Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 90

Завдання 6  Знайди на малюнку 6 прямокутників

Скількома паличками можна побудувати таку фігуру?  10 паличками  (3 + 3 + 2 + 2 = 10)

 

Завдання 7  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Коли всі глядачі сіли на свої місця, у залі зали­шилося 23 вільних місця. Скільки глядачів було в залі, якщо там усього 98 місць?

Зайняли

Не зайняли

Всього

?

23 глядачі

98 глядачів

Короткий запис

Зайняли — ?

Не зайняли — 23 глядачі

Всього — 98 глядачів

Схема

Розв’язання

98 – 23 = 75 (г.) – глядачів було у залі

 

2 спосіб (задача на знаходження від’ємника)

Було

Сіли

Залишилось

98 місць

?

23 місця

Короткий запис

Було — 98 місць

Сіли — ?

Залишилось — 23 місця

Схема

Розв’язання

98 – 23 = 75 (м.) – місць зайняли глядачі, тобто глядачів було у залі

Відповідь: у залі було 75 глядачів

� Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія 

На скільки більше залишилось вільних місць, ніж зайнятих глядачами?  На скільки менше місць зайняли глядачі, ніж залишилось вільних місць?

 

Завдання 8 На різдвяній виставці було по 4 малюнки з п'яти початкових класів і 19 малюнків зі старших класів. Скільки всього малюнків було на виставці?

Початкові класи

Старші класи

Всього

5 класів по 4 малюнки

19 малюнків

?

Короткий запис

Початкові — ? в., 5 класів по 4 малюнки

Старші — 19 малюнків

Всього — ?

Схема

Вираз  4 • 5 + 19

Короткий запис №1

Початкові — ? в., 5 класів по 4 малюнки

Короткий запис №2

Початкові — 20 малюнків

Старші — 19 малюнків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки малюнків молодших класів було на виставці?

2) Скільки всього малюнків було на виставці?

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (м.) – малюнків молодших класів було на виставці

2) 20 + 19 = 39 (м.) – всього малюнків було на виставці

 

2 спосіб

Короткий запис

Початкові — ? в., 5 класів по 4 малюнки та ще 19 малюнків

Схема

Розв’язання

4 • 5 + 19 = 39 (м.) – всього малюнків було на виставці

Відповідь: на виставці було 39 малюнків

 

Завдання 9 Порядок дій  «Круговий» приклад

24 : 3 – 5 = 8 – 5 = 3            3 • 6 – 4 = 18 – 4 = 14   

14 : 2 + 14 = 7 + 14 = 14 + 6 + 1 = 20 + 1 = 21

21 : 3 + 5 = 7 + 5 = 12         12 : 3 + 0 = 4 + 0 = 4

4 • 2 + 16 = 8 + 16 = 16 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24

 

Урок 70 Завдання 1

1) 4 • 2 = 8        4 • 4 = 16     4 • 5 = 20      4 • 7 = 28

4 • 6 = 24          4 • 9 = 36     4 • 3 = 12      4 • 8 = 32

2) 12 : 3 = 4      27 : 3 = 9      6 : 3 = 2        9 : 3 = 3

21 : 3 = 7         24 : 3 = 8      18 : 3 = 6       15 : 3 = 5

3) 12 : 2 = 6      16 : 2 = 8      4 : 2 = 2        10 : 2 = 5

14 : 2 = 7         18 : 2 = 9       6 : 2 = 3        8 : 2 = 4

 

Завдання 2  Кур'єр доставив адресату 9 малих посилок по 4 кг і великі посилки, маса яких на 15 кг більша за масу малих. Яка маса великих посилок?

Короткий запис

Малі — ? кг, 9 посилок по 4 кг

Великі — ?, на 15 кг більше

Схема

Вираз  4 • 9 + 15

Короткий запис №1

Малі — ? кг, 9 посилок по 4 кг

ки

Короткий запис №2

Малі — 36 кг

Великі — ?, на 15 кг більше

План розв’язування

1) Яка маса малих посилок?

2) Яка маса великих посилок?

Розв’язання

1) 4 • 9 = 36 (кг) – маса малих посилок

2) 36 + 15 = 51 (кг) – маса великих посилок

Відповідь: маса великих посилок 51 кілограм

 

Завдання 3

В упаковці 2 ручки. Купили 6 таких упаковок ручок і ще 13 олівців. Скільки всього предметів купили?

Ручки

Олівці

Всього

6 упаковок по 2 предмети

13 предметів

?

Короткий запис

Ручки — ? п., 6 упаковок по 2 предмети

Олівці — 13 предметів

Всього — ?

Схема

Вираз  2 • 6 + 13

Короткий запис №1

Ручки — ? п., 6 упаковок по 2 предмети

Короткий запис №2

Ручки — 12 предметів

Олівці — 13 предметів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ручок купили?

2) Скільки всього предметів купили?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (р.) – ручок купили

2) 12 + 13 = 25 (п.) – всього предметів купили

 

2 спосіб

Короткий запис

Ручки — ? п., 6 упаковок по 2 предмети та ще 13 предметів

Схема

Розв’язання

2 • 6 + 13 = 25 (п.) – всього предметів купили

Відповідь: купили 25 предметів

 

В упаковці 4 ручки. Купили 7 таких упаковок ручок. Олівців купили на 9 менше, ніж ручок. Скільки олівців купили?

Короткий запис

Ручки — ? п., 7 упаковок по 4 штуки

Олівці — ?, на 9 штук менше

Схема

Вираз  4 • 7 – 9

Короткий запис №1

Ручки — ? п., 7 упаковок по 4 штуки

 

Короткий запис №2

Ручки — 28 штук

Олівці — ?, на 9 штук менше

План розв’язування

1) Скільки ручок купили?

2) Скільки олівців купили?

Розв’язання

1) 4 • 7 = 28 (р.) – ручок купили

2) 28 – 9 = 19 (ол.) – олівців купили

Відповідь: купили 19 олівців

 

Завдання 4

Якщо а = 7, тоді 4 • а + 16 = 4 • 7 + 16 = 28 + 16 = 28 + 2 + 14 = 30 + 14 = 44

Якщо а = 4, тоді 4 • а + 16 = 4 • 4 + 16 = 16 + 16 = 16 + 4 + 12 = 20 + 12 = 32

Якщо а = 6, тоді 4 • а + 16 = 4 • 6 + 16 = 24 + 16 = 24 + 6 + 10 = 30 + 10 = 40

Інші завдання дивись тут...