 + 2

Рівність  4 + 2 = 6  (копійок у поросяти)

Скільки копійок у поросяти?

Вираз   4 – 3

Рівність 4 – 3 = 1 (копійок у поросяти)

Сторінка 64

Завдання 1

Числа 4, 6, 3, 5, 7 збільшили на 2 (додали число 2):

4 + 2 = 6   6 + 2 = 8   3 + 2 = 5     5 + 2 = 7    7 + 2 = 9

Числа 4, 6, 3, 5, 7 зменшили на 2 (відняли число 2):

4 – 2 = 2    6 – 2 = 4    3 – 2 = 1     5 – 1 = 4    7 – 1 = 6

Завдання 2

Додавання частинами:

4 + 3 = 4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7

4 + 3 = 4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

7 + 3 = 7 + 1 + 2 = 8 + 2 = 10

7 + 3 = 7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

Віднімання частинами:

9 – 3 = 9 – 1 2 = 8 – 2 = 6

9 – 3 = 9 – 2 1 = 7 – 1 = 6

8 – 3 = 8 – 1 2 = 7 – 2 = 5

8 – 3 = 8 – 2 1 = 6 – 1 = 5

Завдання 3 Дії виконуємо послідовно

3 + 2 – 1 = 5 – 1 = 4         9 – 2 – 1 = 7 – 1 = 3

4 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8        8 – 1 + 2 = 7 + 2 = 9

5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9        8 – 2 – 1 = 6 – 1 = 5

7 + 2 – 1 = 9 – 1 = 8         7 – 1 – 2 = 8 – 2 = 6

Завдання 4

Склад числа 9: 

3 + 6 = 9    5 + 4 = 9   2 + 7 = 9    8 + 1 = 9

Склад числа 8:

3 + 5 = 8    4 + 4 = 8    1 + 7 = 8    5 + 3 = 8    6 + 2 = 8

 

Сторінка 65

Завдання 5

1) Збільшуємо на деяке число

У Марійки 6 карамельок, а в Іри — на 2 більше.

2) Зменшуємо на деяке число

В Антона 6 цукерок, а в Сашка — на 2 менше.

Марійка — 6 карамельок

Іра — ?, на 2 карамельки більше

Антон — 6 цукерок

Сашко — ?, на 2 цукерки менше

Схема

Схема

Скільки карамельок у Іри?

Вираз    6 + 2

Рівність  6 + 2 = 8  (карамельок у Іри)

Скільки цукерок у Сашка?

Вираз   6 – 2

Рівність 6 – 2 = 4 (цукерок у Сашка)

2)

Знаходимо суму

У Тараса 2 шоколадки і 6 цукерок.

2) Різницеве порівняння

У Тараса 2 шоколадки і 6 цукерок.

Шоколадки — 2 штуки

Цукерки — 6 штук

Всього — ?

Шоколадки — 2 штуки

Цукерки — 6 штук

Схема

Схема

Скільки всього цукерок у дітей?

Вираз    5 + 3

Рівність  5 + 3 = 8  (шоколадок і цукерок)

На скільки більше цукерок, ніж шоколадок? (На скільки менше шоколадок, ніж цукерок?)

Вираз   6 – 2

6 > 2  на 4   (бо 6 – 2 = 4)

2 < 6  на 4   (бо 6 – 2 = 4)

Завдання 6  Маємо числа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Числа, які менші за 6, збільшили на 2 (додали число 2):

1 + 2 = 3     2 + 2 = 4    3 + 2 = 5     4 + 2 = 6    

Числа, які більші від 6, зменшили на 2 (відняли число 2):

7 – 2 = 5    8 – 2 = 6      9 – 2 = 7      10 – 2 = 8

Завдання 7 Із п'яти паличок склали два трикутники:

У трикутника 3 сторони, 3 вершини, 3 кути.

 

Сторінка 66

Завдання 1

Стрічка справа більша, ніж стрічка зліва: 3 см > 2 см

Як це можна перевірити? Виміряти довжини і порівняти, як це зроблено вище.

Також можна накласти відрізки і побачити.

Завдання 2

Відрізок

Замалювати

Порівняння на око

І відрізок = 5 см

 

середній

ІІ відрізок = 4 см

зеленим кольором

найкоротший

ІІІ відрізок = 6 см

синім кольором

найдовший

Завдання 3  Метрична міра одиниць

При­кладати лінійку слід так, щоб з початком відрізка збігалася нульова поділка, а не початок лінійки.

Синій відрізок = 4 см    Зелений відрізок = 6 см    Рожевий відрізок = 7 см

Завдання 4

Довжина відрізка між сусідніми найдовшими поділками лінійки 1 см.

Завдання 5

Довжина ручки з ковпачком 15 см.

 

Сторінка 67

Завдання 6

Розглянь, як учень приклав лінійку до відрізка. У чому учень по­милився? Почав міряти не від початку відліку.

Завдання 7

Довжина синього відрізка 10 см.

Довжина червоного відрізка 7 см. Відповідь: правильно.

Завдання 8

Довжина рожевого відрізка 6 см. Довжина синього відрізка 2 см.

Довжина зеленого відрізка 5 см. Довжина рожевого відрізка 6 см.

Завдання 9 Вставили знаки дій

6 + 3 = 9

сума більша, ніж доданки

5 + 2 = 7

 

(9 + 1) 3 = 10 – 3 = 7

зменшуване більше, ніж різниця

7 3 = 4

зменшуване більше, ніж різниця

3 + 3 = 6

 

(7 – 3) 3 = 4 – 3 = 1

зменшуване більше, ніж різниця

5 3 = 2

зменшуване більше, ніж різниця

8 – 3 = 5

 

(5 + 2) + 3 = 7 + 3 = 10

сума більша, ніж доданки

7 + 2 = 9

сума більша, ніж доданки

4 + 1 = 5

 

(8 – 1) + 2 = 7 + 2 = 9

сума більша, ніж доданки

Сторінка 68

Завдання 1

Відшукали відрізок та виміряли його довжину:

Пряма

Промінь

Відрізок довжиною 6 см

Завдання 2

Зелений відрізок = 5 см    Чорний відрізок = 7 см   Червоний відрізок = 8 см

Завдання 3

Чорний відрізок = 3 см      Зелений відрізок = 5 см    Рожевий відрізок = 6 см

Завдання 4  Відрізки, коротші за 7 см.

Завдання 5

Буде побудовано відрізок довжиною 6 см.

 

Сторінка 69

Завдання 6

Побудуй відрізок довжиною 8 см. Побудуй відрізок, який на 2 см довший від попереднього відрізка.

8 + 2 = 10 (см)

Завдання 7

2) Зменшуємо на деяке число

Карлсон з'їв 5 банок варення, а Малюк на 2 банки менше.

2) Віднімаємо

У Карлсона було 5 банок варення. Він подарував Малюкові 2 банки.

3) Знаходимо суму

У Карлсона було 5 банок варення, а в Малюка — 2.

Карлсон — 5 банок

Малюк — ?, на 2 банки менше

Було — 5 банок

Подарував — 2 банки

Залишилось — ?

Карлсон — 5 банок

Малюк — 2 банки

Всього — ?

Схема

Схема

Схема

Скільки банок варення з’їв Малюк?

Вираз   5 – 2

Рівність 5 – 2 = 3 (банки)

Скільки банок варення залишилось у Карлсона?

Вираз    5 – 2

Рівність  5 – 2 = 3 (банки)

Скільки всього банок з варенням?

Вираз    5 + 2

Рівність  5 + 2 = 7  (банки)

Завдання 8  Знаходимо суму

У парку гралися 5 хлопчиків і 3 дівчинки.

Схема

Хлопчики — 5 дітей

Дівчинки — 3 дітей

Всього — ?

Скільки всього дітей?

Вираз    5 + 2

Рівність  5 + 2 = 7  (банки)

Читаємо рівність на додавання 5 + 2 = 7:

«перший доданок – 5, другий доданок – 2, сума – 7», «до п’яти додати 2 – буде 7», «Сума чисел 5 і 2 дорівнює семи», «5 плюс 2 – буде 7», «5 збільшити на 2 – буде 7».

На схемі: 5 – кількість хлопчиків, 2 – кількість дівчат, ?(7) – всього дітей.

Завдання 9  Знаходимо невідомий доданок

У парку гралися 6 дітей. Із них 4 дівчинки, решта — хлопчики.

Схема

Дівчинки — 4 дітей

Хлопчики — ?

Всього — 6 дітей

Скільки хлопчиків гралися у парку?

Вираз    6 – 4

Рівність  6 – 4 = 2  (хлопчиків)

Читаємо рівність на віднімання 6 – 4 = 2:

«зменшуване – 6, від’ємник – 4, різниця – 2», «від шести відняти 4 – буде 2», «Різниця чисел 6 і 4 дорівнює двом», «6 мінус 4 – буде 2», «6  зменшити на 4 – буде 2».

На схемі: 4 – кількість дівчаток, 6 – всього дітей, ?(2) – хлопчиків.

 

Сторінка 70

Завдання 1 Додавання і віднімання частинами

5 + 3 = 5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8      7 – 3 = 7 – 1 – 2 = 6 – 2 = 4

6 – 3 = 6 – 1 – 2 = 5 – 2 = 3        4 + 3 = 4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

6 + 3 = 6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9      10 – 3 = 10 – 2 – 1 = 8 – 1 = 7

Завдання 2 Переставний закон додавання (від переставляння доданків значення суми не зміниться):  2 + 1 + 3 = 3 + 1 + 2 = 1 + 2 + 3

Завдання 3  Додавання і віднімання частинами

5 + 2 – 1 = 7 – 1 = 6            8 – 2 + 1 = 6 + 1 = 7

3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6           7 – 2 – 3 = 5 – 3 = 2

Завдання 4 Додаємо

У Юрчика було 4 роботи. Йому подарували ще 3.

Схема

Було — 4 роботи

Подарували — 3 роботи

Стало — ?

Скільки роботів стало в Юрчика?

Вираз    4 + 3

Рівність  4 + 3 = 7  (роботів)

Читаємо рівність на додавання 4 + 3 = 7:

«перший доданок – 4, другий доданок – 3, сума – 7», «до чотирьох додати 3 – буде 7», «Сума чисел 4 і 3 дорівнює семи», «4 плюс 3 – буде 7», «4 збільшити на 3 – буде 7».

На схемі: 4 – кількість роботів, що була спочатку, 3 – кількість роботів, що йому подарували, ?(7) – кількість роботів, що стала в Юрчика.

 

Сторінка 71

Завдання 5 Віднімаємо

У Сашка було 6 роботів. 4 роботи він віддав другові.

Схема

Було — 6 роботів

Віддав — 4 роботи

Залишилось — ?

Скільки роботів залишилось у Сашка?

Вираз     6 – 4

Рівність  6 – 4 = 2 (роботів)

Читаємо рівність на віднімання 6 – 4 = 2:

«зменшуване – 6, від’ємник – 4, різниця – 2», «від шести відняти 4 – буде 2», «Різниця чисел 6 і 4 дорівнює двом», «6 мінус 4 – буде 2», «6  зменшити на 4 – буде 2».

На схемі: 6 – кількість роботів, що була спочатку, 4 – кількість роботів, що віддав другові, ?(2) – кількість роботів, що залишилась у Сашка.

Завдання 6 Збільшуємо на деяке число.

На озері 3 чаплі, а лебедів — на 2 більше.

Схема

Чарлі — 3 птахів

Лебеді — ?, на 2 птахів більше

Скільки лебедів плавало в озері?

Вираз    3 + 2

Рівність  3 + 2 = 5  (лебедів)

Лебедів на 3 більше, ніж чапель.

Завдання 7  Добери малюнок до виразу 5 + 2:

OO  O

Схема

OOOOOO  OO

Схема

OOO  O

Схема

Було — 2 динозаври

Прийшло — 1 динозавр

Стало — ?

Було — 5 динозаврів

Прийшло — 2 динозаври

Стало — ?

Було (плавало) — 3 динозаври

Прийшло — 1 динозавр

Стало — ?

2 + 1

5 + 2

3 + 1

Інші завдання дивись тут...