Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 68

Завдання 6  Порядок дій

14 – 7 + 4 = 14 + 4 – 7 = 18 – 7 = 11         14 – (7 + 4) = 14 – 11 = 3

32 – (12 – 6) = 32 – 6 = 32 – 2 – 4 = 26       32 – 12 – 6 = 20 – 6 = 14

13 – 6 + 7 = 13 + 7 – 6 = 20 – 6 = 14          13 – (6 + 7) = 13 – 13 = 0

2 • 8 – 6 = 16 – 6 = 10                                2 • (8 – 6) = 2 • 2 = 4

 

Завдання 7  У класі 17 хлопчиків. 9 дівчаток збирало на клум­бі насіння чорнобривців у пакетики, 10 хлопчиків їм не допомагало. Скільки учнів класу збирало насіння чорнобривців?

Хлопчики

Дівчатка

Всього

17 учнів без 10 учнів

9 учнів

?

Короткий запис

Хлопчики — ?, 17 учнів без 10 учнів

Дівчатка — 9 учнів

Всього — ?

Схема

Вираз   (17 – 10) + 9

Короткий запис №1

Не збирали — 10 хлопчиків

Збирали — ?

Всього — 17 хлопчиків

Короткий запис №2

Хлопчики — 7 учнів

Дівчатка — 9 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки хлопчиків збирали насіння чорнобривців?

2) Скільки учнів класу збирало насіння чорнобривців?

Розв’язання

1) 17 – 10 = 7 (х.) – хлопчиків збирали насіння чорнобривців

2)  7 + 9 = 16 (уч.) – учнів класу збирало насіння чорнобривців

Відповідь: насіння чорнобривців збирало 10 учнів класу

 

Завдання 8

2 • 2 = 4     4 : 2 = 2                        2 • 5 = 10   10 : 2 = 5    10 : 5 = 2

2 • 7 = 14   14 : 2 = 7    14 : 7 = 2     2 • 3 = 6     14 : 2 = 6    14 : 6 = 2

2 • 9 = 18   18 : 2 = 9    18 : 9 = 2     2 • 6 = 12   12 : 2 = 6    12 : 6 = 2

 

Завдання 9  У 4 букетах з осіннього листя було по 2 червоних листки клена, а у віночку — 5. Скільки всього було червоних листків клена?

Букети

Віночок

Всього

4 букети по 2 листочки

5 листочків

?

Короткий запис

Букети — ? л., 4 букети по 2 листки

Віночок — 5 листків

Всього — ?

Схема

Вираз   (2 • 4) + 5 

Короткий запис №1

Букети — ? л., 4 букети по 2 листки

 

Короткий запис №2

Букети — 8 листків

Віночок — 5 листків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки листків у всіх букетах?

2) Скільки всього було червоних листків клена?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (л.) – листків у всіх букетах

2)  8 + 5 = 13 (л.) – всього було червоних листків клена

 

2 спосіб

Короткий запис

Листки — ?л., 4 букети по 2 листки і ще 5 листків

Схема

Розв’язання

1) 2 • 4 + 5 = 13 (л.) – всього було червоних листків клена

Відповідь: всього було 13 листків клена

 

Урок 52  Завдання 1

2 • 6 = 12      12 – 10 = 2     2 • 9 = 18    18 + 27 = 18 + 22 + 5 = 45

 

Завдання 2 Проста задача

1) Смужку завдовжки 12 см поділили на 3 рівні частини. Яка довжина кожної частини смужки?

12 см — це 3 частини по ? см

Короткий запис

Довжина частини — ? см, 12 см поділили на 3 порівну

Схема

Розв'язання

12 : 3 = 4 (см) – довжина кожної частини смужки

Відповідь: довжина кожної частини смужки 4 см.

 

2) Смужку завдовжки 12 см поділили на частини по З см. Скільки вийшло таких частин?

12 см — це 3 частини по ? см

Короткий запис

Частини — ? ч., 12 см уміщає по 3 см

Схема

Розв'язання

12 : 3 = 4 (ч.) – частин вийшло

Відповідь: вийшло 4 частини

 

СТОРІНКА 69

Завдання 3

1) 6 кг горіхів арахісу розклали у 2 ящики порівну. Скільки кілограмів горіхів в одному ящику?

6 кг — це 2 ящики по ? кг

Короткий запис

Маса ящика — ? кг, 6 кг розділили на 6 порівну

Схема

Розв’язання

6 : 2 = 3 (кг) – кілограмів горіхів в одному ящику

Відповідь: в одному ящику 3 кілограми горіхів

 

2) 6 кг горіхів арахісу розклали по 2 кг у ящики. Скільки заповнили ящиків?

6 кг — це ? ящиків по 2 кг

Короткий запис

Ящиків — ? ящ., 6 кг уміщає по 2 кг

Схема

Розв’язання

6 : 2 = 3 (ящ.) – ящиків заповнили

Відповідь: заповнили 3 ящики

 

Завдання 4  Порядок дій 

2 • (8 – 4) = 2 • 4 = 8     2 • 8 – 4 = 16 – 4 = 12    2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 9

2 • (7 – 5) = 2 • 2 = 4     2 • 3 – 6 = 6 – 6 = 0       2 • (9 – 6) = 2 • 3 = 6

2 • (6 – 4) = 2 • 2 = 4     2 • 6 – 4 = 12 – 4 = 8

 

Завдання 5  Різниця чисел 73 і 37 дорівнює 36. Користую­чись цим результатом, знайди значення виразів

70 – 37 = 36           73 – 36 = (70 + 3) – 36 = (70 – 36) + 3 = 36 + 3 = 39

73 – 27 = (70 + 3) – (37 – 10) = 70 + 3 – 37 + 10 = (70 – 37) + 13 = 36 + 13 = 49

75 – 39 = (70 + 5) – (37 + 2) = 70 + 5 – 37 – 2 = (70 – 37) + 3 = 36 + 3 = 39

 

Завдання 6  Перше число 38, друге — на 5 більше, третє дорівнює сумі першого і другого. Знайди третє число

Короткий запис

Перше число — 38

Друге число — ?, на 5 більше

Третє число — ?, стільки ж, скільки перше і друге разом

Схема

Вираз    38 + (38 + 5)

Розв’язання

1) 38 + 5 = 43 – друге число

2) 38 + 43 = 81 – третє число

 

Завдання 7

2 • 7 + 86 = 14 + 86 = 86 + 4 + 10 = 90 + 10 = 100    2 • 9 – 4 = 18 – 4 = 14

2 • 6 + 38 = 12 + 38 = 38 + 2 + 10 = 40 + 10 = 50     2 • 4 + 62 = 8 + 62 = 70

 

Урок 53  Завдання 1

1) Якщо а = 5, тоді 2 + а = 2 + 5 = 7      Якщо а = 9, тоді 2 + а = 2 + 9 = 11

Якщо а = 7, тоді 2 + а = 2 + 7 = 9

Якщо а = 10 – 4, тоді 2 + а = 2 + (10 – 4) = 2 + 6 = 8

2) Якщо а = 5, тоді 2 • а = 2 • 5 = 10       Якщо а = 9, тоді 2 • а = 2 • 9 = 18

Якщо а = 7, тоді 2 • а = 2 • 7 = 14

Якщо а = 12 – 4, тоді 2 • а = 2 • (12 – 4) = 2 • 8 = 16

Інші завдання дивись тут...