Інші завдання дивись тут...

Завдання 101

1 + 4 = 5    один плюс чотири дорівнює п’яти

3 + 4 = 7    до трьох додати чотири – буде сім

5 + 4 = 9    п’ять збільшити на чотири, буде дев’ять

2 + 4 = 6    сума чисел два і чотири дорівнює шести

4 + 4 = 8    чотири плюс чотири дорівнює восьми

6 + 4 = 10   до шести додати чотири – буде десять

 

Завдання 102

7 + 4 = 7 + (3 + 1) = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 103

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

 

Завдання 104  Вирази схожі: результат суми однаковий, однакові доданки. Вирази різняться: доданки переставлені місцями (переставний закон додавання)

9 + 7 = 7 + 9 = 16

8 + 7 = 7 + 8 = 15

9 + 8 = 8 + 9 = 17

 

Завдання 105  Зменшуване – від’ємник = різниця

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

15 – 10 = 5,     бо 15 – 5 = 10

20 – 10 = 10,    бо 20 – 10 = 10

40 – 10 = 30,    бо 40 – 30 = 10

21 – 1 = 20,      бо 21 – 20 = 1

100 – 0 = 100,  бо 100 – 100 = 0

7 – 7 = 0,         бо 7 – 0 = 7

 

Завдання 106 У загоні було 17 телят. Після того, як декілька телят утекло, залишилось 10 телят. Скільки телят утекло?

Короткий запис

Було — 17 телят

Утекло — ?

Залишилось — 10 телят

Схема

Розв’язання

17 – 10 = 7 (т.) – телят утекло

Відповідь: утекло 7 телят

 

Завдання 107 У П'ятачка було 10 кульок. Після того як кілька кульок лопнуло, у нього їх залишилося 7. Скільки кульок лопнуло?

Короткий запис

Було — 10 кульок

Лопнуло — ?

Залишилось — 7 кульок

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (к.) – кульок лопнуло

Відповідь: лопнуло 3 кульки

 

Завдання 108

 

Завдання 109

7 + 5 + 5 = 5 + 5 + 7 = 10 + 7 = 17

9 + 5 + 5 = 5 + 5 + 9 = 19

17 – 10 + 4 = 7 + 4 = 11

10 – 3 + 7 = 7 – 3 + 10 = 14

2 + 7 + 7 = 9 + 7 = 16

9 – 2 + 6 = 6 – 2 + 9 = 4 + 9 = 13

 

Завдання 110   Для актової зали купили 18 світильників. Коли кілька світильників змонтували, то залишилося змонтувати ще 12. Скільки світильників змонтували?

Короткий запис

Купили — 18 світильників

Змонтували — ?

Залишилось — 12

Схема

Розв’язання

18 – 12 = 6 (с.) – світильників змонтували

Відповідь: змонтували 6 світильників

 

Завдання 111

0 + 5 = 5    до нуля додати п’ять дорівнює п’яти

2 + 5 = 7    сума чисел два і п’ять дорівнює семи

4 + 5 = 9    чотири плюс п’ять дорівнює дев’яти

1 + 5 = 6    один збільшити на п’ять, буде шість

3 + 5 = 8    до трьох додати п’ять – буде вісім

5 + 5 = 10

 

Завдання 112

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 113

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14

6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 15

 

Завдання 114

2 + 4 + 5 = 2 + 4 + 4 + 1 = 11

9 – 3 + 7 = 7 – 3 + 9 = 13

8 + 7 – 4 = 7 – 4 + 8 = 11

9 + 6 + 3 = 9 + 1 + 5 + 3 = 18

10 – 2 + 5 = 5 – 2 + 10 = 13

17 – 10 + 8 = 7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

 

Завдання 115

1) У першому рядку 8 виразів: 9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5, 5 + 6, 4 + 7, 3 + 8, 2 + 9

9 + 2 = 2 + 9

8 + 3 = 3 + 8

7 + 4 = 4 + 7

6 + 5 = 5 + 6

2) Щоб виконати обчислення, треба застосувати переставний закон додавання

3) Вирази у п'ятому рядку таблиці: 9 + 6, 8 + 7, 7 + 8, 6 + 9

9 + 6 = 6 + 9 = 15

8 + 7 = 7 + 8 = 15

4) Вирази в третьому стовпчику: 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5, 8 + 6, 8 + 7, 8 + 8, 8 + 9

8 + 3 = 3 + 8

8 + 4 = 4 + 8

8 + 5 = 5 + 8

8 + 6 = 6 + 8

8 + 7 = 7 + 8

8 + 9 = 9 + 8

 

Завдання 116 У холодильнику було 8 йогуртів. Після полуденку залишилося 6 йогуртів. Скільки йогуртів з'їли на полуденок?

Короткий запис

Було — 8 йогуртів

З'їли — ?

Залишилось — 6 йогуртів

Схема

Розв’язання

8 – 6 = 2 (йог.) – йогуртів з'їли на полуденок

Відповідь: на полуденок з'їли 2 йогурти

 

Завдання 117

7 + 5 – 1 = 7 + 3 + 2 – 1 = 12 – 1 = 11

8 – 2 + 7 = 6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13

8 + 9 – 10 = 8 + 2 + 7 – 10 = 17 – 10 = 7

9 – 2 + 9 = 7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

4 + 5 + 4 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13

5 + 5 + 8 = 10 + 8 = 18

 

Завдання 118 У шкільному автобусі їхало 26 учнів. Після того як частина учнів вийшла на зупинці, в автобусі залишилося 6 учнів. Скільки учнів вийшло на зупинці?

Короткий запис

Було — 26 учнів

Вийшло — ?

Залишилось — 6 учнів

Схема

Розв’язання

26 – 6 = 20 (уч.) – учнів вийшло на зупинці

Відповідь: на зупинці вийшло 20 учнів

 

Завдання 119

9 – 9 = 0

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

8 – 8 = 0

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

7 – 7 = 0

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14

6 – 6 = 0

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12

5 – 5 = 0

5 + 5 = 10

 

Завдання 120   Переставний закон додавання

2 + 9 = 9 + 2 = 11

3 + 8 = 8 + 3 = 11

4 + 7 = 7 + 4 = 11

5 + 6 = 6 + 5 = 11

3 + 9 = 9 + 3 = 12

4 + 8 = 8 + 4 = 12

5 + 7 = 7 + 5 = 12

6 + 6 = 12

4 + 9 = 9 + 4 = 13

5 + 8 = 8 + 5 = 13

6 + 7 = 7 + 6 = 13

 

Завдання 121

8 + 5 – 3 = 8 – 3 + 5 = 5 + 5 = 10

9 – 6 + 7 = 3 + 7 = 10

6 + 4 – 10 = 10 – 10 = 0

8 – 5 + 10 = 3 + 10 = 10 + 3 = 13

18 – 10 + 7 = 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

10 – 3 + 9 = 10 + 9 – 3 = 16

 

Завдання 122  Після того, як взяли в дуплі 5 горішків, там залишилося ще 4 горішки. Скільки горішків було в дуплі?

Короткий запис

Було — ?

Взяла — 5 горішків

Залишилось — 4 горішки

Схема

Розв’язання

4 + 5 = 9 (г.) – горішків було в дуплі

Відповідь: у дуплі було 9 горішків

 

Завдання 123 Учні взяли з полиці 7 геометричних фігур, і на ній залишилося ще 4 фігури. Скільки фігур було на полиці спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Взяли — 7 фігур

Залишилось — 4 фігури

Схема

Розв’язання

4 + 7 = 11 (ф.) – фігур було на полиці спочатку

Відповідь: спочатку на полиці було 11 фігур

 

Завдання 124 Побудуй два відрізки, сума довжин яких дорівнює 13 см.

Є 6 варіантів розв'язання:

13 = 1 + 12 = 12 + 1

13 = 2 + 11 = 11 + 2

13 = 3 + 10 = 10 + 3

13 = 5 + 8 = 8 + 5

13 = 6 + 7 = 7 + 6

13 = 4 + 9 = 9 + 4

 

Завдання 125

14 – 4 – 6 = 10 – 6 = 4

3 + 9 – 2 = 3 – 2 + 9 = 1 + 9 = 10
4 + 8 + 1 = 4 + 6 + 2 + 1 = 13

6 + 7 + 3 = 7 + 3 + 6 = 16

5 + 6 + 6 = 5 + 5 + 1 + 6 = 17

8 + 5 – 3 = 8 – 3 + 5 = 10

 

Завдання 126 Дівчатка вплели у віночок 5 стрічок, і в них залиши­лося ще 7. Скільки стрічок було в дівчаток спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Вплели — 5 стрічок

Залишилось — 7 стрічок

Схема

7 + 5 = 12 (с.) – стрічок було в дівчаток спочатку

Відповідь: спочатку в дівчаток було 12 стрічок 

 

Завдання 127

«Сусіди» числа 3:  2, 4

«Сусіди» числа 5:  4, 6

«Сусіди» числа 6:  5, 7

«Сусіди» числа 4:  3, 5

2, 3, 4        4 + 3 + 5 = 4 + 3 + 3 + 2 = 12

4, 5, 6        4 + 5 + 6 = 4 + 6 +  5 = 15

5, 6, 7        5 + 6 + 7 = 5 + 5 + 1 + 7 = 11 + 7 = 18

3, 4, 5        3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 3 + 2 = 12

Інші завдання дивись тут...