Інші завдання дивись тут... 

§ 31. Приголосні мають різний характер.

СТОРІНКА 148.

Запитання і завдання.

Завдання 1. Визнач, скільки твердих і скільки м'яких приголосних звуків у назвах пристроїв комп'ютера.

Монітор [м о н' і т о р ] – 3 твердих звуків, 1 - м'який звук. 

Клавіатура [к л а в´ і а т у р а] – 5 твердих звуків (звук [в] - пом'якшений).

Миша [м и ш а] – 2 твердих звуки. 

Системний блок [с и с т е м н и й] [б л о к] – 8 твердих звуків. 

Принтер [п р и н т е р] – 5 твердих звуків. 

Сканер [с к а н е р] – 4 твердих звуків. 

Модем [м о д е м] – 3 твердих звуки. 

Завдання 2. Визнач, скільки глухих і скільки дзвінких приголосних звуків у назвах пристроїв комп'ютера.

Монітор [м о н' і т о р ] – 1 глухий звук, 3 дзвінких звуків. 

Клавіатура [к л а в´ і а т у р а] – 2 глухі звуки, 3 дзвінких звуки. 

Миша [м и ш а] – 1 глухий звук, 1 дзвінкий звук. 

Системний блок [с и с т е м н и й] [б л о к] – 4 глухих звуків, 5 дзвінких звуків. 

Принтер [п р и н т е р] – 2 глухі звуки, 3 дзвінких звуки. 

Сканер [с к а н е р] – 2 глухі звуки, 2 дзвінкі звуки. 

Модем [м о д е м] – 3 дзвінких звуки. 

Завдання 3. У дрімучому лісі заблукали склади. Допоможи їм зустрітися — утворяться слова.

Сонце, друзі, пиріг, садок.

Завдання 4. Серед поданих слів спершу знайди слова, в яких звуків більше, ніж букв, а потім — у яких букв більше, ніж звуків.

Слова звуків більше, ніж букв букв більше, ніж звуків

Олеся [о л е с' а]

Хатинка [х а т и н к а]

бджола [б дж о л а]

майонез [м а й о н е з]

дощ [д о ш ч]

єнот [й е н о т]

заєць [з а й е ц']

життя [ж и т:' а]

дощ 

єнот 

 

 

 

 

 

 

бджола 

життя 

 

 

 

 

 

 

Для кмітливих.

Завдання 1. У квартирах 1, 2 і 3 живуть коричневе, чорне і руде кошенятка. У квартирі 1 не чорне. Коричневе не в квартирі 1 і не в квартирі 2. Хто де живе?

Коричневе – 3, руде – 1, чорне – 2. 

Завдання 2. За парканом заховалися зайці. Скільки їх там було, якщо виглядали 24 вуха?

24 : 2 = 12 (з.) – зайців.

Завдання 3. Полічи кубики на кожному малюнку.

1) 4 + 1 = 5

2) 6 + 4 = 10

3) 4 + 3 = 7

4) 5 + 3 + 1 = 9

5) 8 + 4 + 2 = 14   

Завдання 4. На таці лежало 8 булочок, 8 дівчаток взяли по одній булочці. На таці залишилась одна булочка. Як таке могло статися?

Одна дівчинка взяла булочку разом з тацею.

 

§ 32. Країни, мови яких ми вивчаємо.

СТОРІНКА 155.

Для кмітливих.

Завдання 1. Які слова можна скласти з таких кубиків (А, Ц, Р, І, Ф, Я, Н)?

Цар, яр, фан, ціна, арія, Франція, фіра.

Завдання 2. Серветку склали вчетверо і вирізали візерунок. Потім її розгорнули. Який візерунок отримали?

Четвертий.

Завдання 3. Аладдін повинен здогадатися, які малюнки заховані під кругами на килимі. Тільки тоді килим-літак знову стане чарівним і злетить. Допоможи Аладдіну.

     
  Банан  
    Бузок
  Банан  

Завдання 4. У батька 6 синів. У кожного сина є сестра. Скільки всього дітей у цього батька?

6 синів і одна сестра (вона є сестра для кожного сина), всього 7 дітей.

Завдання 5. Що переплутав художник?

Верблюд – корова, пес – кіт, лев – морж, заєць – білка, індик – павич, свиня – черепаха.

 

§ 33. Подорож країною математики.

СТОРІНКА 159.

Запитання і завдання.

Завдання 1. Знайди довжину сторони квадрата, якщо його периметр дорівнює 12 см.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата. 

Завдання 2. Периметр прямокутника 8 см. Довжини його сторін — натуральні числа. Чому можуть дорівнювати довжини сторін такого прямокутника?

8 : 2 = 4 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини та ширини прямокутника).

3 + 1 = 4 – сторони 3 см і 1 см.

Для кмітливих.

Завдання 1. Є три однакові на вигляд монети, але одна з них легша за інші. Як лише одним зважуванням на терезах знайти цю монету?

Покладемо по одній монеті на шальку. Якщо вони зрівноважені, то легша третя монета, інакше легша монета буде на вищій шальці.

Завдання 2. Переклади 3 палички, щоб стріла змінила свій напрямок на протилежний.

Інші завдання дивись тут...