Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 72   

Завдання 4

16 : 2 + 8 = 8 + 8 = 16         18 : 2 + 28 = 9 + 28 = 28 + 2 + 7 = 30 + 7 = 37

12 : 2 + 64 = 6 + 64 = 60 + (6 + 4) = 60 + 10 = 70      14 : 2 + 4 = 7 + 4 = 11

 

Завдання 5 Проста задача

1) Білка заховала 12 горіхів порівну у двох дуплах. Скільки горіхів у кожному дуплі?

12 горіхів — це 2 дупла по ? горіхів

Короткий запис

У дуплі — ? г., 12 горіхів розділили на 2 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (г.) – горіхів у дуплі

Відповідь: у дуплі 6 горіхів

 

2) Жолудевий дятел заховав у стовбур дерева 16 жо­лудів по 2 в ряду. Скільки рядів із жолудями у стов­бурі дерева?

16 жолудів — це ? рядів по 2 жолуді

Короткий запис

Рядів — ? р., 16 жолудів уміщає по 2 жолуді

Схема

Розв’язання

16 : 2 = 8 (р.) – рядів із жолудями у стовбурі дерева

Відповідь: у стовбурі з дерева 8 рядів

 

3) Сойка сховала в землю на зиму 18 жолудів. Скіль­ки разів могла літати за жолудями сойка, якби при­носила їх у дзьобі по 2?

18 жолудів — це ? разів по 2 жолуді

Короткий запис

Літала разів — ? р., 18 жолудів уміщає по 2 жолуді

Схема

Розв’язання

18 : 2 = 9 (р.) – разів могла літати за жолудями сойка

Відповідь: за жолудями сойка могла літати 9 разів

 

� Задача на різницеве порівняння

Коли сойка ховала по два жолуді, вона літала 9 разів, а по одному — 18 разів. На скільки більше разів літала сойка за жолудями, якщо ховала по одному?

Короткий запис

Ховала по одному — 18 разів, на ? більше

Ховала по два — 9 разів

Схема

Розв’язання

18 – 9 = 9 (р.) – на стільки більше разів літала сойка за жолудями, якщо ховала по одному, ніж по два

 

Завдання 6 Довжина сторони многокутника 2 см, а його периметр 10 см. Який це многокутник?

Міркуємо так

Якщо усі сторони многокутника рівні, тоді він тільки п’ятикутник

10 см — це ? сторін по 2 см

Короткий запис

Кількість сторін — ? с., 10 см уміщає по 2 см

10 : 2 = 5 (с.) – сторін у многокутника

Якщо сторони різної довжини, тоді це може бути трикутник, чотирикутник, шестикутник, семикутник, восьмикутник 

10 см – 2 см = 8 см – довжина, що припадає на інші сторони

 

Завдання 7  Накресли відрізок завдовжки 12 см. Поділи його на 2 рівні частини. Яка довжина кожної частини?

12 см — це 2 частини по ? см       12 : 2 = 6 (см) – довжина кожної частини

 

Завдання 8 Для підгодовування звірів у заповіднику загото­вили 56 мішків буряків, картоплі — на 9 мішків мен­ше, а качанів кукурудзи — стільки, скільки мішків буряків і картоплі разом. Скільки мішків качанів куку­рудзи заготовили?

Короткий запис

Буряки — 56 мішків

Картопля — ?, на 9 мішків менше, ніж буряків

Всього (кукурудза) — ?

Схема

Вираз    56 + (56 – 9)

Короткий запис №1

Буряки — 56 мішків

Картопля — ?, на 9 мішків менше

Короткий запис №2

Буряки — 56 мішків

Картопля — 47 мішків

Всього (кукурудза) — ?

План розв’язування

1) Скільки мішків картоплі заготовили?

2) Скільки мішків качанів куку­рудзи заготовили?

Розв’язання

1) 56 – 9 = 47 (м.) – мішків картоплі заготовили

2) 56 + 47 = 103 (м.) – мішків качанів кукурудзи заготовили

Відповідь: заготовили 103 мішки качанів кукурудзи

 

Завдання 9  Порядок дій

4 : 2 + 6 = 2 + 6 = 8         8 : 2 + 66 = 16 + 66 = 66 + 4 + 12 = 70 + 12 = 82

10 : 2 + 8 = 5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 13            2 • 9 – 12 = 1812 = 6

16 : 2 – 6 = 8 – 6 = 2        12 : 2 + 34 = 6 + 34 = 30 + (6 + 4) = 30 + 10 = 40

14 : 2 + 33 = 7 + 33 = 30 + (7 + 3) = 30 + 10 = 40

2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 4 + (10 – 5) = 4 + 5 = 9

Інші завдання дивись тут...