Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 93

Завдання 5  У пекарні за 4 дні використали 32 кг житнього борошна. Пшеничного борошна щодня витрачали на 27 кг більше, ніж житнього. Скільки кілограмів пше­ничного борошна витрачали щодня?

32 кг — це 4 дні по ? кг

Короткий запис

Житнє борошно — ? кг, 32 дні розділити на 4 порівну

Пшеничне борошно — ?, на 27 кг більше

Схема

Вираз  32 : 4 + 27

Короткий запис №1

Житнє — ? кг, 32 дні розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

Житнє — 8 кг

Пшеничне — ?, на 27 кг більше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів житнього борошна витрачали щодня?

2) Скільки кілограмів пше­ничного борошна витрачали щодня?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (кг) – кілограмів житнього борошна витрачали щодня

2) 8 + 27 = 35 (кг) – кілограмів пше­ничного борошна витрачали щодня

Відповідь: щодня витрачали 35 кілограмів пшеничного борошна

 

Завдання 6 Проведи у трикутнику 2 відрізки так, щоб утворилося 7 трикутників і чотирикутник

 

Завдання 7

З • 2 < 4 • 2     (де менший множник, там менший добуток)

28 : 4 > 32 : 4  (де більше ділене, там більша частка)

2 • 6 = 4 • 3     (2 • 6 = 12,  12 : 4 = 3)

 

Завдання 8 Було 12 пакетів гречаного борошна. Привезли ще 32 кг такого борошна й розфасували його в пакети по 4 кг. Скільки всього вийшло пакетів з борошном?

32 кг — це ? пакетів по 4 кг

Було

Привезли

Стало

12 пакетів

32 кг уміщає по 4 кг

?

Короткий запис

Було — 12 пакетів

Привезли — ? п., 32 кг уміщає по 4 кг

Стало — ?

Схема

Вираз    12 + 32 : 4

Короткий запис №1

Привезли — ? п., 32 кг уміщає по 4 кг

Короткий запис №2

Було — 12 пакетів

Привезли — 8 пакетів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки вийшло пакетів під час розфасовки?

2) Скільки всього вийшло пакетів з борошном?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (п.) – пакетів вийшло під час розфасовки

2) 12 + 8 = 20 (п.) – всього вийшло пакетів з борошном

Відповідь: вийшло 20 пакетів з борошном

 

Завдання 9

24 : 4 + 54 = 6 + 54 = 60      16 : 4 + 6 = 4 + 6 = 10

28 : (13 – 9) = 28 : 4 = 7       12 : 4 • 6 = 3 • 6 = 18

(48 – 16) : 4 = 32 : 4 = 8       8 : 4 • 9 = 2 • 9 = 18

36 : 4 = 9                             24 : 3 = 8

 

Урок 73  Завдання 1

Знайшли суму чисел 8  і 4:  8 + 4 = 12      Знайшли різницю чисел 8 і 4:  8 – 4 = 4

Знайшли добуток чисел 8 і 4:  8 • 4 = 32    Знайшли частку чисел 8 і 4:  8 : 4 = 2

 

Завдання 2 Провідник пасажирського потяга посадив 24 дити­ни і 8 дорослих у вагон-купе. В одному купе 4 паса­жири. Скільки купе зайняли діти й дорослі?

24 і 8 осіб — це ? купе по 4 пасажири

Короткий запис

Купе — ? к., (?, 24 особи і 8 осіб) уміщає по 4 особи

Схема

Вираз    (24 + 8) : 4

Короткий запис №1

Діти — 24 особи

Дорослі — 8 осіб

Всього — ?

Короткий запис №2

Купе — ? к., 32 особи уміщає по 4 особи

План розв’язування

1) Скільки всього дорослих і дітей?

2) Скільки купе зайняли діти й дорослі?

Розв’язання

1) 24 + 8 = 32 (ос.) – всього дітей і дорослих

2) 32 : 4 = 8 (к.) – купе зайняли діти і дорослі

 

2 спосіб

Припустимо, що спочатку розсадили дітей, а потім дорослих, тоді

24 дитини — це ? купе по 4 дитини

8 дорослих — це ? купе по 4 дорослих

Купе з дітьми

Купе з дорослими

Всього

24 дитини уміщають по 4 дітей

8 дорослих уміщають по 4 дорослих

?

Короткий запис

Купе з дітьми — ? к., 24 дітей уміщають по 4 дітей

Купе з дорослими — ? к., 8 дорослих уміщають по 4 дорослих

Всього — ?

Схема

Вираз    24 : 4 + 8 : 4

Короткий запис №1

Купе з дітьми — ? к., 24 дітей уміщають по 4 дітей

Короткий запис №2

Купе з дорослими — ? к., 8 дорослих уміщають по 4 дорослих

Короткий запис №3

Купе з дітьми — 6 купе

Купе з дорослими — 2 купе

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки купе зайняли діти?

2) Скільки купе зайняли дорослі?

3) Скільки купе зайняли діти й дорослі?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (к.) – купе зайняли діти

2) 8 : 4 = 2 (к.) – купе зайняли дорослі

3) 6 + 2 = 8 (к.) – купе зайняли діти й дорослі

Відповідь: діти й дорослі зайняли 8 купе

 

Завдання 3 У польоті пасажири авіалайнера замовили 4 види соку у 8 склянках та ще 4 склянки кави. На скільки більше замовили склянок соку, ніж кави?

Короткий запис

Сік — ? с., 4 види по 8 склянок; на ? більше, ніж кави

Кава — 4 склянки

Схема

Вираз  8 • 4 – 4

Короткий запис №1

Сік — ? с., 4 види по 8 склянок

Короткий запис №2

Сік — 32 склянки, на ? більше

Кава — 4 склянки

План розв’язування

1) Скільки склянок соку замовили?

2) На скільки більше замовили склянок соку, ніж кави?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (с.) – склянок соку замовили

2) 32 – 4 = 28 (с.) – на стільки більше замовили склянок соку, ніж кави

Відповідь: на 28 склянок більше замовили соку, ніж кави

 

Завдання 4  У кафе за 4 чашки кави заплатили 20 грн, а за упаковку соку – 10 гр. На гривень скільки сік дорожчий (більше гривень) за чашку кави?

20 грн — це 4 чашки по ? грн

Короткий запис

Чашка кави — ? грн, 20 грн розділити на 4 порівну

Сік — 10 грн; на ? більше, ніж чашка кави

Схема

Вираз  10 – 20 : 4

Короткий запис №1

Чашка кави — ? грн, 20 грн розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

Чашка кави — 5 грн

Сік — 10 грн, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує чашка кави?

2) На скільки гривень сік дорожчий, ніж чашка кави?

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (грн) – гривень коштує чашка кави

2) 10 – 5 = 5 (грн) – на стільки гривень сік дорожчий, ніж чашка кави

Відповідь: на 5 гривень дорожчий сік, ніж чашка кави

 

СТОРІНКА 94

Завдання 5 Порядок дій

28 : 4 + 23 = 7 + 23 = 30

60 – (21 + 27) = 60 – 48 = 10 + (50 – 48) = 12

28 – 4 + 23 = 24 + 23 = 47    36 : 4 : З = 9 : 3 = 3

32 : 4 + 32 = 8 + 32 = 40

16 : (32 – 28) = 16 : (32 – 22 – 6) = 16 : 4 = 4

 

Завдання 6 Накресли відрізок, на 3 см довший за сторону квадрата з периметром 24 см

Міркуємо так

1) 24 : 4 = 6 (см) – сторона квадрата

2) 6 + 3 = 9 (см) – довжина відрізка

 

Завдання 7 До рейсового автобуса на чотирьох зупинках зайшло 32 пасажири, порівну на кожній. На п'ятій зупинці зайшло 6 пасажирів. На скільки менше паса­жирів зайшло на п'ятій зупинці, ніж на кожній із чотирьох попередніх?

32 пасажири — це 4 зупинки по ? пасажирів

Короткий запис

Попередня зупинка — ? п., 32 пасажири розділити на 4 порівну

П’ята зупинка  — 6 пасажирів; на ? менше, ніж на попередній

Вираз  32 : 4 – 6

Короткий запис №1

Попередня зупинка — ? п., 32 пасажири розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

Попередня зупинка — 8 пасажирів

П’ята зупинка  — 6 пасажирів, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки пасажирів зайшло на кожній попередній зупинці?

2) На скільки менше паса­жирів зайшло на п'ятій зупинці, ніж на кожній із чотирьох попередніх?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (п.) – пасажирів зайшло на кожній попередній зупинці

2) 8 – 6 = 2 (п.) – на стільки менше паса­жирів зайшло на п'ятій зупинці, ніж на кожній із чотирьох попередніх

Відповідь: на 2 пасажири менше зайшло на п’ятій зупинці, ніж на кожній із чотирьох попередніх

 

Завдання 8

18 : 2 : 3 = 9 : 3         32 : 4 – 8 = 8 – 8 = 0

4 • (53 – 47) = 4 • (53 – 43 – 4) = 4 • 6 = 24

(38 – 10) : 4 = 28 : 4 = 7

 

Урок 74 Завдання 1, 2  Парні числа можна поділити на 2

8 : 2 = 4   10 : 2 = 5   12 : 2 = 6   14 : 2 = 7   16 : 2 = 8   18 : 2 = 9

Числа, які діляться на 4 (якщо діляться на 8, тоді діляться і на 4):

8 : 4 = 2   16 : 4 = 4

 

Завдання 3 На малюнку дві смужки, завдовжки 12 см кожна. Подумай, як одержали третину й чверть смужки.

12 : 2 = 6 (см) – половина смужки

12 : 3 = 4 (см) – третина смужки

12 : 4 = 3 (см) – чверть (четвертина) смужки

Інші завдання дивись тут...