Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 40

Завдання 7  Відро уміщує 8 л води, каструля – 5 л, а банка – 3 л  Як відміряти 6 л води?

Міркуємо так

1 спосіб   8 – 5 + 3 = 6  відром набрати 8 л води. Каструлею забрати 5 л води. Банкою долити 3 л води

2 спосіб 8 + 3 – 5 = 6    відром набрати 8 л води. Банкою долити 3 л води. Каструлею забрати 5 л води

 

Завдання 8  

40 + 15 = 50 + 5      7 + 42 = 49      30 + 19 = 49     98 + 20 = 50 + 48 + 20

42 + 4 = 4   8 + 41 = 49     3 + 45 = 48              34 + 60 = 50 + 10 + 34

73 + 4 = 50 + 23 + 4     41 + 11 = 50 + 2

Вирази зі значенням, меншим від 50: 30 + 19,  42 + 4, 3 + 45, 7 + 42, 8 + 41

 

Завдання 9 Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

У магазин до обіду завезли 32 кг часнику, після обіду — на 20 кг більше. Скільки всього кіло­грамів часнику завезли за день?

До обіду

Після обіду

Всього

32 кг

на 20 кг більше

?

Короткий запис

До обіду — 32 кг

Після обіду — ?, на 20 кг більше

Всього — ?

Схема

Вираз   32 + (32 + 20)

Короткий запис №1

До обіду — 32 кг

Після обіду — ?, на 20 кг більше

Короткий запис №2

До обіду — 32 кг

Після обіду — 52 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів часнику завезли після обіду?

2) Скільки всього кіло­грамів часнику завезли за день?

Розв’язання

1) 32 + 20 = 52 (кг) – кілограмів часнику завезли після обіду

2) 32 + 52 = 84 (кг) – всього кілограмів часнику завезли за день

Відповідь: за день завезли 84 кілограми часнику

 

Урок 30   Завдання 1  Порозрядне додавання

При додаванні двоцифрових чисел десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць, потім одержані суми додаємо:

53 + 45 = 98     

53 + 45 = (50 + 3) + (40 + 5) = (50 + 40) + (3 + 5) = 98

1) 50 + 40 = 90      2) 3 + 5 = 8      3) 90 + 8 = 98

5 дес. 3 од. + 4 дес. 5 од. = (5 дес. + 4 дес.) + (3 од. + 5 од.) = 9 дес. 8 од.

 

Завдання 2

42 + 23 = (40 + 2) + (20 + 3) = (40 + 20) + (2 + 3) = 60 + 5 = 65

56 + 32 = (50 + 30) + (6 + 2) = 80 + 8 = 88  

25 + 54 = 70 + 9 = 79           37 + 21 = 58

 

Завдання 3 Складена задача на додавання числа до суми

Для лепбука «Транспорт» діти вирізали 15 аплі­кацій, з них 8 — марки машин. Решта — дорожні знаки. Потім вирішили додати ще 5 знаків. Скільки дорожніх знаків стало в лепбуці?

Спочатку дізнаємося кількість вирізаних дорожніх знаків, а потім скільки стало дорожніх знаків, тоді

Було

Додали

Стало

15 знаків без 8 знаків

5 знаків

?

 

Короткий запис

Було (вирізали) — ?, 15 знаків без 8 знаків

Додали — 5 знаків

Стало — ?

Короткий запис

Було (вирізали) — 15 аплікацій

Забрали марки — 8 аплікацій

Залишилось (Було) — ?

Додали — 5 знаків

Стало — ?

Схема

Вираз    (15 – 8) + 5

Короткий запис №1

Було (вирізали) — 15 аплікацій

Забрали марки — 8 аплікацій

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 23 знаки

Додали — 5 знаків

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки дорожніх знаків вирізали діти?

2) Скільки дорожніх знаків стало в лепбуці?  

Розв’язання

1) 15 – 8 = 7 (з.) – дорожніх знаків вирізали діти

2) 7 + 5 = 12 (з.) – дорожніх знаків стало в лепбуці 

2 спосіб

Спочатку дізнаємося кількість усіх аплікацій, а потім серед них дорожніх знаків, тоді

Машини

Знаки

Всього

8 аплікацій

?

15 аплікацій і 5 аплікацій

 

Короткий запис

Машини — 8 аплікацій

Знаки — ?

Всього — ?, 15 аплікацій  5 аплікацій

Короткий запис

Було — 15 аплікацій

Додали — 5 аплікацій

Стало (Всього) — ?

Машини — 8 аплікацій

Знаки — ?

Схема

Вираз   (15 + 5) – 8

Короткий запис №1

Було — 15 аплікацій

Додали — 5 аплікацій

Стало — ?

Короткий запис №2

Машини — 8 аплікацій

Знаки — ?

Всього — 20 аплікацій

План розв’язування

1) Скільки всього аплікацій вирізали діти?

2) Скільки дорожніх знаків стало в лепбуці?  

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (ап.) – всього аплікацій вирізали діти

2) 20 – 8 = 12 (з.) – дорожніх знаків стало в лепбуці

Відповідь: у лепбуці стало 12 дорожніх знаків

� Ще поставити запитання Скільки дорожніх знаків вирізали діти? Скільки стало аплікацій?

 

СТОРІНКА 41

Завдання 4

1) Складена задача 

На маршрути виїхало 3 трамваї і 12 тролейбусів. Автобусів виїхало на 10 більше, ніж трамваїв і тролейбусів разом. Скільки автобусів виїхало на маршрути?

Короткий запис

Трамваї — 3 штуки

Тролейбуси — 12 штук

Всього (Трамваї і тролейбуси) — ?

Автобуси — ?, на 10 штук більше, ніж трамваїв і тролейбусів разом

Схема

Вираз   (3 + 12) + 10

Короткий запис №1

Трамваї — 3 штуки

Тролейбуси — 10 штук

Всього — ?

Короткий запис №2

Трамваї і тролейбуси — 13 штук

Автобуси — ?, на 10 штук більше

План розв’язування

1) Скільки трамваїв і тролейбусів разом виїхали на маршрути?

2) Скільки автобусів виїхало на маршрути?

Розв’язання

1) 3 + 12 = 15 (шт.) – трамваїв і тролейбусів разом виїхало на маршрути

2) 15 + 10 = 25 (ав.) – автобусів виїхало на маршрути

Відповідь: на маршрути виїхало 25 автобусів

 

2) Складена задача

На маршрути виїхало 3 трамваї, тролейбусів – на 9 більше, ніж трамваїв, автобусів – на 10 більше, ніж тролейбусів. Скільки автобусів вийшло на маршрути?

Короткий запис

Трамваї — 3 штуки

Тролейбуси — ?, на 9 штук більше, ніж трамваїв

Автобуси — ?, на 10 штук більше, ніж тролейбусів

Схема

Вираз   (3 + 9) + 10

Короткий запис №1

Трамваї — 3 штуки

Тролейбуси — ?, на 9 штук більше

Короткий запис №2

Тролейбуси — 12 штук

Автобуси — ?, на 10 штук більше

План розв’язування

1) Скільки тролейбусів вийшло на маршрути?

2) Скільки автобусів вийшло на маршрути?

Розв’язання

1) 3 + 9 = 12 (тр.) – тролейбусів вийшло на маршрути

2) 12 + 10 = 22 (ав.) – автобусів вийшло на маршрути

Відповідь: на маршрути вийшло 22 автобуси

 

Завдання 5

1) На першому малюнку 5 чотирикутни­ків: MAKB, ACDK, MCDB, MCEO, OEDB  

2) На другому малюнку 9 чотирикутників: MAKB, MCEP, CAOE, PEDB, EOKD, CAOE, EOKD, MAOP, POKB

 

Завдання 6  Накресли 2 трикутники так, щоб їх спільною час­тиною був трикутник

Завдання 7  Порозрядне додавання без переходу через десяток

25 + 44 = (20 + 5) + (40 + 4) = (20 + 40) + (5 + 4) = 60 + 9 = 69

36 + 52 = (30 + 50) + (6 + 2) = 80 + 8 = 88

43 + 34 = 70 + 7 = 77          532 = 85

 

Завдання 8 Складена задача на віднімання числа від різниці

В оновленому автопарку 28 автобусів, з них 13 старих. На маршрут виїхало 9 нових авто­бусів. Скільки нових автобусів ще не виїхало з авто­парку?

Спочатку дізнаємося скільки було нових автобусів, а потім скільки їх залишилось, тоді

Було

Виїхало

Залишилось

28 автобусів без 13 автобусів

9 автобусів

?

 

Короткий запис

Було — ?, 28 автобусів без 13 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

Короткий запис

Було — 28 автобусів

Без старих — 13 автобусів

Залишилось (Було) — ?

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (28 – 13) – 9

Короткий запис №1

Було — 28 автобусів

Без старих — 13 автобусів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 15 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки нових автобусів у автопарку?

2) Скільки нових автобусів ще не виїхало з авто­парку?

Розв’язання

1) 28 – 13 = 15 (ав.) – нових автобусів було в автопарку

2) 15 – 9 = 6 (ав.) – нових автобусів ще не виїхало з автопарку 

 

2 спосіб

Спочатку можна дізнатися скільки автобусів залишилося в автопарку, потім – скільки серед них нових, тоді

Було

Без старих

Залишилось

28 автобусів без 9 автобусів

13 автобусів

?

 

Короткий запис

Було (залишилось в парку) — ?, 28 автобусів без 9 автобусів

Без старих — 13 автобусів

Залишилось нових  — ?

 

Короткий запис

Було — 28 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось (Було) — ?

Без старих — 13 автобусів

Залишилось — ?

Схема

Вираз    (28 – 9) – 13

Короткий запис №1

Було — 28 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 19 автобусів

Без старих — 13 автобусів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки автобусів залишилося в автопарку?

2) Скільки нових автобусів ще не виїхало з авто­парку?

Розв’язання

1) 28 – 9 = 19 (ав.) – автобусів залишилося в автопарку

2) 19 – 13 = 6 (ав.) – нових автобусів ще не виїхало з автопарку

Відповідь: з автопарку ще не виїхало 6 нових автобусів

 

Урок 31  Завдання 1 Порозрядне віднімання без переходу через десяток

При відніманні двоцифрових чисел десятки віднімаємо від десятків, одиниці віднімаємо від одиниць, потім одержані різниці додаємо:

56  24 = 32

56 – 24 = (50 + 6) – (20 + 4) = (50 – 20) + (6 – 4) = 32

1) 50 – 20 = 30      2) 6 – 4 = 2      3) 30 + 2 = 32

5 дес. 6 од. – 2 дес. 4 од. = (5 дес. – 2 дес.) + (6 од. – 4 од.) = 3 дес. 2 од.

Інші завдання дивись тут...