Інші правила дивись тут...

Круглі числа – числа, які закінчуються цифрою 0  (10, 450, 3880)

Розрядні числа, крім одноцифрових, завжди круглі  (10, 100, 300 тощо)

 

Округлювати можна до круглих чисел будь-якого розряду — десятків, сотень, тисяч.

Якщо округлити 488 до десятків, буде 490; якщо округлити до сотень, буде 500.

 

Правило округлення числа до десятків:

Якщо число одиниць дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число десятків не змінюємо.

Якщо число одиниць дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то число десятків збільшуємо на 1.

У розряді одиниць ставимо 0.

3152 ≈ 3150       165 ≈ 160       27 ≈ 30      13 ≈ 10

 

Правило округлення числа до сотень:

Якщо число десятків дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число сотень не змінюємо.

Якщо число десятків дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то число сотень збільшуємо на 1.

У розрядах десятків і одиниць ставимо 0.

3152 ≈ 3100       2165 ≈ 2160       270 ≈ 300      130 ≈ 1000

 

Правило округлення числа до тисяч:

Якщо число сотень дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число тисяч не змінюємо.

Якщо число сотень дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то число тисяч збільшуємо на 1.

У розрядах сотень, десятків і одиниць ставимо 0.

3152 ≈ 3000       4520 ≈ 5000        4650 ≈ 4700

 

Загальне правило округлення:

1) Якщо число певного розряду дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число наступного розряду не змінюємо. Якщо число певного розряду дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то число наступного розряду збільшуємо на 1.

2) У менших розрядах ставимо 0.

Висновок: усі числа, що закінчуються цифрами 1, 2, 3 і 4, округлюють до найбільшого круглого числа, яке не перевищує дане число, а всі числа, що закінчуються цифрами 5, 6, 7, 8, 9, округлюють до найменшого круглого числа, яке більше за дане число.

 

Додавання способом округлення:

22 + 49 = 22 + (50 – 1) = 22 + 50 – 1 = 72 – 1 = 71

Віднімання способом округлення:

42 – 29 = 42 – (30 – 1) = 42 – 30 + 1 = 12 + 1 = 13

 

Ділення способом округлення:

294 : 49 = ?
1) Округлюю ділене до сотень: 294 ≈ 300; дільник округлюю до десятків: 49 ≈ 50 (усно).
2) Припускаю, якою може бути частка. 300 : 50 = 6, 6 — пробна цифра частки.
3) Перевіряю, чи підходить ця частка.
49 • 6 = 40 • 6 + 9 • 6 = 240 + 54 = 294
4) Отже, частка — число 6
294 : 49 = 6

Інші правила дивись тут...