Завдання 549

1) скінченні десяткові дроби: 0,23; 2,25; 7,812

2) нескінченні десяткові періодичні дроби: 0,2333…; 1,(3); 6,5(7)

 

3авдання 550

Період нескінченного періодичного десяткового дробу може містити цифр:
1 ) 0; Ні
2) 1; Так
3) 2; Так
4) 3; Так
5) 1000; Так
6) безліч цифр. Так
3авдання 551

Послідовність десяткових наближень даного числа з недостачею.

1) 5,555... 5; 5,5; 5,55; 5,555; Правильно

2) 6,333... 6; 6,3; 6,33; 6,334; Помилково: 6,334

3) 1,666... 2; 1,6; 1,66; 1,666. Помилково: 2

 

3авдання 552

Послідовність десяткових наближень даного числа з надлишком.

1) 5,555... 6; 5,6; 5,56; 5,556; Правильно

2) 6,333... 6; 6,3; 6,33; 6,333; Помилково: 6

3) 1,666... 2; 1,7; 1,67; 1,667. Правильно

 

3авдання 553

1) скінченний десятковий дріб; Ні

2) нескінченний періодичний десятковий дріб? Так, бо 2/9 = 0,(2)

 

3авдання 554, 555

1) 1/3 = 0,(3)  нескінченний

2) 3/5 = 0,6  скінченний

3) 5/8 = 0,625  скінченний

4) 4/7 = 0,(571428)  нескінченний

1) 1/6 = 0,1(16)  нескінченний

2) 3/20 = 0,15  скінченний

3) 7/8 = 0,875  скінченний

4) 2/7 = 0,2857..  нескінченний

3авдання 556

1) Рівність 7/11 = 0,636363...  правильна. Період  "63";

2) Рівність 8/15 = 0,533333... правильна. Період  "3".

 

3авдання 557, 558 Дріб у розгорнутому вигляді:

1) 0,(7) = 0,777…

2) 3,(2) = 3,222…

3) 1,5(3) = 1,5333…

4) 0,(35) = 0,353535…

5) 4,(17) = 4,171717…

6) 5,1(62) = 5,16262…

7) 0,(298) = 0,298298…

8) 1,(314) = 1,314314…

1) 0,(6) = 0,666…

2) 0,(19) = 0,191919…

3) 4,32(7) = 4,32777…

3авдання 559

1) 7/16 = 0,4375  скінченний

2) 3/32 = 0,09375  скінченний

3) 2/5 = 0,4  скінченний

4) 9/25 = 0,36  скінченний

5) 1/9 = 0,1111  нескінченний з періодом "1"

6) 11/12 = 0,9166  нескінченний з періодом "6"

7) 4/15 = 0,2666  нескінченний з періодом "6"

8) 22/75 = 0,2933  нескінченний з періодом "933"

9) 1/3 = 0,3333  нескінченний з періодом "3"

10) 41/50 = 0,82  скінченний

11) 8/9 = 0,8888  нескінченний з періодом "8"

12) 12/125 = 0,096  скінченний

 

3авдання 560

5/6 = 0,8333  нескінченний з періодом "3."

13/16 = 0,8125  скінченний.

1/12 = 0,0833  нескінченний з періодом "3."

24/25 = 0,96  скінченний.

 

3авдання 561, 562

1) 4/9 = 0,(4)

2) 5/11 = 0,(45)

3) 12/33 = 0,(36)

4) 5/22 = 0,2(72)

5) 7/24 = 0,291(6)

6) 8/27 = 0,(296)

1) 9/11 = 0,(81)

2) 13/15 = 0,8(6)

3) 11/24  = 0,458(3)

4) 19/27 = 0,(703)

3авдання 563, 564, 565, 566, 567

4) 2,34 і 2,35

1) 0,1 і 0,2

4) 0,27 і 0,28

2) 0,5 і 0,6

3) 1,347 і 1,348

3авдання 568, 569 Порівняйте числа

1) 0,22(23) > 0,2223

2) 2 2/3 = 2,(6) < 2,67

3) 1/7 = 0,(142857) < 0,1428(57)

1) 0,34(56) < 0,3457

2) 7 1/9 = 7,(1) < 7,1112

3авдання 570, 571, 572 Округлення чисел

1) 1/7 = 0,142857 0,1

2) 16/25 = 0,64  0,6

3) 7/15 = 0,466666 0,5

4) 19/75 = 0,2533330,3

1) 3/7 = 0,428571 0,43

2) 16/125 = 0,128  0,13

3) 11/45 = 0,2444440,24

4) 17/32 = 0,53125  0,53

1) 9/11 = 0,8181810,82

2) 21/125 = 0,168  0,17

3) 13/40 = 0,325  0,33

4) 15/32 = 0,46875  0,47

3авдання 573

Одна сторона прямокутника дорівнює 4,2 см, а інша — 2 4/7 см. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь запишіть десятковим дробом й округліть його до сотих.

Розв'язання

(4,2 + 2 4/7• 2 = (4 1/5 + 2 4/7) • 2 = (4 7/35 + 2 20/35) • 2 = 6 27/35 • 2 =

= 237/35 • 2/1 = 474/35 = 13,5428  13,54 (см)  периметр прямокутника.

Відповідь: 13,54 см.

 

3авдання 574

Одна сторона прямокутника дорівнює 3 3/4 см, а інша — 3,25 см. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь запишіть десятковим дробом й округліть його до десятих.

Розв'язання

(3 3/4 + 3,25) • 2 = (3,75 + 3,25) • 2 = 7 • 2  14,0 (см)  периметр прямокутника.

Відповідь: 14,0 см.

 

3авдання 575, 576

11/16  0,6875 1) 0,6 і 0,7

13/32  0,40 625 3) 0,4 і 0,5

3авдання 577

4/5 = 0,8; 5/6 = 0,8(3); 6/7 = 0,(857142); 0,96; 0,88

У порядку зростання числа: 4/5; 5/6; 6/7; 0,88; 0,96

 

3авдання 578

8/15 = 0,5(3); 3/7 = 0,(428571); 9/14 = 0,6(4285); 0,56; 0,69

У порядку спадання числа: 0,69; 9/14; 0,56; 8/15; 3/7

 

3авдання 579

Чи може період дробу містити:

1) дві однакові цифри; Так, наприклад: "0,166..." або "0,272727...". Період може бути будь-яким повторюваним набором цифр.

2) три однакові цифри; Так, наприклад: "0,3333...". Період може бути будь-яким повторюваним набором цифр.

3) усі однакові цифри? Так, наприклад: "0.1111...". У цих випадках період складається з однієї цифри, яка безкінечно повторюється.

Висновок: період десяткового дробу може містити будь-яку кількість однакових цифр, включаючи випадок, коли всі цифри в періоді однакові.

 

3авдання 580

Чи правильно, що в скінченний десятковий дріб можна перетворити лише такий звичайний дріб, у якого знаменник є:

1) парним; Ні, наприклад, 8/25 = 0,32

2) непарним? Ні, наприклад, 1/4 = 0,25

 

3авдання 581

Чи правильно, що в нескінченний десятковий періодичний дріб можна перетворити лише такий звичайний дріб, у якого знаменник є:

1) парним; Ні, наприклад, 7/9 = 0,(7)

2) непарним? Ні, наприклад, 1/6 = 0,1(6)

 

3авдання 582 Чи зміниться дріб, якщо:

1) число в періоді дробу помножити на 2; Так, бо 1/3 = 0,(3), 3 • 2 = 6, тому 0,(6) = 2/3 

2) число в періоді дробу поділити на 1; Ні, бо при діленні на 1, одержимо те ж саме число.

3) до числа в періоді дробу додати число 0; Ні, бо при додаванні до числа 0, одержаємо те ж саме число.

4) до числа в періоді дробу праворуч приписати цифру 0? Так, бо 1/3 = 0,(3), припишемо праворуч цифру 0, одержимо десятковий дріб 0,(30) = 0,303030

 

3авдання 583

Чи зміниться кількість цифр у періоді дробу, якщо:

1) дріб помножити на 2; Ні, наприклад, 1/3 = 0,(3), 1/3 • 2/1 = 2/3 = 0(6) 

2) дріб поділити на 2; Ні, наприклад, 1/3 = 0,(3), 1/3 : 2 = 1/3 • 1/2 = 1/6 = 0,1(6) 

3) до дробу додати 2? Ні, наприклад, 1/3 = 0,(3), 1/3 + 2/1 = 1/3 + 6/2 = 7/3 = 1 1/3 =

= 4/3 = 1,(3) 

 

3авдання 584 

Найбільше число:

1) 0,0(73), 0,073 чи 4/55 = 0,0(72)

2) 14/39 = 0,(358974), 0,358974 чи 0,3589(74)

3авдання 585

Найменше число:

1) 0,121(95), 0,12195 чи 5/41 = 0,(12195)

2) 31/27 = 1,(148), 1,15 чи 1,(14)

3авдання 586, 587

1) 12/19  0,63 > 0,61

2) 11/41  0,26 < 0,29

3) 98/119  0,82 < 0,85

4) 2 14/75  2,19 > 2,18

1) 8/17  0,47 > 0,45

2) 12/53  0,23 < 0,25

3) 77/123  0,63 > 0,61

3авдання 588

Перша сторона трикутника дорівнює 6 43/76 см, друга — на 7/38 см більша, ніж перша, а третя — на 2 125/228 см менша, ніж перша. Знайдіть периметр трикутника та побудуйте десяткові наближення отриманого числа з точністю до сотих.

Розв'язання

1) 6 43/76 + 7/38 =  6 43/76 + 14/76 = 6 57/76 (см)  друга сторона;

2) 6 43/76  2 125/228 = 6 129/228  1 125/228 = 5 4/128 = 4 1/57 (см)  третя сторона;

3) 6 43/76 + 6 57/76 + 4 1/57 = 6 129/228 + 6 171/228 + 4 4/228 = 17 76/228 = 17 1/3 =

= 17,(3)  17,33 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 17,33 см.

 

3авдання 589

Перша сторона трикутника дорівнює 8 10/87 см, друга — на 1 13/29 см менша, ніж перша, а третя — на 3 23/87 см більша, ніж перша. Знайдіть периметр трикутника та побудуйте десяткові наближення отриманого числа з точністю до тисячних.

Розв'язання

1) 8 10/87  1 13/29 = 8 10/87  1 39/87 = 6 58/87 = 6 2/3 (см)  довжина другої сторони;

2) 8 10/87 + 3 23/87 = 11 11/29 (см)  довжина третьої сторони;

3) 8 10/87 + 6 2/3 + 11 11/29 = 8 10/87 + 6 58/87 + 11 33/87 = 26 14/87 = 26,16091  26,161 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 26,161 см.

 

3авдання 590

Знайдіть середнє арифметичне дробів 6/17, 5/29 і 13/19 і подайте його у вигляді десяткового дробу, округленого до сотих. Потім перетворіть дані дроби в десяткові, округліть їх до сотих і знайдіть середнє арифметичне округлених чисел. Порівняйте отримані результати.

(6/17 + 5/29 + 13/19) : 3 = 3306/9367 + 1615/9367 + 6409/9367 = 11330/9367 : 3 = 

= 11330/9367  1/3 = 11330/28101 = 0,403188...  0,4

(0,35 + 0,17 + 0,68) : 3  = 1,2 : 3 = 0,4

 

3авдання 591 

Найбільше число:

1,(036), 1,036, 1,03(6) чи 171/165 = 1,0(36)

3авдання 592

Упорядкуйте за спаданням координат точки: А(211/210 = 1,0(047619)), B(1,0047619), С(1,0047(619)), D(1,0(47619)), E(1,(047619)) за спаданням їх координат. Яка з них міститься найближче до початку відліку?

D(1,0(47619)), E(1,(047619), С(1,0047(619)), А(211/210),  B(1,0047619).

B(1,0047619) найближче до початку відліку.

 

3авдання 593

Виміряйте свій зріст, зріст мами й тата в сантиметрах. Знайдіть відношення свого зросту до зросту мами й тата, результати округліть до сотих.

Мій зріст — 150 смзріст мами — 165 смзріст тата — 170 см.

Розв'язання

150/165 = 0,(90) ≈ 0,91  відношення мого зросту до маминого;

150/170 = 0,882352... ≈ 0,88  відношення мого зросту до татового.

 

3авдання 594

Знайдіть площу своєї кімнати у квадратних метрах. Довжина — 4,25 м, ширина — 3,1 м.

Розв'язання

4,25 • 3,1 = 13,175 ² площа кімнати.

1) округлимо результат до сотих; 13,175 ≈ 13,18

2) округлимо результат до десятих; 13,175 ≈ 13,2

Відповідь: 1) 13,18 м²; 2) 13,2 м².

Інші завдання дивись тут...