Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 130

Завдання З  За свищика і півника разом заплатили 15 грн. За трьох свищиків і півника заплатили 25 грн. У скіль­ки разів ціна свищика менша від ціни півника?

Міркуємо так

1) 25 – 15  = 10 (грн.) – гривень коштують два свищики

2) 10 : 2 = 5 (грн.) – ціна свищика

3) 15 – 5 = 10 (грн.) – ціна півника

4) 10 : 5 = 2 (рази) – у стільки разів ціна свищика менша від ціни півника

Відповідь: ціна свищика у 2 рази менша від ціни півника

 

Завдання 4 «Круговий» приклад (гончар)

Г   21 : 7 + 46  = 3 + 46 = 49

о   49 : 7 • 6 = 7 • 6 = 42

н   42 – 3 • 8 = 42 – 24 = 42 – 22 – 2 = 20 – 2 = 18

ч   18 + 36 : 9 = 18 + 4 = 18 + 2 + 2 = 22

а   22 – 54 : 9 = 22 – 6 = 12 + (10 – 6) = 10 + 4 = 16

р   16 + 45 : 9 = 16 + 5 = 16 + 4 + 1 = 21

 

Завдання 5 Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди радіус вписаного кола

Міркуємо так

1) 16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата (діаметр кола)

2) 4 : 2 = 2 (см) – радіус кола

 

Завдання 6 Порядок дій

84 – 4 • 9 = 84 – 36 = 44 + (40 – 36) = 44 + 4 = 48

38 + 3 • 8 = 38 + 24 = 38 + 2 + 22 = 40 + 22 = 62

45 – 35 : 5 = 45 – 7 = 35 + (10 – 7) = 35 + 3 = 38

45 : 5 + 58  = 5 + 58 = 58 + 2 + 3 = 60 + 3 = 63

 

Завдання 7  За глиняний глечик заплатили вісьмома купюрами по 5 грн, а за тарілку — на 8 грн менше.  Яка вартість покупки?

Глечик

Тарілка

Всього

8 купюр по 5 грн

на 8  грн менше, ніж за глечик

?

Схема

Вираз  5 • 8 + (5 • 8 – 8)

Короткий запис №1

Глечик — ? грн, 8 купюр по 5 грн

Короткий запис №2

Глечик — 40 грн

Тарілка — ?, на 8 грн менше

Короткий запис №2

Глечик — 40 грн

Тарілка — 32 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість глечика?

2) Яка вартість тарілки?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (грн) – вартість глечика

2) 40 – 8 = 32 (грн) – вартість тарілки

3) 40 + 32 = 72 (грн.) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 72 гривні

� Якими купюрами могли заплатити за тарілку?

Міркуємо так

Можна заплатити такими купюрами 50 грн, 20 грн, 10 грн, 5 грн, 2 грн, 1 грн, наприклад,  72 = 50 + 10 + 10 + 2, 72 = 20 + 5 + 20 + 2 + 2 + 1 +  10 + 10 + 2

 

Урок  109 Завдання 1

1) Кожне із чисел зменшили у 3 рази: 12 : 3 = 4, 15 : 3 = 5, 9 : 3 = 3,  6 : 3 = 2

2) Кожен результат збільшили на 3: 4 + 3 = 7,  5 + 3 = 8,  3 + 3 = 6,  2 + 3 = 5

 

Завдання 2

1) Хлопчик за 5 днів прочитав 2 книжки. У першій — 15 сторінок, а у другій — 25. Кожного дня він читав однакову кількість сторінок. Скільки сторінок він читав кожного дня?

Спочатку обчислимо кількість прочитаних сторінок, а потім кількість прочитаних сторінок за один день, тоді

Схема

Вираз   (15 + 25) : 5

Короткий запис №1

І книжка — 15 сторінок

ІІ книжка — 25 сторінок

Всього — ?

Короткий запис №2

40 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

За день — ? с., 40 сторінок розділити на 5 порівну

 

План розв’язування

1) Скільки всього сторінок у двох книжках?

2) Скільки сторінок він читав кожного дня?

Розв’язання

1) 15 + 25 = 40 (с.) – всього сторінок у двох книжках

2) 40 : 5 = 8 (с.) – сторінок він читав кожного дня

 

2 спосіб

Перша книжка

Друга книжка

Всього

15 сторінок розділити на 5 порівну

25 сторінок розділити на 5 порівну

?

Схема

Вираз   15 : 5 + 25 : 5

Короткий запис №1

15 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

І книжка — ? с., 15 сторінок розділити на 5 порівну

Короткий запис №2

25 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

ІІ книжка — ? с., 25 сторінок розділити на 5 порівну

Короткий запис №3

І книжка — 3 сторінки

ІІ книжка — 5 сторінок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок першої книжки він читав кожного дня?

2) Скільки сторінок другої книжки він читав кожного дня?

3) Скільки сторінок він читав кожного дня?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (с.) – сторінок  першої книжки він читав кожного дня

2) 25 : 5 = 5 (с.) – сторінок  другої книжки він читав кожного дня

3) 3 + 5 = 8 (с.) – сторінок він читав кожного дня

Відповідь: кожного дня він читав 8 сторінок

 

2) За 5 днів хлопчик прочитав 2 книжки. У першій — 15 сторінок, а у другій — на 10 сторінок більше. Кожного дня він читав однакову кількість сторінок. Скіль­ки сторінок він читав кожного дня?

Схема

Вираз   (15 + (15 + 10)) : 5

Короткий запис №1

І книжка — 15 сторінок

ІІ книжка — ?, на 10 сторінок більше

Короткий запис №2

І книжка — 15 сторінок

ІІ книжка — 25 сторінок

Всього — ?

Короткий запис №3

40 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

За день — ? с., 40 сторінок розділити на 5 порівну

План розв’язування

1) Скільки сторінок першої книжки він читав кожного дня?

2) Скільки сторінок другої книжки він читав кожного дня?

3) Скільки сторінок він читав кожного дня?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (с.) – сторінок  першої книжки він читав кожного дня

2) 25 : 5 = 5 (с.) – сторінок  другої книжки він читав кожного дня

3) 3 + 5 = 8 (с.) – сторінок він читав кожного дня

 

2 спосіб

Вираз   15 : 5 + (15 + 10) : 5

Короткий запис №1

15 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

І книжка — ? с., 15 сторінок розділити на 5 порівну

Короткий запис №2

І книжка — 15 сторінок

ІІ книжка — ?, на 10 сторінок більше

 

Короткий запис №3

25 сторінок — це 5 днів по ? сторінок

ІІ книжка — ? с., 25 сторінок розділити на 5 порівну

Короткий запис №4

І книжка — 3 сторінки

ІІ книжка — 5 сторінок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок першої книжки він читав кожного дня?

2) Скільки сторінок у другій книжці?

3) Скільки сторінок другої книжки він читав кожного дня?

4) Скільки сторінок він читав кожного дня?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (с.) – сторінок  першої книжки він читав кожного дня

2) 15 + 10 = 25 (с.) – сторінок у другій книжці

3) 25 : 5 = 5 (с.) – сторінок  другої книжки він читав кожного дня

4) 3 + 5 = 8 (с.) – сторінок він читав кожного дня

Відповідь: кожного дня він читав 8 сторінок

 

СТОРІНКА 131

Завдання 3

(82 – 28) : 9 = (82 – 22 – 6) : 9 = 54 : 9 = 6        92 – 8 • 9 = 92 – 72 = 20 

65 + 27 : 9 = 65 + 3 = 68                    (63 + 18) : 9 = (63 + 7 + 11) : 9 = 81 : 9 = 9

 

Завдання  4

Якщо k = 4, тоді k • 6 – 18 = 4 • 6 – 18 = 24 – 18 = 24 – 14 – 4 = 10 – 4 = 6

Якщо k = 4, тоді 32 : k + 24 = 32 : 4 + 24 = 8 + 24 = 24 + 4 + 4 = 30 + 4 = 34

Якщо k = 4, тоді 40 – k • 8 = 40 – 4 • 8 = 40 – 32 = 8

Якщо k =  4, тоді 24 : k – k = 24 : 4 – 4 = 6 – 4 = 2

 

Завдання 5

1) Радіус кола — 4 см. За малюнком знайди периметр прямо­кутника

Міркуємо так

1) по довжині уміщаються 4 таких радіуси кола, тому 4 • 4 = 16 (см) – довжина прямокутника

2) по ширині уміщається 2 таких  радіуси кола, тому 4 • 2 = 8 (см) – ширина прямокутника

3) Р = 16 + 8 + 16 + 8 = 48 (см) – периметр прямокутника довжиною 16 см і шириною 8 см

 

2) Довжина прямокутника на ма­люнку 12 см. Знайди його периметр

Міркуємо так

1) По довжині маємо 4 радіуси кола, тому 12 : 4 = 3 (см) – довжина радіуса кола

2) по ширині вміщається 2 радіуси, тому 3 • 2 = 6 (см) – ширина прямокутника

3) Р = 12 + 6 + 12 + 6 = 36 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 6 см

 

Завдання 6  Дівчатка зробили 12 малюнків, а хлопчики — 24. До кожної казки вони зробили по 4 малюнки. Скільки казок було у збірці?

Схема

Вираз   (12 + 24) : 4

Короткий запис №1

Дівчатка — 12 малюнків

Хлопчики — 24 малюнки

Всього — ?

Короткий запис №2

36 малюнків — це ? казок по 4 малюнки

Казки — ? к., 36 малюнків уміщає по 4 малюнки

 

План розв’язування

1) Скільки всього малюнків намалювали діти?

2) Скільки казок було у збірці?

Розв’язання

1) 12 + 24 = 36 (м.) – всього малюнків намалювали діти

2) 36 : 4 = 9 (к.) – казок було у збірці

 

2 спосіб

Дівчатка

Хлопчики

Всього

12 малюнків уміщає по 4 малюнки

24 малюнки уміщає по 4 малюнки

?

Схема

Вираз   12 : 4 + 24 : 4

Короткий запис №1

12 малюнків — це ? казок по 4 малюнки

Дівчатка — ? к., 12 малюнків уміщає по 4 малюнки

Короткий запис №2

24 малюнки — це ? казок по 4 малюнки

Хлопчики — ? к., 24 малюнки уміщає по 4 малюнки

Короткий запис №3

Дівчатка — 3 казки

Хлопчики — 6 казок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки казок ілюстрували дівчатка?

2) Скільки казок ілюстрували хлопчики?

3) Скільки казок було у збірці?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (к.) – казок ілюстрували дівчатка

2) 24 : 4 = 6 (к.) – казок ілюстрували хлопчики

3) 3 + 6 = 9 (к.) – казок було у збірці

Відповідь: у збірці було 9 казок

 

Завдання 7

72 : 8 • 4 = 9 • 4 = 32     48 : 6 • 5 = 8 • 5 = 40     60 – 36 : 4 = 60 – 9 = 51

 

Урок 110  Завдання 1  Рівняння

Множник

3

28 : 4 = 7

2

4

30 : 5 = 6

3

40 : 5 = 8

Множник

7

4

18 : 2 = 9

6

5

21 : 3 = 7

5

Добуток

3 • 7 = 21

28

18

4 • 6 = 24

З0

21

40

 

Завдання 2  У теніс грало 4 дівчат, а у волейбол — на 8 дівчат більше. У скільки разів більше дівчат грало у волей­бол, ніж у теніс?

Короткий запис

Теніс  — 4 дівчат

Волейбол — ?, на 8 дівчат більше ; у ? разів більше

Схема

Вираз     (4 + 8) : 4

Короткий запис №1

Теніс  — 4 дівчат

Волейбол — ?, на 8 дівчат більше

Короткий запис №2

Теніс  — 4 дівчат

Волейбол — 12 дівчат, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки дівчат грало у волейбол?

2) У скільки разів більше дівчат грало у волей­бол, ніж у теніс?

Розв’язання

1) 4 + 8 = 12 (д.) – дівчат грало у волейбол

2) 12 : 4 = 3 (рази)у стільки разів більше дівчат грало у волей­бол, ніж у теніс

Відповідь: у 3 рази більше дівчат грало у волейбол, ніж у теніс

 

Завдання 3 На змаганнях кожна команда мала по 8 учас­ників. Уже виступило 4 команди, і залишилося ще 64 учасники. Скільки команд брало участь у змаган­нях?

Схема

Вираз  (8 • 4 + 64) : 8

Короткий запис №1

Виступили — ? уч., 4 команди по 8 учасників

Короткий запис №2

Було — ?

Виступили — 32 учасники

Залишилось — 64 учасники

Короткий запис №3

96 учасників — це ? команд по 8 учасників

Було — ? к., 96 учасників уміщає по 8 учасників

План розв’язування

1) Скільки учасників уже виступили?

2) Скільки учасників брало участь у змаган­нях?

3) Скільки команд брало участь у змаган­нях?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (уч.) – учасників уже виступили

2) 32 + 64 = 96 (уч.) – учасників брало участь у змаган­нях

3) 96 : 8 = (32 + 64) : 8 = 32 : 8 + 64 : 8 = 4 + 8 = 12 (к.) – команд брало участь у змаган­нях

 

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки залишилось команд, а потім – скільки їх було на змаганнях, тоді

64 учасники — це ? команд по 8 учасників

Було

Виступило

Залишилось

?

4 команди

64 учасники уміщає по 8 учасників

Вираз  64 : 8 + 4

Короткий запис №1

Команд залишилось — ?, 64 учасники уміщає по 8 учасників

Короткий запис №2

Було — ?

Виступили — 4 команди

Залишилось — 8 команд

План розв’язування

1) Скільки команд залишилось?

2) Скільки команд брало участь у змаган­нях?

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (к.) – команд залишилося

2) 8 + 4 = 12 (к.) – команд брало участь у змаган­нях

Відповідь: у змаганнях брало участь 12 команд

Інші завдання дивись тут...