Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 102

Завдання 1

Кружечки — 2

Трикутники — 8

8 : 2 = 4 

в) кружечків у 4 рази менше, ніж трикутників

Трикутники — 3

Кружечки — 9

9 : 3 = 3 

а) кружечків у 3 рази більше, ніж трикутників

Трикутники — 3

Кружечки — 6

6 – 3 = 3  

б) кружечків на 3 більше, ніж трикутників

Кружечки — 2

Трикутники — 6

6 – 2 = 4

г) кружечків на 4 менше, ніж трикутників

Завдання 2

Різницю чисел 22 і 19 збільшити в 4 рази:

(22 – 19) • 4 = (22 – 20 + 1) • 4 = 3 • 4 = 12

Суму чисел 33 і 8 зменшити на 4:

(33 + 8) – 4 = (33 + 4 + 4) – 4 = 37 + 4 – 4 = 37

Завдання 3

а) Проста задача на збільшення у декілька разів

На клумбі розквітло 4 тюльпани, а нарцисів — у 3 рази більше. Скільки нарцисів розквітло на клумбі?

Короткий запис

Тюльпани — 4 квітки

Нарциси — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

4 • 3 = 12 (н.) – нарцисів розквітло на клумбі.

Відповідь: на клумбі розквітло 12 нарцисів.

б) Проста задача на зменшення у декілька разів

У вазі 15 абрикосів, а слив — у 3 рази менше. Скільки слив у вазі?

Короткий запис

Абрикоси — 15 штук

Сливи — ?, у 3 рази менше

Розв’язання

15 : 3 = 5 (сл.) – слив у вазі.

Відповідь: у вазі 5 слив.

Завдання 4 Северин задумав число. Якщо його помножити на 3, буде 18. Яке число задумав Северин?

6 • 3 = 18,  бо 18 : 3 = 6

Відповідь: Северин задума число 6.

 

СТОРІНКА 103

Завдання 1

5 • 3 = 15

15 : 3 = 5

12 + 3 = 15

15 – 3 = 12

2 • 7 = 14

14 : 2 = 7

2 + 12 = 14

14 – 12 = 2

Множник • Множник = Добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

 

Завдання 2

а) Проста задача на збільшення у декілька разів

Оленці 3 роки, а Арсену — у 4 рази більше. Скільки років Арсенові?

Короткий запис

Оленка — 3 роки

Арсен — ?, у 4 рази більше

Розв’язання

3 • 4 = 12 (р.) – років Арсенові.

Відповідь: Арсенові 12 років.

б) Проста задача на збільшення на деяке число

Олесь прочитав 3 казки, а Ліна — на 4 казки більше. Скільки ка­зок прочитала Ліна?

Короткий запис

Олесь — 3 казки

Ліна — ?, на 4 казки  більше

Розв’язання

3 + 4 = 7 (к.) – казок прочитала Ліна.

Відповідь: Ліна прочитала 7 казок.

Завдання 3

а) Проста задача на зменшення у декілька разів

В одному будинку 15 поверхів, а в другому — у 3 рази мен­ше. Скільки поверхів у другому будинку?

Короткий запис

І вулиця — 15 поверхів

ІІ вулиця — ?, у 3 рази менше

Розв’язання

15 : 3 = 5 (п.) – поверхів у другому будинку.

Відповідь: у другому будинку 5 поверхів.

б) Проста задача на зменшення на деяке число

На одній вулиці збудували 15 будинків, а на другій — на З будинки менше. Скільки будинків збудували на другій ву­лиці?

Короткий запис

І вулиця — 15 поверхів

ІІ вулиця — ?, на 3 поверхи менше

Розв’язання

15 – 3 = 12 (п.) – поверхів у другому будинку.

Відповідь: у другому будинку 12 поверхів.

Завдання 4

1) Проста задача на ділення на вміщення

У 3 однакові банки розлили порівну 6 л соку. По скільки літрів соку наливали в кож­ну банку?

Літрів у 1 банці

Кількість банок

Загальна кількість літрів

?

3

6

Короткий запис

6 л — це 3 банки по ? л

Розв’язання

6 : 3 = 2 (л) – літрів соку наливали в кожну банку.

Відповідь: в кожну банку наливали 2 літри соку.

1) Проста задача на ділення

Розлили 6 л соку в банки, по 3 л в кожну. Скільки використали банок?

Літрів у 1 банці

Кількість банок

Загальна кількість літрів

3

?

6

Короткий запис

6 л — це ? банок по 3 л

Розв’язання

6 : 3 = 2 (б.) – банок використали.

Відповідь: використали 2 банки.

 

СТОРІНКА 104

Завдання 1

2 • 6 = 12

12 + 9 = 12 + 8 + 1 = 21

21 : 3 = 7

3 • 9 = 27

27 – 13 = 14

14 : 2 = 7

18 : 3 = 6

6 + 12 = 18

18 : 2 = 9

61 – 58 = 61 – 60 + 2 = 3

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

Завдання 2

7 • 3 = 21        9 • 2 = 18        8 • 3 = 24           6 • 2 = 12

 

Завдання 3, 4, 5

Ділене : Дільник = Частка.  Якщо частку помножити на дільник, отримаємо ділене.

21 : 3 = 7

7 • 3 = 21

14 : 2 = 7

7 • 2 = 14

10 : 2 = 5

5 • 2 = 10

18 : 2 = 9

9 • 2 = 18

24 : 3 = 8

8 • 3 = 24

18 : 3 = 6

6 • 3 = 18

Завдання 6 У першому ящику 3 кг картоплі, у другому — 8 кг, а в третьому — 15 кг.

3 + 8 = 11 (кг) – всього кілограмів у першому і другому ящику.

8 – 3 = 5 (кг) – на стільки кілограмів більше у другому ящику, ніж у першому (на стільки кілограмів менше у першому ящику, ніж у другому).

15 – 8 = 7 (кг) – на стільки більше кілограмів у третьому ящику, ніж у другому (на стільки менше кілограмів у другому ящику, ніж у третьому).

3 + 8 + 15 = 11 + 15 = 26 (кг) – всього кілограмів у трьох ящиках.

15 – (3 + 8) = 15 – 11 = 4 (кг) – на стільки більше кілограмів у третьому ящику, ніж у першому і другому разом (на стільки менше кілограмів картоплі у двох ящиків, ніж у третьому).

 

Завдання 7  На скільки сантиметрів зменшиться периметр прямокутника, якщо кожну його сторону зменшити на 1 см? На 4 см.

а + b + а + b

(а – 1) + (b – 1) + (а – 1) + (b – 1) = а + b + а + b – 4

 

СТОРІНКА 105

Завдання 1   

Червоні — 2 кружечки

Зелені — 6 кружечків

У другому ряду кру­жечків у 3 рази більше, ніж у першому. У першому ряду кружечків у 3 рази менше, ніж у другому.

Жовті — 2 кружечки

Сині — 6 кружечків

У першому ряду кружечків у 3 рази менше, ніж у другому. У другому ряду кружечків у 3 рази більше, ніж у першому.

Завдання 2

16 : 2 = 8 (разів) – у стільки разів 16 більше, ніж 2.

18 : 3 = 5 (разів) – у скільки разів 3 менше, ніж 18.

 

Завдання 3 Складена задача на різницеве порівняння

У кіоску було 26 шоколадок. 17 шоколадок продали. На скільки менше шоколадок залишилось, ніж продали?

Короткий запис

Було — 26 шоколадок

Продали — 17 шоколадок

Залишилось — ?; на ? менше, ніж продали

Вираз  (26 – 17) – 17

Короткий запис №1

Було — 26 шоколадок

Продали — 17 шоколадок

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Продали — 17 шоколадок

Залишилось — 9 шоколадок, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки шоколадок залишилося?

2) На скільки менше шоколадок залишилось, ніж продали?

Розв’язання

1) 26 – 17 = 9 (ш.) – шоколадок залишилося.

2) 17 – 9 = 8 (ш.) – на стільки менше шоколадок залишилось, ніж продали.

Відповідь: на 8 шоколадок менше залишилось, ніж продали.

 

Завдання 4

7

5

15

4

14

12

16

1

22

17

9

1

18

10

2

19

13

7

3

13

11

8

6

16

4

25

10

7 + 9 + 11 = 27    27 – 15 – 11 = 1

8 + 12 + 10 = 30      30 – 10 – 14 = 6

30 – 12 – 2 = 16

4 + 25 + 10 = 39    39 – 25 – 13 = 1

39 – 19 – 13 = 7    39 – 13 – 4 = 22

СТОРІНКА 106

Завдання 1

Добуток чисел 2 і 7 збільшити на 9:  2 • 7 + 9 = 14 + 9 = 23

Частку чисел 9 і 3 збільшити в 4 рази: 9 : 3 • 4 = 3 • 4 = 12

Суму чисел 8 і 13 зменшити в 3 рази:  (8 + 13) : 3 = 21 : 3 = 7

Різницю чисел 40 і 15 зменшити на 6:  (40 – 15) – 6 = 25 – 6 = 19

 

Завдання 2

Якщо а = 16, тоді а : 2 + 28 = 16 : 2 + 28 = 8 + 28 = 28 + 2 + 6 = 36

Якщо а = 12, тоді а : 2 + 28 = 12 : 2 + 28 = 6 + 28 = 28 + 2 + 4 = 34

 

Завдання 3 Проста задача на кратне порівняння

1) Перша команда забила 12 голів, а друга — 3. У скільки разів біль­ше голів забила перша команда, ніж друга?

Короткий запис

І команда — 12 голів, у ? разів більше

ІІ команда — 3 голи

Розв’язання

12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів більше голів забила перша команда, ніж друга.

Відповідь: у 4 рази більше голів забила перша команда, ніж друга.

1) Перша команда забила 12 голів, а друга — 3. У скільки разів менше голів забила друга команда, ніж перша?

Короткий запис

І команда — 12 голів

ІІ команда — 3 голи, у ? разів менше

Розв’язання

12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів менше голів забила друга команда, ніж перша.

Відповідь: у 4 рази менше голів забила друга команда, ніж перше.

Завдання 4  Проста задача на кратне порівняння

До обіду продали 8 кг вареників із картоплею і 2 кг з капустою. У скільки разів менше продали вареників із капустою, ніж із карто­плею?

Короткий запис

І команда — 12 голів

ІІ команда — 3 голи, у ? разів менше

Розв’язання

12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів менше голів забила друга команда, ніж перша.

Відповідь: у 4 рази менше голів забила друга команда, ніж перша.

 

Завдання 5  Проста задача на кратне порівняння

Після того як на заняття гуртків пішло 24 учні, у класі залишилося З учні. У скільки разів більше учнів пішло на заняття гуртків, ніж залишилося?

Короткий запис

Пішло — 24 учні, у ? разів більше

Залишилося — 3 учні

Розв’язання

24 : 4 = 6 (рази) – у стільки разів більше учнів пішло на заняття гуртків, ніж залишилося.

Відповідь: у 6 разів більше учнів пішло на заняття гуртків, ніж залишилося.

Інші завдання дивись тут...